Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 864 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Pozáručný servis zariadení: lineárny urýchľovač True Beam, Acuity, Aria, Eclipse, dozimetrické systémy   
Pozáručný servis zariadení lineárny urýchľovač True Beam, Acuity, Aria, Eclipse, dozimetrické systémy
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Servis a úpravy vyslobodzovacích zariadení Holmatro   
Vykonávanie servisu, opráv, periodických prehliadok a úprav vyslobodzovacích zariadení Holmatro a dodávanienáhradných dielov.
Opravárske a údržbárske služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Údržba a prevádzka kolektorov na území mesta Bratislavy   
Predmetom obstarávania sú služby na údržbe a prevádzke kolektorov v zmysle prevádzkového poriadku a náväzne platných STN a zákonov č. 126/1985zb a č 330/1996 Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby
Slovenská pošta, a.s.
SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA OBDOBIE ROKOV 2018 - 2022   
Predmetom zákazky je správa nehnuteľného majetku Slovenskej pošty, a.s., na obdobie rokov 2018 - 2022
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov
Záchranná služba
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre záručné a pozáručné opravy motorových vozidiel, vrátane náhradných dielov použitých k oprave motorových vozidiel Záchrannej služby Košice a iných súvisiacich služieb počas trvania rámcovej dohody.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Slovenská správa ciest
SERVIS IKT SSC 2019-2021   
Obstaranie služby Servis IKT SSC 2019-2021 scieľom prevzatia zodpovednosti za servis a rozvoj časti informačno-komunikačnej technológie verejného obstarávateľa formou poskytovania služieb externou dodávateľskou spoločnosťou.  Pod pojmom časť informačno-komunikačnej technológie sa rozumejú zariadenia informačných technológií SSC, hlavnevšak  desktopy, vrátane štandardného SW vybavenia operačný systém, kancelársky SW (Microsoft Office), antivírový SW, servery, vrátane štandardného SW vybavenia operačný systém, antivírový SW, SW na správu, správa a prevádzkazálohovania dát a i.  Pod pojmom prevádzka, servis a rozvoj technickej infraštruktúry sa rozumejú hlavne    Aplikačné služby v rozsahu doménové, e-mailové, antivírové a aktualizačné služby.  Priebežná evidencia a aktualizácia IT majetku ( service asset management). Systémové služby vyššej podpory pre vybrané zariadenia asoftvérové licencie(proaktívny a reaktívny servis, záväznéparametre kvality SLA (Service Level Agreement).  Poskytovanie aprevádzka HelpDesku (nahlasovanie, evidencia a riešenie incidentov) a i.  Podrobne viď súťažné podklady.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Región Vysoké Tatry
Údržba miestnych komunikácií v časti mesta Vysoké Tatry 2019   
Predmetom zákazky je údržba miestnych komunikácií - všeobecne prístupné a užívané miestne komunikácie, chodníky apriestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Tibor Holčík AUTOKLINIKA
Nové technologické zariadenia spoločnosti Tibor Holčík AUTOKLINIKA II.   
Celkovým cieľom projektu je vytváranie a rozširovanie kapacít pre vývoj inovatívnych služieb a produktov spoločnosti Tibor Holčík Autoklinika a s tým súvisiaci rast efektivity spoločnosti a zvyšovanie jej konkurencieschopnosti. Spoločnosť rozšíri portfólio inovatívnych služieb, ktoré sú vyžadované spotrebiteľmi. Zároveň sa vytvoria predpoklady na získanie nových kontraktov v tejto oblasti. Hlavným zámerom projektu je zakúpenie a inštalácia technologických zariadení, umožňujúcich inovatívne produkty a služby v oblasti využívania alternatívnych pohonov v dopravných prostriedkov - elektrická energia, DieselGas, CNG, LPG(inovácia služieb).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ - 3   
Odborné prehliadky, pravidelná údržba, skúšky, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu pre autonómnedýchacie prístroje, evakuačné dýchacie prístroje a evakuačné sady, ochranné protichemické obleky, oživovacie prístroje,detekčné prístroje a analyzátory dychu a ich kalibrácie (justáže), kontrolné a meracie zariadenie a ich modifikácie,plniace zariadenie a kompresory, servis a revízie tlakových fliaš oceľových aj kompozitných a školenia užívateľovprostriedkov protiplynovej služby vyrobených alebo zastúpených firmou Dräger, Lübeck Nemecko.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv technologickej časti tunela Bôrik, podjazdu Lučivná a ISD stavby D1 Važec – Mengusovce – Jánovce, I., II. a III. úsek   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a oprávtechnologickej časti tunela Bôrik, podjazdu Lučivná a informačného systému diaľnice stavby D1 Važec MengusovceJánovce, I., II. a III. úsek pre stredisko SSÚD9 Mengusovce.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Pozáručné servisné činnosti a opravy technologických zariadení 10 rekonštruovaných MVE pre roky 2019 - 2021   
Predmetom zákazky je poskytovanie pozáručných servisných činností a zabezpečovanie opráv technologických zariadenína 10-tich rekonštruovaných malých vodných elektrárňach (ďalej MVE) na obdobie rokov 2019-2021. Predmetomzákazky je aj odstraňovanie poruchových stavov s dodaním náhradných dielov na 10 MVE potrebných pre vykonanieopravy. Pre nedostatok znakov je kompletný opis predmetu zákazky uvedený v súťažných podkladoch - najmä v prílohe 1, 2 a 4súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
Mesto Trnava
Oprava a údržba zariadenia na zhodnocovanie odpadov 2019   
Predmetom zákazky je oprava a údržba zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Pravidelné servisné výkony jeden krát za mesiac počas doby dvoch rokov. Nepravidelné servisné výkony dvakrát za rok počas doby dvoch rokov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Hlavné mesto SR Bratislava
Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislavy   
Predmetom obstarávania sú služby na údržbe a prevádzke kolektorov v zmysle Prevádzkového poriadku, platnýchprávnych predpisov a STN.
Opravárske a údržbárske služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Bezpečnostné prehliadky, periodická údržba, technické kontroly a bežné opravy železničných vozňov   
a) bezpečnostné prehliadky vozňov (nádržkové vozne Ra ZAS Bi a Al, vozeň Glm, Gbkks ) b) periodická údržba vozňov (N8 pre nádržkové vozne Ra ZAS Bi a Al, N4 pre vozeň Glm, Gbkks ) c) technické kontroly vozňov (1 krát za 3 roky pre nádržkové vozne Ra ZAS Bi a Al, 1 krát za 2 roky pre vozeň Glm, Gbkks k) d) opravy
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie