Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1311 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
TTS Steel, s.r.o.
TTS Steel s.r.o. – inovácia výroby   
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky zariadení slúžiacich na obrábanie kovu.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Technická akadémia, Spišská Nová Ves
Robotické zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia Modulárneho výrobného systému a Priemyselného robota určených pre výučbu študentov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
Peter Lukáč
Strojové vybavenie dielne   
Predmetom zákazky je rozšírenie prevázky o strojové vybavenie na výrobu drevárskych a stolárskych polotovarov a kreatívnych výrobkov, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu. Podrobná špecifikácia je v Opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou Súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Technická akadémia, Spišská Nová Ves
Robotické zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia Modulárneho výrobného systému a Priemyselného robota určených pre výučbu študentov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
MOVIR, s.r.o.
Dodanie a inštalácia automatickej strmienkovačky s príslušenstvom   
Predmetom dodávky je automatická strmienkovačka so servo-pohonom, joystickom a pomocným náhonom, vrátane príslušenstva, dopravy, umiestnenia, inštalácie a zaškolenia personálu. Technológia rieši ohýbanie a spracovanie betonárskej ocele.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
AAH PLASTICS s.r.o.
Vstrekolis s príslušenstvom s uzatváracou silou 10000kN   
Predmetom zákazky je dodávka 1ks vstrekolisu s príslušenstvom s uzatváracou silou 10000kN, ktorý je určený navstrekovanie plastov pre automobilový priemysel. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky bola uvedená v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Technická akadémia, Spišská Nová Ves
Obrábacie stroje   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia univerzálnych a CNC obrábacích strojov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
MK MIKOR s.r.o.
Posilnenie konkurencieschopnosti inováciou výrobného procesu a produktov spoločnosti MK MIKOR s.r.o.   
Jedná sa o obstaranie tovarov v nasledovných častiach predmetu zákazky 1.časť predmetu zákazky CNC hrotový sústruh, 2.časť predmetu zákazky CNC frézovacie a vŕtacie centrum - typ 1, 3.časť predmetu zákazky CNC frézovacie a vŕtacie centrum - typ 2. Podrobné požiadavky na predmet zákazky viď v súťažných podkladoch v časti D - Opis predmetu zákazky. Toto oznámenie sa vzťahuje len na 1 a 2. časť predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
SOJCAK s.r.o.
Obstaranie inovatívnej technológie v spoločnosti SOJCAK s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Obstaranie inovatívnej technológie v spoločnosti SOJCAK s.r.o. 1 Mikrovlnná sušiareň dreva (1 celok) Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
BK KOVOTRADE s.r.o.
CNC Vodorovná vyvrtávačka   
Predmetom zákazky je dodávka CNC Vodorovnej vyvrtávačky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
KMW s.r.o.
Frézovacie centrum a 3D súradnicový merací stroj   
Predmetom zákazky je nákup - CNC frézovacie centrum - 3D súradnicový merací stroj vrátane dopravy, montáže zariadenia s uvedením zariadenia do prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažnych podkladov
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
BK KOVOTRADE s.r.o.
CNC vodorovná vyvrtávačka   
Predmetom zákazky je dodávka CNC vodorovnej vyvrtávačky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Spojená škola
Nákup 3 ks CNC sústruhov s príslušenstvom – Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru dva CNC sústruhy s príslušenstvom do dielní v budove SOŠ elektrotechnickej naZvolenskej ceste 18 v Banskej Bystrici a jeden CNC sústruh s príslušenstvom do dielne odborného výcviku SOŠautomobilovej na Továrenskej 29 vo Vlkanovej. CNC sústruhy budú využité vo vyučovacom procese ako materiálno- technické vybavenie pre učebné odbory obrábač kovov, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik nastavovač a mechanik mechatronik.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
CIPI, s.r.o.
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti CIPI, s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka/kúpa troch zariadení / strojov vrátane súvisiacich služieb CNC vysekávací stroj 1 ks  Laserové rezacie centrum1 ks CNC ohraňovací lis 1 ks   Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 6 súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
GEVORKYAN, s.r.o.
Additive manufacturing-Logický celok A   
Predmetom zákazky je dodávka zariadenia pre proces ,,Additive manufacturing"
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie