Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 38 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnica svätého Michala, a.s.
Komplexná dodávka endoskopickej techniky a vybavenia   
Predmetom zákazky je dodávka endoskopickej techniky a vybavenia v členení Por.č./Endoskopická technika a vybavenie/Množstvo - MJ (ks) 1/Endoskopický procesor/4 2/Svetelný zdroj/4 3/Preplachová pumpa/1 4/Monitor medicínsky 24/4 5/Monitor medicínsky 27"/1 6/Monitor medicínsky 31"/1 7/Endoskopický ultrazvukový procesor/1 8/Ovládacia pumpa pre dvojbalónovú enteroskopu/1 9/Insufátor/2 10/Odsávačka/3 11/Videogastroskop/4 12/Videogastroskop zoomovací/1 13/Videogastroskop tenký/1 14/Videogastroskop terapeutický/1 15/Videokolonoskop/3 16/Videokolonoskop zoomovací/1 17/Videokolonoskop pediatrický/1 18/Videogastroskop nižšej triedy/1 19/Videokolonoskop nižšej triedy/1 20/Videoduodenoskop/2 21/Videoenteroskop/2 22/Videogastroskop ultrazvukový lineárny/1 23/Videogastroskop ultrazvukový radiálny/1  1/3 24/Záznamové zariadenie pre archiváciu videa v HD rozlíšení/1 25/Vozík na prepravu endoskopov/1 26/Dezinfektor/2 Popis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 4 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Univerzitná nemocnica Martin
Laparoskopická veža s možnosťou rozšírenia na ICG   
Predmetom zákazky je dodávka laparoskopickej veže s možnosťou rozšírenia na ICG, vrátane dopravy na miestourčenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia,odovzdania dokumentácie a zaškolenia zamestnancov užívateľa do údržby a obsluhy a zabezpečenia záručného servisu,vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom preponúkané zariadenie pre potreby Chirurgickej kliniky a transplantačného centra UNM. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Univerzitná nemocnica Martin
Endoskopický prístroj na liečbu vnútorných porúch spánkovosánkových kĺbov s príslušenstvom - 1 ks   
Predmetom zákazky je dodávka endoskopického prístroja na liečbu vnútorných porúch spánkovosánkových kĺbov spríslušenstvom 1 ks, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti aprevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, odovzdania dokumentácie a zaškolenia zamestnancov užívateľa do údržby aobsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovenéprávnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie pre potreby Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgieUNM. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnica svätého Michala, a.s.
Komplexná neurochirurgická a spinálna operačná jednotka   
Predmetom zákazky je dodávka techniky a vybavenia pre neurochirurgickú a spinálnu operačnú jednotku v členení Por.č./Komplexná neurochirurgická a spinálna operačná jednotka/Množstvo/MJ (ks) 1./Kraniálna navigácia s plánovacou stanicou a príslušenstvom/1 2./Elektromagnetický modul k navigácii/1 3./Integrácia navigácie s ultrazvukovým prístrojom/1 4./Integrácia navigácie s operačným mikroskopom/1 5./Integrácia navigácie s rtg C ramenom s 3D zobrazením/1 6./Ultrazvukový prístroj (3 sondy)/1 7./Intraoperatívny monitoring pre operácie na mozgu a mieche s nerezovým stolíkom/1 8./Rtg C rameno s 3D zobrazením/1 9./Operačný mikroskop pre neurochirurgické výkony/1 10./Vŕtací systém pre neurochirurgiu a spinálnu chirurgiu/1 11./Správa videosignálov/1 12./Neuroendoskopický prístroj s príslušenstvom/1 13./Karbónový trojbodec na uchytenie hlavy/1 14./Koagulačný prístroj s vozíkom/1 15./Ultrazvuková odsávačka pre neurochirurgiu a spinálnu chirurgiu/1  Popis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 4 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
Vybavenie operačných sál   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zariadení potrebných pre vybavenie operačnýchsál pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miestododania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodanéhoprístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti Časť 1 - Operačné stoly s príslušenstvom Časť 2 - Operačné lampy Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Vybavenie operačných sál   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zariadení potrebných pre vybavenie operačnýchsál, pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miestododania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodanéhoprístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti 1. časť Operačné stoly s príslušenstvom 2. časť Operačné lampy Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Univerzitná nemocnica Bratislava
VIDEOENDOSKOPICKÁ ZOSTAVA   
Predmetom zákazky je kúpa videoendoskopickej techniky pre potreby Univerzitnej nemocnice Bratislava, vrátanedodávky na miesto určenia, inštalácie, uvedenia zariadení do trvalej prevádzky, zaškolenia obsluhy a záručného servisu vkonfigurácii  -HD VIDEOGASTROSKOP2 ks -HD VIDEOKOLONOSKOP2 ks -VIDEODUODENOSKOP2 ks -VIDEOPROCESOR3 ks -SVETELNÝ ZDROJ3 ks -LCD HD MONITOR 263 ks -ODSÁVACIA PUMPA3 ks -PRACOVNÁ STANICA 3 ks
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Vybavenie operačných sál   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zariadení potrebných pre vybavenie operačnýchsál pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miestododania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodanéhoprístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 5 častí časť č. 1 Elektrochirurgická jednotka časť č. 2 Sterilizátor parný prekladový časť č. 3 Jednodverový parný sterilizátor časť č. 4 Operačné stoly s príslušenstvom časť č. 5 Operačné lampy
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – prístrojová technika a vybavenie operačných sál   
Predmetom zákazky je dodávka prístrojovej techniky a vybavenia operačných sál v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Vybavenie operačných sál   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zariadení potrebných pre vybavenie operačnýchsál pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miestododania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodanéhoprístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti časť č. 1 Elektrochirurgická jednotka časť č. 2 Sterilizátory časť č. 3 Operačné stoly s príslušenstvom časť č. 4 Operačné lampy
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Národný ústav detských chorôb
Komplexná neurochirurgická a spinálna operačná jednotka   
Predmetom zákazky je komplexný systém zdravotníckej techniky pozostávajúci z viacerých komponentovurčený prepotreby Neuro centra a Spinálneho centra Národného ústavu detských chorôb (ďalej tiež "NÚDCH"),ktorý sa budevyužívať na operačnom trakte ako pri každodenných rutinných operáciách detí, ale najmä prináročných, vysokošpecializovaných neurochirurgických a spinálnych zákrokoch, kde použitie požadovanéhosofistikovaného prístrojovéhovybavenia je nevyhnutné. Touto komplexnou neurochirurgickou a spinálnouoperačnou jednotkou sa vytvorí novýpriestor pre vykonávanie detských neurochirurgických a spinálnychvýkonov priamo v NÚDCH, bez potreby transportudetí na iné neurochirurgické resp. spondylochirurgicképracovisko, bez nutnosti čakania detí so závažnými ochoreniami aúrazmi na operáciu na iných pracoviskách vSR alebo ČR.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Detská fakultná nemocnica Košice
HD videogastroenterologická zostava   
Obstaráva sa videogastroskopická zostava I.pre kolonoskopiu a gastroskopiu a videogastroskopicá zostava II. bezendoskopov + 2x automatický dezinfektor.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – prístrojová technika a vybavenie operačných sál   
Predmetom zákazky je dodávka prístrojovej techniky a vybavenia operačných sál v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – prístrojová technika a vybavenie operačných sál   
Predmetom zákazky je dodávka prístrojovej techniky a vybavenia operačných sál v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Video-endoskopická technika   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení LC1 Videolaryngoskop - 1 ks LC2 Videoreťazec s video uretero - renoskopom - 1 ks LC3 Rigidný ureteroskop - 1 ks LC4 Ultratenký ureteroskop - renoskop - 1 ks LC5 Urologický resektoskop - 1 ks  LC6 Flexibilný rinofaryngoskop fibroskop - 1 ks LC7 Videokolonoskop - 2 ks LC8 Laparoskopická zostava s príslušenstvom pre gynekológiu - 1 ks  1/9 LC9 Hysteroskop - 1 ks  LC10 Artroskopická zostava s príslušenstvom - 2 ks LC11 Laparoskopická veža s UHD rozlíšením + inštrumentárium - 1 ks  Predmet zákazky je rozdelený do jedenástich častí / logických celkov (LC), pričom uchádzač môže predložiť cenovúponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie