Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1257 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
MD-MAX s. r. o.
Automatické CNC pilovŕtacie centrum   
Predmetom zákazky je dodávka automatického CNC pilovŕtacieho centra. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
Ing. Juraj Šanoba
Obstaranie inovatívnej technológie na podporu, začatie a rozvoj podnikania - Ing. Juraj Šanoba   
Predmetom zákazky ja obstaranie CNC MAGNETICKEJ BRUSKY , Sústruhu SEMI CNC, Súradnicového meracieho stroja SMS a SOFTVÉR + Hardvérové vybavenie - PC kompatibilné so SOFTVÉRom. Inovatívna technológia bude umiestnená vo výrobných a prevádzkových priestoroch Ing. Juraja Šanobu, v Ružomberku,ul. Sv. Anny 126/30. Predmet zákazky sa delí na časti a to Časť č. 1 CNC MAGNETICKÁ BRUSKA, Časť č. 2 Sústruh SEMI CNC, Časť č. 3 Súradnicový merací stroj SMS, Časť č. 4 SOFTVÉR + Hardvérové vybavenie - PC kompatibilné so SOFTVÉRom. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov a kúpnej zmluvy.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
EKO-FBB spoločnosť s ručením obmedzeným
Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti EKO-FBB s.r.o.   
Predmet zákazky tvorí päť logických celkov  Logický celok č. 1 Nástrojárska CNC fréza 1 ks Logický celok č. 2 Cyklický CNC sústruh hrotový 1 ks Logický celok č. 3 Pneumatické náradie 1 kpl Logický celok č. 4 Plazmová rezačka 1 ks Logický celok č. 5 Indukčný ohrev 1 ks  Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Spojená škola
Nákup troch CNC sústruhov s príslušenstvom – Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - dva CNC sústruhy do dielní v budove SOŠ elektrotechnickej na Zvolenskej ceste18 v Banskej Bystrici a jeden CNC sústruh do dielne odborného výcviku SOŠ automobilovej na Továrenskej 29 voVlkanovej. CNC sústruhy budú využité vo vyučovacom procese ako materiálno-technické vybavenie pre učebné odboryobrábač kovov, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik nastavovač a mechanik mechatronik.Podrobná špecifikácia CNC strojov je uvedená v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v prílohách SP.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
EKOMETAL, spol. s r.o.
Inovácia výroby v spoločnosti EKOMETAL, spol. s r.o. - technologické vybavenie   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení 1. 3-osé CNC (2 ks) 2. Meracie zariadenie (1 ks) vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Shellwood, s.r.o.
CNC stroj   
Predmetom zákazky je dodávka CNC stroja.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
CHETRA SK, s.r.o.
Technológie na výrobu drevnej štiepky   
Dodanie obrábacích strojov na potreby opracovania mäkkého a tvrdého dreva spolu s dodaním zariadení potrebných naváženie, manipuláciu a triedenie drevnej hmoty. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
S.O.B., s.r.o.
Inovácia výroby profilov v spoločnosti S.O.B., s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení 1. Profilovacia linka pre CD/UD profily 2. Profilovacia linka pre UW/CW profily Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
MOVIR, s.r.o.
Dodanie a inštalácia automatickej strmienkovačky s príslušenstvom   
Predmetom dodávky je automatická strmienkovačka so servo-pohonom, joystickom a pomocným náhonom, vrátanepríslušenstva, dopravy, umiestnenia, inštalácie a zaškolenia personálu. Technológia rieši ohýbanie a spracovaniebetonárskej ocele.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
SPINEA Technologies s.r.o.
Implementácia produktívnych technológií a rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti SPINEA Technologies s. r. o.   
Logický celok 1 Pružná výrobno-montážna bunka s príslušenstvom Logický celok 2 Pružná výrobno-kontrolná bunka s príslušenstvom Logický celok 3 Pružná výrobno-diagnostická bunka s príslušenstvom Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
BK KOVOTRADE s.r.o.
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti BK KOVOTRADE s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení 1) CNC vodorovná vyvrtávačka 2) CNC sústruh Predmet zákazky je rozdelený do 2 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu aleboobe časti predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
KMW s.r.o.
Rast technologickej úrovne spoločnosti KMW s.r.o.   
Predmetom zákazky je nákup 1) Zvislého obrábacieho centra s príslušenstvom 2) CNC sústruhu s príslušenstvom  vrátane dopravy, montáže zariadenia s uvedením zariadenia do prevádzky.  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
MK MIKOR s.r.o.
Posilnenie konkurencieschopnosti inováciou výrobného procesu a produktov spoločnosti MK MIKOR s.r.o.   
Jedná sa o obstaranie tovarov v nasledovných častiach predmetu zákazky 1.časť predmetu zákazky CNC hrotový sústruh, 2.časť predmetu zákazky CNC frézovacie a vŕtacie centrum - typ 1, 3.časť predmetu zákazky CNC frézovacie a vŕtacie centrum - typ 2. Podrobné požiadavky na predmet zákazky viď v súťažných podkladoch v časti D - Opis predmetu zákazky. Toto oznámenie sa vzťahuje len na 3. časť predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
STRIME s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti STRIME, s.r.o.   
Predmetom zákazky sú dva logické celky Logický celok č.1 CNC nestingová linka s automatickým vkladaním, odoberaním a značením dielcov Logický celok č. 2 CAD/CAM systém pre plánovanie, konštrukciu a prípravu výroby 1 ks  Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
SILVERGAS s.r.o.
Stroj na rezanie vodným lúčom s abrazívom   
Predmetom zákazky je dodanie Stroja na rezanie vodným lúčom s abrazívom - 1 ks, na veľmi presné delenie kovov, sklaa plastov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie