Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 29 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch   
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v nasledovnom rozsahu  - Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie, údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba VTZ tlakových operatívne opravy a prevádzková manipulácia tlakové nádoby v OST, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba stavebných konštrukcií drobné murárske práce, lokálne opravy omietok, malieb, priečok, obkladov, podláh, búracie práce (v malom rozsahu), výmena poškodených stavebných konštrukcií... Celý rozsah stručného opisu sa nachádza v bode II.2.4) tohto formulára.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch   
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v nasledovnom rozsahu  - Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie,údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba VTZ tlakových operatívne opravy a prevádzková manipulácia tlakové nádoby v OST, výmenapoškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba stavebných konštrukcií drobné murárske práce, lokálne opravy omietok, malieb, priečok, obkladov,podláh, búracie práce (v malom rozsahu), výmena poškodených stavebných konštrukcií - Opravy a údržba elektroinštalácie a VTZ elektrických operatívne opravy elektroinštalácie, výmena svietidiel, žiaroviek,vypínačov, ističov, zásuviek, kabeláže  - Oprava a údržba zariadení kancelárií operatívna údržba, stolárske a sklenárske práce, opravy nábytku - Opravy zámočníckych konštrukcií a zariadení operatívna údržba a opravy zámočníckych konštrukcií, dverí, okien aostatných konštrukcií, výmena poškodených alebo nefunkčných súčastí. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch   
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v nasledovnom rozsahu  - Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie,údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba VTZ tlakových operatívne opravy a prevádzková manipulácia tlakové nádoby v OST, výmenapoškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba stavebných konštrukcií drobné murárske práce, lokálne opravy omietok, malieb, priečok, obkladov,podláh, búracie práce (v malom rozsahu), výmena poškodených stavebných konštrukcií... Celý rozsah stručného opisu sa nachádza v bode II.2.4) tohto formulára.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch   
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v nasledovnom rozsahu  - Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie,údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba VTZ tlakových operatívne opravy a prevádzková manipulácia tlakové nádoby v OST, výmenapoškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba stavebných konštrukcií drobné murárske práce, lokálne opravy omietok, malieb, priečok, obkladov,podláh, búracie práce (v malom rozsahu), výmena poškodených stavebných konštrukcií - Opravy a údržba elektroinštalácie a VTZ elektrických operatívne opravy elektroinštalácie, výmena svietidiel, žiaroviek,vypínačov, ističov, zásuviek, kabeláže  - Oprava a údržba zariadení kancelárií operatívna údržba, stolárske a sklenárske práce, opravy nábytku - Opravy zámočníckych konštrukcií a zariadení operatívna údržba a opravy zámočníckych konštrukcií, dverí, okien aostatných konštrukcií, výmena poškodených alebo nefunkčných súčastí. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch   
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v nasledovnom rozsahu  - Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie,údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba VTZ tlakových operatívne opravy a prevádzková manipulácia tlakové nádoby v OST, výmenapoškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba stavebných konštrukcií drobné murárske práce, lokálne opravy omietok, malieb, priečok, obkladov,podláh, búracie práce (v malom rozsahu), výmena poškodených stavebných konštrukcií - Opravy a údržba elektroinštalácie a VTZ elektrických operatívne opravy elektroinštalácie, výmena svietidiel, žiaroviek,vypínačov, ističov, zásuviek, kabeláže  Pokračovanie Stručného opisu sa nachádza v bode VI.3) tohto formulára.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch   
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v nasledovnom rozsahu  - Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie,údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba VTZ tlakových operatívne opravy a prevádzková manipulácia tlakové nádoby v OST, výmenapoškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba stavebných konštrukcií drobné murárske práce, lokálne opravy omietok, malieb, priečok, obkladov,podláh, búracie práce (v malom rozsahu), výmena poškodených stavebných konštrukcií - Opravy a údržba elektroinštalácie a VTZ elektrických operatívne opravy elektroinštalácie, výmena svietidiel, žiaroviek,vypínačov, ističov, zásuviek, kabeláže  - Oprava a údržba zariadení kancelárií operatívna údržba, stolárske a sklenárske práce, opravy nábytku - Opravy zámočníckych konštrukcií a zariadení operatívna údržba a opravy zámočníckych konštrukcií, dverí, okien aostatných konštrukcií, výmena poškodených alebo nefunkčných súčastí. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Trenčín, MS Kubrá – elektrické zariadenia“ - RŠÚ   
Trenčín, MS Kubrá – elektrické zariadenia“ - RŠÚ
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Objekty SPO Hlohovec – bleskozvody   
Objekty SPO Hlohovec – bleskozvody
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Objekty SPO Zvolen - elektrické zariadenia – RŠÚ   
Objekty SPO Zvolen - elektrické zariadenia – RŠÚ
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Nové Mesto nad Váhom - bleskozvody   
Nové Mesto nad Váhom - bleskozvody
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Objekty SPO Zem. Kostoľany - bleskozvody   
Objekty SPO Zem. Kostoľany - bleskozvody
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Opravy vzduchotechnických zariadení a predpísané výmeny vzduchotechnických filtrov na strediskách STARZ.   
Predmetom zákazky je oprava a výmena vadných zariadení, ako aj jeho doplnenie o nevyhnutné prvky a aj súvisiacej demontáže vadného zariadenia alebo jeho časti a dodávky a montáže nového zariadenia alebo opraveného zariadenia, vzniknuté počas prevádzky. Výmena filtrov v vzduchotechnických zariadeniach v zmysle platných STN EN 1 x za rok.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Zemianske Kostoľany
Objekty SPO Zemianske Kostoľany – elektrické zariadenia“ - RŠÚ   
Objekty SPO Zemianske Kostoľany – elektrické zariadenia“ - RŠÚ
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Opravy vzduchotechnických zariadení a predpísané výmeny vzduchotechnických filtrov na strediskách STARZ.   
Predmetom zákazky je oprava a výmena vadných zariadení, ako aj jeho doplnenie o nevyhnutné prvky a aj súvisiacejdemontáže vadného zariadenia alebo jeho časti a dodávky a montáže nového zariadenia alebo opraveného zariadenia,vzniknuté počas prevádzky. Výmena filtrov v vzduchotechnických zariadeniach v zmysle platných STN EN 1 x za rok.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Kontrola a servis elektronického protipožiarneho systému   
Predmetom zákazky je vykonanie kontroly a servisu elektronického protipožiarneho systému (EPS) v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca, objekt č.4: sklady a práčovňa prízemie, sklady prízemie a poschodie, práčovňa poschodie, krajčírska dielňa, kompletáreň, striháreň a sklad látok. V členení, rozsahu a lehotách stanovených vyhláškou MV SR č. 726/2002 Z .z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti EPS, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly vrátane dopravných nákladov: - vykonanie pravidelnej ročnej kontroly zariadenia EPS – 1 x ročne v mesiaci september, - vykonanie pravidelných štvrťročných kontrol zariadenia EPS – 3 x ročne v mesiacoch marec, jún a december, - vykonanie pravidelných mesačných kontrol zariadenia EPS – 8 x ročne v mesiacoch január, február, apríl, máj, júl, august, október, november. Rozsah zariadení EPS: - adresovateľná ústredňa MHU 109 - adresovateľný optickodymový hlásič požiaru – 116 ks - adresovateľný manuálny hlásič požiaru – 5 ks
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie