Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 258 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
IVIM s.r.o. Trebišov
Obstaranie technológie pre spoločnosť IVIM s.r.o. Trebišov   
Predmet zákazky pozostáva z jedného logického celku Logický celok č.1 5-osé CNC obrábacie frézovacie a vŕtacie centrum 1 ks.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
POLLÁK ŠAĽA s.r.o.
Laserový rezací stroj   
Predmetom zákazky je dodanie jedného logického celku. Presná špecifikácia technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
MNT - trade s.r.o.
Horizontálna pásová píla   
Predmetom tejto zákazky je kúpa 1 ks nového zariadenia, t.j. horizontálnej pásovej píli určenej na porez kmeňov zmäkkého a tvrdého dreva vrátane dodania na miesto realizácie, t.j. dodanie zariadenia do miesta umiestnenia, osadeniezariadenia a jeho zapojenie, t.j. zapojenie do existujúcich rozvodov médií kupujúceho elektrická energia, voda, stlačenývzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom predávajúci je povinnýrealizovať zaistenie (ochranu) zariadenia pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojeniazariadenia nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskovýchodborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovenéplatnou legislatívou EU a SR týkajúce sa zariadenia a jeho nastavenie.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
Kraspol s. r. o.
Dodávka inovatívnej techológie   
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie. Predmetom zákazky je dodávka - pružinového navíjacieho automatu a pružinového tvarovacieho automatu a rovnačky pružinového drôtu a elektrickej priebežnej popúštaciej pece a elektrickej špirálovej popúštaciej pece. Predmet zákazky sa člení na 5 častí  Časť 1. predmetu zákazky - pružinový navíjací automat Časť 2. predmetu zákazky - pružinový tvarovací automat Časť 3. predmetu zákazky - rovnačka pružinového drôtu Časť 4. predmetu zákazky - elektrická priebežná popúštacia pec Časť 5. predmetu zákazky - elektrická špirálová popúštacia pec
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
MD-MAX s. r. o.
Automatické CNC pilovŕtacie centrum   
Predmetom zákazky je dodávka automatického CNC pilovŕtacieho centra. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
MOVIR, s.r.o.
Dodanie a inštalácia automatickej strmienkovačky s príslušenstvom   
Predmetom dodávky je automatická strmienkovačka so servo-pohonom, joystickom a pomocným náhonom, vrátanepríslušenstva, dopravy, umiestnenia, inštalácie a zaškolenia personálu. Technológia rieši ohýbanie a spracovaniebetonárskej ocele.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
SILVERGAS s.r.o.
Stroj na rezanie vodným lúčom s abrazívom   
Predmetom zákazky je dodanie Stroja na rezanie vodným lúčom s abrazívom - 1 ks, na veľmi presné delenie kovov, sklaa plastov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
HOSTINKOVO, s.r.o.
Laserový rezací stroj   
Predmetom zákazky je dodanie jedného logického celku. Presná špecifikácia technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
KKE, s.r.o.
Frézovací stroj vybavený CCD kamerou pre výrobu dosiek s plošnými spojmi v počte 2 kusy   
Predmetom zákazky je nákup modernej technológie pre výrobu dosiek s plošnými spojmi - Frézovací stroj vybavený CCDkamerou pre výrobu dosiek s plošnými spojmi v počte 2 kusy. Vyrobený plošný spoj je potrebné mechanicky opracovaťna finálny tvar. Opracovanie sa vykonáva pomocou CNC frézovacieho stroja. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažnýchpodkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
Technická akadémia, Spišská Nová Ves
Robotické zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia Modulárneho výrobného systému a Priemyselného robota určených prevýučbu študentov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
DYHA TIROLA s.r.o.
Kúpa automatického triediaceho robota pre ukladanie a triedenie bukovej dyhy   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov 1. Automatický triediaci robot pre ukladanie a triedenie bukovej dyhy Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
iMACHINES s.r.o.
Zariadenie pre laserové označovanie výrobkov.   
Obstarávané inovatívne zariadenie pre laserové označovanie výrobkov sa vyznačuje vysokou univerzálnosťou použitia v oblasti laserového označovania výrobkov. Obsahuje meranie teplotného profilu označovacej komory zariadenia tak, aby pri zvýšení teploty nad definovanú hodnotu zariadenie prešlo do režimu chladenia alebo bolo na nevyhnutnú dobu zastavené. Je vybavené robotickým ramenom pre nakladanie a vykladanie označovaných výrobkov do označovacej komory, pásovým remeňovým dopravníkom pre označovanie výrobkov za behu (on-the-fly) a vysoko-výkonným ultrazvukom pre odstraňovanie odpadu vzniknutého pri laserovom označovaní do špeciálnej nádoby. Použité laserové jednotky umožňujú označovanie výrobkov z rôznych materiálov v jednej označovacej komore.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
OXYWISE, s.r.o.
CNC pevnolátkový laser   
Predmetnom zakazky je dodanie CNC pevnolátkového laseru. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza vsutaznych podkladoch a ich prilohach.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
Biomedical Engineering, s.r.o.
Nákup inovatívnych technológií pre výrobu implantátov   
Predmetom zákazky je nákup inovatívnych technológií pre výrobu implantátov, ktorým sa dosiahnezvýšeniekonkurencieschopnosti spoločnosti Biomedical Engineering, s. r. o., na domácom a zahraničnom trhu.Predmetzákazky je rozdelený do 3 častí časť 1 Softvérová aplikácia pre optimalizáciu predvýrobných procesov, časť 2 Zariadenie pre kovovú aditívnu výrobu laserovým spekaním, časť 3 Skener na digitalizáciu dielov vyrobených laserovým sinterovaním a kontrolu kvality. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky - samostatne pre jednotlivé časti predmetu zákazky, vrátane požiadaviek ašpecifikácií, je bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
K-KART spol. s r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti K-KART spol. s r.o.   
Predmetom zákazky je obstaranie Vertikálneho dvojstolového CNC obrábacieho frézovacieho centra. Podrobný opisdodania predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. Zákazka nie je rozdelená na časti.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie