Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 213 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
LUKAMASIV s.r.o.
Zavádzanie inovatívnych technológií v spoločnosti LUKAMASIV s.r.o.   
Nákup CNC frézy. Podrobná technická špecifikácia je prílohou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
Skamat Interiér s. r. o.
Podpora inovačnej výroby a konkurencie schopnosti nákupom obrábacieho centra a obrábacích strojov pre spoločnosť Skamat Interiér s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka 3 logických celkov a to 1. CNC obrábacie centrum 5 osé - 1 ks 2. Formátovacia píla - 1 ks 3. Softformingová olepovačka - 1 ks, Predmet zákazky je rozdelený na tri časti - Časť 1. predmetu zákazky - CNC obrábacie centrum 5 osé - Časť 2. predmetu zákazky - Formátovacia píla - Časť 3. predmetu zákazky - Softformingová olepovačka
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
Ing. Juraj Bánsky
Inovatívny Panel Slovtech   
Výber dodávateľa na dodanie zariadení pre projekt Inovatívny Panel Slovtech Časť 1 Logický celok č.1 Ručné náradie a príslušenstvo technologickej linky Časť 2 Logický celok č.2 Elektrocentrála 3-fázová Časť 3 Logický celok č.3 Dieselový kompresor Časť 4 Logický celok č.4 Miešačka Časť 5 Logický celok č.5 Pneumatické čerpadlo na betónovú zmes s elektrickým pohonom Časť 6 Logický celok č.6 Omietačka Časť 7 Logický celok č.7 Zalievací a vyzrievací kontajner Časť 8 Logický celok č.8 Manipulačné zariadenie na kontajnery  Podrobný opis je súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR spoločnosť s ručením obmedzeným
INOVÁCIA VÝROBNÉHO PROCESU PROTEKTOROVANIA PNEUMATÍK   
Predmetom zákazky je obstaranie inovatívnych technologických komponentov do výrobného procesuprotektorovaniapneumatík ako hlavnej činnosti verejného obstarávateľa. Cieľom obstarania novýchinovatívnych komponentov jezabezpečiť vysokú mieru automatizácie výrobnej linky, ktorá podporuje vysokúkvalitu protektorovaných pneumatík.Predmetom zákazky je súčasne nový kontrolný systém riadenia výrobnéhoprocesu na analýzu reologických vlastnostívýrobku, za účelom zabezpečenia vysokej kvality vulkanizačnéhoprocesu. Účelom obstarávania inovatívnych komponentov do výrobného procesu je zabezpečiť porovnateľnosť kvalitypneumatíkobnovených v procese teplého protektorovania s kvalitou nových pneumatík. Predmetom zákazky sú komponenty v navrhovanom rozsahu Predmet zákazky pozostáva z 3 logických celkov 1.Drásací stroj - počítačom riadené drásanie pneumatík, vrátane príslušenstva a služieb súvisiacich s dodanímdo miestaplnenia 1 ks, 2.Stroj na obnovu behúňa vrátane príslušenstva a služieb súvisiacich s dodaním do miesta plnenia - 1 ks, 3.Reometer - Analyzátor viskoelastických vlastností, vrátane príslušenstva a služieb súvisiacich s dodaním domiestaplnenia 1 ks,
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
Skamat Interiér s. r. o.
Podpora inovačnej výroby a konkurencie schopnosti nákupom obrábacieho centra a obrábacích strojov pre spoločnosť Skamat Interiér s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka 3 logických celkov a to 1. CNC obrábacie centrum 5 osé - 1 ks 2. Formátovacia píla - 1 ks 3. Softformingová olepovačka - 1 ks, Predmet zákazky je rozdelený na tri časti - Časť 1. predmetu zákazky - CNC obrábacie centrum 5 osé - Časť 2. predmetu zákazky - Formátovacia píla - Časť 3. predmetu zákazky - Softformingová olepovačka
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
CHETRA SK, s.r.o.
Technológie na výrobu drevnej štiepky   
Dodanie obrábacích strojov na potreby opracovania mäkkého a tvrdého dreva spolu s dodaním zariadení potrebných naváženie, manipuláciu a triedenie drevnej hmoty. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
STRIME s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti STRIME, s.r.o.   
Predmetom zákazky sú dva logické celky Logický celok č.1 CNC nestingová linka s automatickým vkladaním, odoberaním a značením dielcov Logický celok č. 2 CAD/CAM systém pre plánovanie, konštrukciu a prípravu výroby 1 ks  Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
CHETRA SK, s.r.o.
Technológie na výrobu drevnej štiepky   
Dodanie obrábacích strojov na potreby opracovania mäkkého a tvrdého dreva spolu s dodaním zariadení potrebných naváženie, manipuláciu a triedenie drevnej hmoty. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
CHYŽBET SK, s.r.o.
Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese žiadateľa CHYŽBET SK, s.r.o.   
Predmet zákazky tvoria tri logické celky  Logický celok č. 1 Vibrolis na výrobu betónových výrobkov - dvojzásypový - 1 ks Logický celok č. 2 Systém kontroly kvality - 1 ks Logický celok č. 3 Výrobné dosky s čipom RFID - 4000 ks  Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
CHYŽBET SK, s.r.o.
Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese žiadateľa CHYŽBET SK, s.r.o.   
Predmet zákazky tvoria tri logické celky  Logický celok č. 1 Vibrolis na výrobu betónových výrobkov - dvojzásypový - 1 ks Logický celok č. 2 Systém kontroly kvality - 1 ks Logický celok č. 3 Výrobné dosky s čipom RFID - 4000 ks  Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR spoločnosť s ručením obmedzeným
DODÁVKA FORIEM PRE VÝROBU PROTEKTOROV PRE INOVÁCIU PRODUKTOV A ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI   
Predmetom zákazky je obstaranie inovatívnych výrobných komponentov do výrobného procesu protektorovania pneumatík ako hlavnej činnosti verejného obstarávateľa. Cieľom obstarania nových výrobných komponentov je modernizácia výroby protektorov a inovácia produktov verejného obstarávateľa a podpora konkurencieschopnosti. Súčasťou predmetu zákazky sú služby súvisiace s dopravou do miesta dodania, inštalovanie výrobných komponentov, testovanie a uvedenie do prevádzky. Účelom verejného obstarávania výrobných komponentov do výrobného procesu je zabezpečiť porovnateľnosť kvality pneumatík obnovených v procese protektorovania s kvalitou nových pneumatík. Predmetom zákazky sú výrobné komponenty, kategorizované v štyroch (4) logických celkoch
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
Ing. Juraj Bánsky
Inovatívny Panel Slovtech   
Výber dodávateľa na dodanie zariadení pre projekt Inovatívny Panel Slovtech Časť 1 Logický celok č.1 Ručné náradie a príslušenstvo technologickej linky Časť 2 Logický celok č.2 Elektrocentrála 3-fázová Časť 3 Logický celok č.3 Dieselový kompresor Časť 4 Logický celok č.4 Miešačka Časť 5 Logický celok č.5 Pneumatické čerpadlo na betónovú zmes s elektrickým pohonom Časť 6 Logický celok č.6 Omietačka Časť 7 Logický celok č.7 Zalievací a vyzrievací kontajner Časť 8 Logický celok č.8 Manipulačné zariadenie na kontajnery  Podrobný opis je súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
Ing. Juraj Bánsky
Inovatívny Panel Slovtech   
Výber dodávateľa na dodanie zariadení pre projekt Inovatívny Panel Slovtech Časť 1 Logický celok č.1 Ručné náradie a príslušenstvo technologickej linky Časť 2 Logický celok č.2 Elektrocentrála 3-fázová Časť 3 Logický celok č.3 Dieselový kompresor Časť 4 Logický celok č.4 Miešačka Časť 5 Logický celok č.5 Pneumatické čerpadlo na betónovú zmes s elektrickým pohonom Časť 6 Logický celok č.6 Omietačka Časť 7 Logický celok č.7 Zalievací a vyzrievací kontajner Časť 8 Logický celok č.8 Manipulačné zariadenie na kontajnery  Podrobný opis je súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
CLAUSUS, s.r.o.
Nákup technológie na výrobu gumenej dlažby   
Predmetom zákazky je dodávka a uvedenie do prevádzky technológie na výrobu gumenej dlažby.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
SPORT SERVICE, s.r.o.
Nákup inovatívnej technológie pre spoločnosť SPORT SERVICE, S.R.O.   
Predmetom zákazky je dodanie technológii  - Hydraulický miešač na gumený granulát a zavážací vozík na materiál,  - Plnoautomatický Paver, elektrická nahrievacia skrinka s dvoma hladítkami a valec s elektrickým nahrievaním,  - Striekač a dvojvrtuľové miešadlo,  - Elektrocentrála mobilná na vozíku
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie