Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 49 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Poľnonákup TATRY, a.s.
Uskutočnenie kúpy ryže lúpanej guľatozrnnej, úroda 2018 - naskladnenie   
Predmetom zákazky je kúpa (naskladnenie) hmotných rezerv na účet Správcu Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, ryže lúpanej guľatozrnnej, rok úrody 2018, akosť v súlade s Vyhláškou MPRV SR č. 2/2014 o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia, minimálne I. trieda kvality vrátane súvisiacich služieb, ktorými sú najmä balenie, doprava na miesto určenia, vynáška a naskladnenie.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Poľnonákup TATRY, a.s.
Uskutočnenie kúpy ryže lúpanej guľatozrnnej, úroda 2018 - naskladnenie   
Predmetom zákazky je kúpa (naskladnenie) hmotných rezerv na účet Správcu Správa štátnych hmotných rezervSlovenskej republiky, ryže lúpanej guľatozrnnej, rok úrody 2018, akosť v súlade s Vyhláškou MPRV SR č. 2/2014 ojedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia, minimálne I. trieda kvality vrátane súvisiacich služieb, ktorými sú najmäbalenie, doprava na miesto určenia, vynáška a naskladnenie. Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Poľnonákup TATRY, a.s.
Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2018   
Predmetom zákazky je nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice (zrno pšenice potravinárskej), rok úrody 2018 vpožadovanom množstve 4 000,00 ton v rámci opätovného otvorenia súťaže č. 1. Súčasťou predmetu zákazky sú i službysúvisiace s dodaním, ktorými sa rozumie balenie a doprava na miesto určenia. Rámcová dohoda, na ktorú nadväzuje toto opätovné otvorenie súťaže Rámcová dohoda na nákup a naskladneniepotravinárskej pšenice, rok úrody 2018 uzavretá medzi Poľnonákup TATRY, a.s. ako Kupujúcim a účastníkmi tejtoRámcovej dohody, číslo zmluvy 001/2018 dňa 09. 07. 2018.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Poľnonákup TATRY, a.s.
Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2018   
Predmetom zákazky je nákup a naskladnenie pšenice potravinárskej (zrno pšenice potravinárskej), rok úrody2018 vpožadovanom predpokladanom množstve 20 664,76 ton. Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Vojenský útvar 4650 Trenčín
Čerstvé zemiaky   
Čerstvé zemiaky
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Poľnonákup TATRY, a.s.
Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2018   
Predmetom zákazky je nákup a naskladnenie pšenice potravinárskej (zrno pšenice potravinárskej), rok úrody 2018 vpožadovanom predpokladanom množstve 20 664,76 ton. Podrobne uvedené v Súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Poľnonákup TATRY, a.s.
Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2018   
Predmetom zákazky je nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice (zrno pšenice potravinárskej), rok úrody 2018 vpožadovanom predpokladanom množstve 20 664,76 ton. Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch po vyhláseníverejného obstarávania.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Poľnonákup TATRY, a.s.
Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2017   
Predmetom zákazky je nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice (zrno pšenice potravinárskej), rok úrody 2017 v požadovanom množstve 4000,00 ton. Súčasťou predmetu zákazky sú i služby súvisiace s dodaním, ktorými sa rozumiebalenie a doprava na miesto určenia.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Poľnonákup TATRY, a.s.
Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2017   
Predmetom zákazky je nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice (zrno pšenice potravinárskej), rok úrody 2017 vpožadovanom množstve 2 996,343 ton. Súčasťou predmetu zákazky sú i služby súvisiace s dodaním, ktorými sa rozumiebalenie a doprava na miesto určenia.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Poľnonákup TATRY, a.s.
Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2017   
Predmetom zákazky je nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice (zrno pšenice potravinárskej), rok úrody 2017 vpožadovanom množstve 7000,00 ton. Súčasťou predmetu zákazky sú i služby súvisiace s dodaním, ktorými sa rozumiebalenie a doprava na miesto určenia.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Vojenská kuchyňa Trenčín
Zemiaky čerstvé   
Zemiaky čerstvé
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Vojenský útvar 4444 Hlohovec
Zemiaky   
Zemiaky
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Mesto Žilina
Výber dodávateľa strukovín, sterilizovanej a mrazenej zeleniny do jedálne Nám. Borodáča a Lichardova a detských jaslí Veľká Okružná a Puškinova, Žilina   
Výber dodávateľa strukovín, sterilizovanej a mrazenej zeleniny do jedálne Nám. Borodáča a Lichardova a detských jaslí Veľká Okružná a Puškinova, Žilina
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Vojenská kuchyňa Trenčín
Zemiaky   
Zemiaky
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Poľnonákup TATRY, a.s.
Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2017   
Predmetom zákazky je nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice (zrno pšenice potravinárskej), rok úrody2017,minimálne trieda kvality A štandardná, v požadovanom predpokladanom množstve 13 996,343 ton. Súčasťou predmetuzákazky sú i služby súvisiace s dodaním, ktorými sa rozumie balenie a doprava na miesto určenia. Podrobne je uvedenév Súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie