Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 907 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO   
Predmetom zákazky je zabezpečenie opráv, údržby a technickej kontroly železničných vagónov a špeciálnehosprievodného vozňa v nasledovnom rozsahu  - Technickej kontroly vagóny RILS 4 kusy, vagóny Uaais 3 kusy, sprievodný vozeň WLADmveer - Oprava a údržba uvedených vagónov a sprievodného vozňa Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vykonanie pozáručného servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany   
Vykonanie pozáručného servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany Vykonávanie preventívnych servisných prác na vyžiadanie verejného obstarávateľa pozostávajúcich z kontroly aoptimalizácie nastavenia technických parametrov zariadení, Vykonávanie mimoriadnych servisných prác a opráv v prípade porúch na technických zariadeniach, na vyžiadanieverejného obstarávateľa, Zmena a doplnenie projektovej, realizačnej a riadiacej dokumentácie k prekládkam technických zariadení, Vykonávanie servisných prác - demontáži, montáži, východiskových odborných prehliadok a odbornýchskúšok,reinštalácií, inštalácií, konfigurácií softvérov a preskúšania komplexnej funkčnosti technických zariadení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Pozáručné oprávy a údržba služobných osobných motorových vozidiel vrátane náhradných dielov   
Poskytovanie služieb pozáručných opráv a údržby služobných osobných motorových vozidiel vrátane súvisiaceho vybavenia a náhradných dielcov - vykonávanie predpísanej údržby po odjazdení predpísaného počtu prevádzkových jednotiek (servisné a garančné prehliadky), - opravy motorov, ich skupín a podskupín, - klampiarske práce a opravy karosérii, - lakovnícke práce, - opravy a výmeny skiel, - opravy elektrického systému, vykonávanie diagnostiky elektronických systémov, - opravy a údržbu bŕzd vozidiel a ich častí, - opravy a údržby skupín podvozku vrátane nastavovania geometrie - opravy a údržbu prevodoviek vozidiel, - opravy a údržba klimatizácií, - prípravu vozidla na STK a EK a jej zabezpečenie, - opravy a prezúvanie pneumatík vrátane vyvažovania, - opravy zvláštnych výstražných signalizačných zariadení, - kódovanie riadiacich jednotiek a flash riadiacich jednotiek.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Bezpečnostné prehliadky, periodická údržba, technické kontroly a bežné opravy železničných vozňov   
a) bezpečnostné prehliadky vozňov (nádržkové vozne Ra ZAS Bi a Al, vozeň Glm, Gbkks ) b) periodická údržba vozňov (N8 pre nádržkové vozne Ra ZAS Bi a Al, N4 pre vozeň Glm, Gbkks ) c) technické kontroly vozňov (1 krát za 3 roky pre nádržkové vozne Ra ZAS Bi a Al, 1 krát za 2 roky pre vozeň Glm, Gbkks k) d) opravy
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému D1 Piešťany – Sverepec v správe SSÚD4 a SSÚD5   
Predmetom rámcovej dohody je výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Piešťany Sverepec v správe SSÚD4 Trenčín a SSÚD5 Považská Bystrica. Servis (údržba a technické prehliadky) a opravy informačného systému diaľnice D1 v úseku Piešťany - Sverepec pozostávajúcich z týchto činností - odstraňovanie vád a porúch na technologických zariadeniach informačného systému diaľnice D1 v úseku Piešťany Sverepec, - vykonávanie preventívnej kontroly a údržby jednotlivých technologických zariadení (technický servis).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Poskytovanie služieb pozáručných opráv a údržby autobusov vrátane súvisiaceho vybavenia a náhradných dielcov   
Vykonávanie pravidelných servisných prehliadok, údržby a opráv autobusov továrenských značiek KAROSA, SOR, IVECO,MERCEDES a RENAULT Master BH 8LT.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Servis a úpravy vyslobodzovacích zariadení Holmatro   
Vykonávanie servisu, opráv a úprav vyslobodzovacích zariadení továrenskej značky Holmatro.
Opravárske a údržbárske služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy osobných vozňov radu Bdt a vložených vozňov radu 063   
Opravy osobných vozňov radu Bdt a vložených vozňov radu 063.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Nitra, Krškánske kasárne, Zoborské kasárne –oprava hydrantovej siete   
Nitra, Krškánske kasárne, Zoborské kasárne –oprava hydrantovej sieteZ dôvodu zabezpečenia ochrany pred požiarmi je nutné vykonať opravu nefunkčných vnútorných hydrantov aich doplnenie opotrebné komponenty. Je potrebné vykonať demontáž amontáž nefunkčných anevyhovujúcich ventilov typu C52. Všetky určené hydranty sú prístupné na výkon prác.Práce je nutné vykonať podľa špecifikácie prác na vypracovanie cenovej ponuky –príloha č. 1 k výzve! Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazk
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Strojné brúsenie koľajníc   
Predmetom zákazky s názvom "Strojné brúsenie koľajníc" je poskytovanie služieb - oprava pozdĺžneho a priečnehoprofilu koľajníc v koľaji a odstránenie povrchových chýb koľajníc.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Servis a opravy automobilov Mercedes Benz   
Poskytovanie servisných prác, opráv a náhradných dielov na vykonávanie opráv nákladných, úžitkových a osobnýchautomobilov Mercedes Benz. Diagnostika vozidiel, opravy elektroniky, mechanické opravy, klampiarske a lakovníckeopravy, opravy motorov, podvozkov a iných sústav automobilov.
Opravárske a údržbárske služby
Ministerstvo obranySlovenskej republiky
kalibrácia aopravy meradiel podľa CP190212 aCP190213   
kalibrácia aopravy meradiel podľa CP190212 aCP190213
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba presných zariadení
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ - 2   
Uskutočnenie odborných prehliadok pravidelnej údržby, skúšok, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu aškolenia užívateľov pre autonómne dýchacie prístroje (ďalej len ADP) evakuačné dýchacie prístroje a evakuačné sady,ochranné protichemické obleky pretlakové a podtlakové, detekčné prístroje a ich kalibrácie (justáže), kontrolné ameracie zariadenie, servis a revízie tlakových fliaš k ADP na stlačený vzduch, ktoré sú prostriedkami príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ SR   
Odborné prehliadky a skúšky prostriedkov protiplynovej služby vykonávaných v časových periódach a v rozsahu stanovenom výrobcom, kalibrácie (justáže) a odstraňovania porúch v rámci pozáručného servisu.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Úrad pre verejné obstarávanie
Pozáručná servisná podpora pre IBM a Lenovo zariadenia   
Predmetom zákazky je zabezpečenie údržby a podpory pre zariadenia používané verejným obstarávateľom v rozsahu 7dní v týždni, 24 hodín denne, oprava zariadenia do 24 hodín od riadneho nahlásenia poruchy. Bližšie informácie súuvedené v opise predmetu zákazky a technickej špecifikácií.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie