Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 113 z 13 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Poltopánky služobné letné   
Poltopánky služobné v nasledujúcich typoch služobné letné, služobné, služobné výberové, slávnostné výberové. Predmetné poltopánky tvoria súčasť uniformy profesionálneho vojaka Armády Slovenskej republiky. Prevšetky obstarávané typy poltopánok platí, že sú obuvou derbového strihu, vyrábané lepeným výrobným spôsobom včiernej farbe celousňové. Zapínanie je riešené šnurovaním cez minimálne 6 krúžkov.Presná špecifikácia požadovanýchtypov obuvi je uvedená v oddiele B.2 Opis predmetu zákazky platného znenia súťažných podkladov.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Obuv okrem športovej a ochrannej
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup obuvi pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru   
Predmetom zákazky je dodávka obuvi pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru,ktoré sú doplnkom služobnej rovnošaty do výkonu služby aj na výcvik príslušníkov Policajného zboru a Hasičského azáchranného zboru, vrátane súvisiacich služieb, najmä doprava na miesto dodania, záručná a pozáručná oprava obuvi.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Obuv okrem športovej a ochrannej
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup obuvi pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru   
Predmetom zákazky je dodávka obuvi pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru,ktoré sú doplnkom služobnej rovnošaty do výkonu služby aj na výcvik príslušníkov Policajného zboru a Hasičského azáchranného zboru, vrátane súvisiacich služieb, najmä doprava na miesto dodania, záručná a pozáručná oprava obuvi.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Obuv okrem športovej a ochrannej
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup obuvi pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru   
Predmetom zákazky je dodávka obuvi pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru,ktoré sú doplnkom služobnej rovnošaty do výkonu služby aj na výcvik príslušníkov Policajného zboru a Hasičského azáchranného zboru, vrátane súvisiacich služieb, najmä doprava na miesto dodania, záručná a pozáručná oprava obuvi.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Obuv okrem športovej a ochrannej
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Poltopánky služobné letné   
Poltopánky služobné v nasledujúcich typoch služobné letné, služobné, služobné výberové, slávnostné výberové. Predmetné poltopánky tvoria súčasť uniformy profesionálneho vojaka Armády Slovenskej republiky. Prevšetky obstarávané typy poltopánok platí, že sú obuvou derbového strihu, vyrábané lepeným výrobným spôsobom včiernej farbe celousňové. Zapínanie je riešené šnurovaním cez minimálne 6 krúžkov.Presná špecifikácia požadovanýchtypov obuvi je uvedená v oddiele B.2 Opis predmetu zákazky platného znenia súťažných podkladov.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Obuv okrem športovej a ochrannej
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup obuvi pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru   
Predmetom zákazky je dodávka obuvi pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru,ktoré sú doplnkom služobnej rovnošaty do výkonu služby aj na výcvik príslušníkov Policajného zboru a Hasičského azáchranného zboru, vrátane súvisiacich služieb, najmä doprava na miesto dodania, záručná a pozáručná oprava obuvi.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Obuv okrem športovej a ochrannej
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Poltopánky služobné letné   
Verejný obstarávateľ zabezpečí dodanie predmetu obstarávania postupom podľa § 66 ods.7 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Výsledkom súťaže bude rámcová dohoda s jedným dodávateľom nadodanie sortimentu: Poltopánky služobné letné, Poltopánky služobné, Poltopánky služobné výberové, Poltopánky slávnostné,Poltopánky slávnostné výberové. Predpoklad ukončenia čerpania je alebo uplynutím obdobia 48 mesiacov na ktoré bude rámcová dohodauzatvorená, alebo vyčerpaním objemu určeného rámca finančných prostriedkov predpokladaná hodnotazákazky. Rozsah dodania tovaru počas trvania rámcovej dohody bude závisieť výlučne od aktuálnych potrieba finančných možností verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ túto zákazku nerozdeľuje na časti zdôvodov, že sa jedná o jednotný typ výrobku s minimálnymi rozdielmi v detailoch. Pri výrobe nevzniká potreba subdodávok od iných výrobcov. V prípadnom rozdelení tejto zákazky na časti vznikne situácia, umožňujúca uchádzačom predložiť ponuku len na niektorú z častí. Tým by vznikla verejnému obstarávateľovi situácia, že niektoré časti by neboli pokryté ponukou, čím by prišlo k zmareniu cieľa tohto verejného obstarávania zabezpečiť tento tovar v plnom rozsahu.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Obuv okrem športovej a ochrannej
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup obuvi pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru   
Predmetom zákazky je dodávka obuvi pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru,ktoré sú doplnkom služobnej rovnošaty do výkonu služby aj na výcvik príslušníkov Policajného zboru a Hasičského azáchranného zboru, vrátane súvisiacich služieb, najmä doprava na miesto dodania, záručná a pozáručná oprava obuvi.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Obuv okrem športovej a ochrannej
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup obuvi pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru   
Predmetom zákazky je dodávka obuvi pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru,ktoré sú doplnkom služobnej rovnošaty do výkonu služby aj na výcvik príslušníkov Policajného zboru a Hasičského azáchranného zboru, vrátane súvisiacich služieb, najmä doprava na miesto dodania, záručná a pozáručná oprava obuvi.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Obuv okrem športovej a ochrannej
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Poltopánky služobné letné   
Poltopánky služobné v nasledujúcich typoch služobné letné, služobné, služobné výberové, slávnostné, slávnostnévýberové. Predmetné poltopánky tvoria súčasť uniformy profesionálneho vojaka Armády Slovenskej republiky. Prevšetky obstarávané typy poltopánok platí, že sú obuvou derbového strihu, vyrábané lepeným výrobným spôsobom včiernej farbe celousňové. Zapínanie je riešené šnurovaním cez minimálne 6 krúžkov. Presná špecifikácia požadovanýchtypov obuvi je uvedená v oddieli B.2 "Opis predmetu zákazky" platného znenia súťažných podkladov.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Obuv okrem športovej a ochrannej
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup obuvi pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru   
Predmetom zákazky je dodávka obuvi pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru,ktoré sú doplnkom služobnej rovnošaty do výkonu služby aj na výcvik príslušníkov Policajného zboru a Hasičského azáchranného zboru, vrátane súvisiacich služieb, najmä doprava na miesto dodania, záručná a pozáručná oprava obuvi.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Obuv okrem športovej a ochrannej
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup obuvi pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru   
Predmetom zákazky je dodávka obuvi pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru,ktoré sú doplnkom služobnej rovnošaty do výkonu služby aj na výcvik príslušníkov Policajného zboru a Hasičského azáchranného zboru, vrátane súvisiacich služieb, najmä doprava na miesto dodania, záručná a pozáručná oprava obuvi.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Obuv okrem športovej a ochrannej
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Čižmy gumové váľané pre odsúdených   
Čižmy gumové váľané pre odsúdených
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Obuv okrem športovej a ochrannej
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie