Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1327 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Delta-ML, s.r.o.
5 osé frézovacie a vŕtacie centrum portálového typu   
Predmetom zákazky je dodávka 5 osého frézovacieho a vŕtacieho centra portálového typu.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
CMF Slovakia s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti CMF Slovakia s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení 1. Odihlovací stroj 2. Portálové obrábacie centrum 3. Vlaknový laserový rezací stroj Predmet zákazky je rozdelený do troch samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
KOVDAN, spol. s r.o.
5- osé vertikálne CNC obrábacie centrum   
Predmetom zákazky je 5-osé CNC vertikálne frézovacie centrum vrátane dopravy a inštalácie na miesto dodania. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
Stolárstvo u Kunaja, s.r.o.
Technológie výrobného procesu   
Technológie výrobného procesu. Zmena celkovej technológie výrobného procesu za účelom implementácie projektu nových požiarnych uzáverov vo výrobnej hale v Štrbe
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
Vybavenie odborných dielní a učební - CNC stroje a obrábacie zariadenia   
Predmetom zákazky je nákup CNC strojov s príslušenstvom a obrábacích zariadení pre školské dielne - pracoviskopraktického vyučovania a učebne pre strojárske predmety v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. JozafátaTrebišov. Bližšia špecifikácia je uvedená v opise predmetu zákazky a prílohách súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
„Zariadenie na vybavenie odbornej učebne a dielne“   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia zariadení pre naplnenie stanovených cieľov v rámci realizácie projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu. 1.Predmetom verejného obstarávania je obstaranie 10 pracovísk - žiackych klientskych staníc spolu s monitorom, klávesnicou a myšou a 1 učiteľské pracovisko 1.1- 11 pracovísk 1.2- Softvér na zobrazovanie programátorských a strojových kláves riadiaceho systému na monitore PC (multilicenciapre 11 užívateľov) Špecifikácia 1.2 - Softvér na zobrazovanie programátorských a strojových kláves riadiaceho systému na monitore PC(multilicencia pre 11 užívateľov) Softvér musí umožniť zobrazenie na monitore v obrazovom formáte 169 Full-HD funkčných kláves špecifických pre danýriadiaci systém a strojovú klávesnicu softvérov na vyučovanie programovania CNC strojov. Softvérové klávesy musiazobrazovať funkčné klávesy aspoň troch riadiacich systémov CNC strojov od výrobcov SIEMENS, FANUC a HEIDENHAIN.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Bratislavský samosprávny kraj
Obrábacie stroje pre SOŠ Hlinícka 1, Bratislava   
Predmetom zákazky je dodávka a Materiálno technického vybavenia (ďalej len MTV) obrábacích strojov CNC FRÉZKA aCNC SÚSTRUH vrátane dopravy, inštalácie (napojenia elektrických zariadení, vrátane predloženia revíznych správ, ak sauplatňujú), uvedenia do prevádzky a základného predvedenia funkčnosti (na užívateľskej úrovni) zodpovedným osobámKupujúceho pre Strednú odbornú školu informačných technológií Hlinícka 1, Bratislava.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
FIB – SEM mikroskop pre nanoobrábanie   
Zariadenie na SEM pozorovania vzoriek a na prípravu lamiel pre TEM s možnosťou vytvárania nanoštruktúr. Požadovanézariadenie musí zabezpečiť kompletný cyklus prípravy lamiel pre TEM.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
AAH PLASTICS s.r.o.
Vstrekolis s príslušenstvom s uzatváracou silou 10000kN   
Predmetom zákazky je dodávka 1ks vstrekolisu s príslušenstvom s uzatváracou silou 10000kN, ktorý je určený na vstrekovanie plastov pre automobilový priemysel. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
TTS Steel, s.r.o.
TTS Steel s.r.o. – inovácia výroby   
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky zariadení slúžiacich na obrábanie kovu.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Igor Oravec - MARS
CNC Dierovací stroj   
Predmetom zákazky je CNC Dierovací stroj - technológia, ktorá umožňuje produktívne opracovanie plechu s výsledkomtvarovo pestrých, kombinovaných a zložitých výstrižkov na jednom stroji.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
JNT, s.r.o.
Stroje na výrobu reakčných nádob   
Predmetom zákazky sú stroje na výrobu reakčných nádob. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
Raybond s.r.o.
Technológia na výrobu a inštaláciu systému osvetlenia vzletovej a príletovej dráhy Raybond   
Predmetom zákazky je technológia na výrobu leteckých svetelných návestidiel.Zákazka sa delí na 3 časti časť č. 1 predmetu zákazky CNC sústruh,  časť č. 2 predmetu zákazky Počítač pre CAD CAM systém + prídavný monitor a  časť č. 3 predmetu zákazky Ručné náradie na výrobu a inštaláciu systému na osvetlenie vzletovej a pristávacej dráhy. Podrobný špecifikácia predmetu zákazky pre jednotlivé časti zákazky bude popísaná v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
DREVONAEXPORT s.r.o.
Inteligentné inovácie priemyslu 4.0 vo výrobnej prevádzke DREVONAEXPORT s.r.o.   
Predmetom zákazky sú Inteligentné inovácie priemyslu 4.0 vo výrobnej prevádzke DREVONAEXPORT s.r.o. Bližšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Skamat Interiér s. r. o.
Podpora inovačnej výroby a konkurencie schopnosti nákupom obrábacieho centra a obrábacích strojov pre spoločnosť Skamat Interiér s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka 3 logických celkov a to 1. CNC obrábacie centrum 5 osé - 1 ks 2. Formátovacia píla - 1 ks 3. Softformingová olepovačka - 1 ks, Predmet zákazky je rozdelený na tri časti - Časť 1. predmetu zákazky - CNC obrábacie centrum 5 osé - Časť 2. predmetu zákazky - Formátovacia píla - Časť 3. predmetu zákazky - Softformingová olepovačka
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie