Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 265 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
CIPI, s.r.o.
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti CIPI, s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka/kúpa troch zariadení / strojov vrátane súvisiacich služieb CNC vysekávací stroj 1 ks  Laserové rezacie centrum1 ks CNC ohraňovací lis 1 ks   Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 6 súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
GEVORKYAN, s.r.o.
Additive manufacturing-Logický celok A   
Predmetom zákazky je dodávka zariadenia pre proces ,,Additive manufacturing"
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
GEVORKYAN, s.r.o.
Kalibračný automat vhodný pre kalibrovanie dielov z kombinovaných materiálov - Logický celok D   
Predmetom zákazky je dodávka vysokovýkonného prítlačného automat s presne nastaviteľnou prítlačnou silou 250T pre kalibrovanie kombinovaných materiálov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
TATRAMAT QUASAR akciová spoločnosť Poprad
Zavedenia inteligentných inovácii vo výrobe spoločnosti TATRAMAT QUASAR   
Predmetom zákazky je zavedenia inteligentných inovácii vo výrobe spoločnosti TATRAMAT QUASAR Dodanie zariadení 1. CNC vertikálne obrábacie centrum 2. Rotačný skrutkový kompresor s príslušenstvom 3. Dávkovacia pec 4. Tlakový lejací stroj s príslušenstvom Podrobná špecifikácia zariadení tvorí súčasť príloh súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
IVIM s.r.o. Trebišov
Obstaranie technológie pre spoločnosť IVIM s.r.o. Trebišov   
Predmet zákazky pozostáva z jedného logického celku Logický celok č.1 5-osé CNC obrábacie frézovacie a vŕtacie centrum 1 ks.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
PROGRES TC, s.r.o.
PG-1_5-osé frézovacie centrum   
Vertikálne CNC frézovacie zariadenie vybavené riadiacim systémom pre použitie CNC programov. Zákazka realizovaná v elektronickom systéme IS EVO ver. 18.0, reverzná verejná súťaž
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
Biomedical Engineering, s.r.o.
Nákup inovatívnych technológií pre výrobu implantátov   
Predmetom zákazky je nákup inovatívnych technológií pre výrobu implantátov, ktorým sa dosiahnezvýšeniekonkurencieschopnosti spoločnosti Biomedical Engineering, s. r. o., na domácom a zahraničnom trhu.Predmetzákazky je rozdelený do 3 častí časť 1 Softvérová aplikácia pre optimalizáciu predvýrobných procesov, časť 2 Zariadenie pre kovovú aditívnu výrobu laserovým spekaním, časť 3 Skener na digitalizáciu dielov vyrobených laserovým sinterovaním a kontrolu kvality. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky - samostatne pre jednotlivé časti predmetu zákazky, vrátane požiadaviek ašpecifikácií, je bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
IVIM s.r.o. Trebišov
Obstaranie technológie pre spoločnosť IVIM s.r.o. Trebišov   
Predmet zákazky pozostáva z jedného logického celku Logický celok č.1 5-osé CNC obrábacie frézovacie a vŕtacie centrum 1 ks.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
POLLÁK ŠAĽA s.r.o.
Laserový rezací stroj   
Predmetom zákazky je dodanie jedného logického celku. Presná špecifikácia technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
MNT - trade s.r.o.
Horizontálna pásová píla   
Predmetom tejto zákazky je kúpa 1 ks nového zariadenia, t.j. horizontálnej pásovej píli určenej na porez kmeňov zmäkkého a tvrdého dreva vrátane dodania na miesto realizácie, t.j. dodanie zariadenia do miesta umiestnenia, osadeniezariadenia a jeho zapojenie, t.j. zapojenie do existujúcich rozvodov médií kupujúceho elektrická energia, voda, stlačenývzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom predávajúci je povinnýrealizovať zaistenie (ochranu) zariadenia pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojeniazariadenia nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskovýchodborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovenéplatnou legislatívou EU a SR týkajúce sa zariadenia a jeho nastavenie.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
Kraspol s. r. o.
Dodávka inovatívnej techológie   
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie. Predmetom zákazky je dodávka - pružinového navíjacieho automatu a pružinového tvarovacieho automatu a rovnačky pružinového drôtu a elektrickej priebežnej popúštaciej pece a elektrickej špirálovej popúštaciej pece. Predmet zákazky sa člení na 5 častí  Časť 1. predmetu zákazky - pružinový navíjací automat Časť 2. predmetu zákazky - pružinový tvarovací automat Časť 3. predmetu zákazky - rovnačka pružinového drôtu Časť 4. predmetu zákazky - elektrická priebežná popúštacia pec Časť 5. predmetu zákazky - elektrická špirálová popúštacia pec
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
MD-MAX s. r. o.
Automatické CNC pilovŕtacie centrum   
Predmetom zákazky je dodávka automatického CNC pilovŕtacieho centra. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
MOVIR, s.r.o.
Dodanie a inštalácia automatickej strmienkovačky s príslušenstvom   
Predmetom dodávky je automatická strmienkovačka so servo-pohonom, joystickom a pomocným náhonom, vrátanepríslušenstva, dopravy, umiestnenia, inštalácie a zaškolenia personálu. Technológia rieši ohýbanie a spracovaniebetonárskej ocele.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
SILVERGAS s.r.o.
Stroj na rezanie vodným lúčom s abrazívom   
Predmetom zákazky je dodanie Stroja na rezanie vodným lúčom s abrazívom - 1 ks, na veľmi presné delenie kovov, sklaa plastov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
HOSTINKOVO, s.r.o.
Laserový rezací stroj   
Predmetom zákazky je dodanie jedného logického celku. Presná špecifikácia technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie