Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1299 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Spojená škola
Nákup 3 ks CNC sústruhov s príslušenstvom – Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru dva CNC sústruhy s príslušenstvom do dielní v budove SOŠ elektrotechnickej naZvolenskej ceste 18 v Banskej Bystrici a jeden CNC sústruh s príslušenstvom do dielne odborného výcviku SOŠautomobilovej na Továrenskej 29 vo Vlkanovej. CNC sústruhy budú využité vo vyučovacom procese ako materiálno- technické vybavenie pre učebné odbory obrábač kovov, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik nastavovač a mechanik mechatronik.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
CIPI, s.r.o.
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti CIPI, s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka/kúpa troch zariadení / strojov vrátane súvisiacich služieb CNC vysekávací stroj 1 ks  Laserové rezacie centrum1 ks CNC ohraňovací lis 1 ks   Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 6 súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
GEVORKYAN, s.r.o.
Additive manufacturing-Logický celok A   
Predmetom zákazky je dodávka zariadenia pre proces ,,Additive manufacturing"
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
GEVORKYAN, s.r.o.
Kalibračný automat vhodný pre kalibrovanie dielov z kombinovaných materiálov - Logický celok D   
Predmetom zákazky je dodávka vysokovýkonného prítlačného automat s presne nastaviteľnou prítlačnou silou 250T pre kalibrovanie kombinovaných materiálov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
GEVORKYAN, s.r.o.
CNC automaty na brúsenie vnútorných a vonkajších priemerov a výšok súčiastok z kombinovaných materiálov - Logický celok C   
Predmetom zákazky je dodávka CNC automatov na brúsenie vnútorných a vonkajších priemerov a výšok súčiastok z kombinovaných materiálov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Ing. Juraj Bánsky
Inovatívny Panel Slovtech   
Výber dodávateľa na dodanie zariadení pre projekt Inovatívny Panel Slovtech Časť 1 Logický celok č.1 Ručné náradie a príslušenstvo technologickej linky Časť 2 Logický celok č.2 Elektrocentrála 3-fázová Časť 3 Logický celok č.3 Dieselový kompresor Časť 4 Logický celok č.4 Miešačka Časť 5 Logický celok č.5 Pneumatické čerpadlo na betónovú zmes s elektrickým pohonom Časť 6 Logický celok č.6 Omietačka Časť 7 Logický celok č.7 Zalievací a vyzrievací kontajner Časť 8 Logický celok č.8 Manipulačné zariadenie na kontajnery  Podrobný opis je súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
TATRAMAT QUASAR akciová spoločnosť Poprad
Zavedenia inteligentných inovácii vo výrobe spoločnosti TATRAMAT QUASAR   
Predmetom zákazky je zavedenia inteligentných inovácii vo výrobe spoločnosti TATRAMAT QUASAR Dodanie zariadení 1. CNC vertikálne obrábacie centrum 2. Rotačný skrutkový kompresor s príslušenstvom 3. Dávkovacia pec 4. Tlakový lejací stroj s príslušenstvom Podrobná špecifikácia zariadení tvorí súčasť príloh súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
IVIM s.r.o. Trebišov
Obstaranie technológie pre spoločnosť IVIM s.r.o. Trebišov   
Predmet zákazky pozostáva z jedného logického celku Logický celok č.1 5-osé CNC obrábacie frézovacie a vŕtacie centrum 1 ks.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
PROGRES TC, s.r.o.
PG-1_5-osé frézovacie centrum   
Vertikálne CNC frézovacie zariadenie vybavené riadiacim systémom pre použitie CNC programov. Zákazka realizovaná v elektronickom systéme IS EVO ver. 18.0, reverzná verejná súťaž
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
AAH PLASTICS s.r.o.
Vstrekolis s príslušenstvom s uzatváracou silou 10000kN   
Predmetom zákazky je dodávka 1ks vstrekolisu s príslušenstvom s uzatváracou silou 10000kN, ktorý je určený navstrekovanie plastov pre automobilový priemysel. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Biomedical Engineering, s.r.o.
Nákup inovatívnych technológií pre výrobu implantátov   
Predmetom zákazky je nákup inovatívnych technológií pre výrobu implantátov, ktorým sa dosiahnezvýšeniekonkurencieschopnosti spoločnosti Biomedical Engineering, s. r. o., na domácom a zahraničnom trhu.Predmetzákazky je rozdelený do 3 častí časť 1 Softvérová aplikácia pre optimalizáciu predvýrobných procesov, časť 2 Zariadenie pre kovovú aditívnu výrobu laserovým spekaním, časť 3 Skener na digitalizáciu dielov vyrobených laserovým sinterovaním a kontrolu kvality. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky - samostatne pre jednotlivé časti predmetu zákazky, vrátane požiadaviek ašpecifikácií, je bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
BK Advise, s.r.o.
Obstaranie inovatívnej technológie pre výrobu presných komponentov pre automobilový priemysel   
Predmetom zákazky je Logický celok č. 1 2 vretenové sústružnícko-frézovacie centrum na výrobu hriadeľových a prírubových súčiastok - 1ks.  Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Spojená škola
MODERNIZÁCIA STROJOVÉHO PARKU STROJÁRSKYCH PROFESIÍ   
Časť č.1 Zváracie stroje a) Zváračky 1 1ks b) Zváračky 2 1ks c) Zváračky 3 3ks d) Simulátor zvárania 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1a, 2b, 2c a 2d).  Časť č.2 Produkčné CNC stroje a) CNC sústruh s príslušenstvom 1ks b) CNC fréza s príslušenstvom 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2a a 2.2b).  Časť č.3 Školské CNC stroje a) Školský CNC sústruh s príslušenstvom 3ks b) Školská CNC fréza s príslušenstvom 3ks c) Softvér - multilicencia sústruh 1ks d) Softvér - multilicencia fréza 1ks e) Softvér - multilicencia 3 1ks  1/7 f) Riadiaci počítač pre programovanie CNC strojov s monitorom 11ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.3a; 2.3b; 2.3c; 2.3d; 2.3e; 2.3f).  Časť č.4 Klasické obrábacie stroje/vŕtanie a brúsenie a) Vŕtacie zariadenie 1ks b) Brúska s príslušenstvom 1 1ks c) Brúska s príslušenstvom 2 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.4a; 2.4b; 2.4c).  Časť č.5 Klasické obrábacie stroje/sústruženie a frézovanie a) Sústruh s pracovným panelom 2ks b) Fréza s pracovným panelom 2ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.5a a 2.5b).  Časť č.6 Manuálne obrábacie stroje a) Ručná ohýbačka 1ks b) Zakružovačka plechov 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.6a a 2.6b).  Časť č.7 Meracie prístroje a) 3D merací prístroj 1ks b) Drsnomer 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.7a a 2.7b).  Časť č.8 Výukové moduly pre elektroniku 1 súbor Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.8).
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
XRAY, s.r.o.
Nákup inovatívnych technológií- XRAY, s.r.o.   
Predmetom zákazky je nákup jedného CNC sústruhu, dvoch kusov CNC fréz 3-osých s posuvom 800x500, dvoch kusovCNC fréz 3-osých s posuvom 1100x700 a jednej 5-osej CNC frézy podľa požadovanej technickej špecifikácie, ktorá jesúčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR spoločnosť s ručením obmedzeným
INOVÁCIA VÝROBNÉHO PROCESU PROTEKTOROVANIA PNEUMATÍK   
Predmetom zákazky je obstaranie inovatívnych technologických komponentov do výrobného procesuprotektorovaniapneumatík ako hlavnej činnosti verejného obstarávateľa. Cieľom obstarania novýchinovatívnych komponentov jezabezpečiť vysokú mieru automatizácie výrobnej linky, ktorá podporuje vysokúkvalitu protektorovaných pneumatík.Predmetom zákazky je súčasne nový kontrolný systém riadenia výrobnéhoprocesu na analýzu reologických vlastnostívýrobku, za účelom zabezpečenia vysokej kvality vulkanizačnéhoprocesu. Účelom obstarávania inovatívnych komponentov do výrobného procesu je zabezpečiť porovnateľnosť kvalitypneumatíkobnovených v procese teplého protektorovania s kvalitou nových pneumatík. Predmetom zákazky sú komponenty v navrhovanom rozsahu Predmet zákazky pozostáva z 3 logických celkov 1.Drásací stroj - počítačom riadené drásanie pneumatík, vrátane príslušenstva a služieb súvisiacich s dodanímdo miestaplnenia 1 ks, 2.Stroj na obnovu behúňa vrátane príslušenstva a služieb súvisiacich s dodaním do miesta plnenia - 1 ks, 3.Reometer - Analyzátor viskoelastických vlastností, vrátane príslušenstva a služieb súvisiacich s dodaním domiestaplnenia 1 ks,
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie