Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 101 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Pozáručný servis zariadenia CT SOMAT Definition AS Plus   
Pozáručný servis zariadenia CT SOMAT Definition AS Plus
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vykonanie nálezových opráv a kalibrácií prenosnej meteorologickej stanice TACMET MAWS201M v rokoch 2019-2021   
Predmetom tejto zákazky je vykonanie nálezových opráv, vykonanie kalibrácií a upgradov prenosnej meteorologickejstanice TACMET MAWS201M.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba presných zariadení
Slovenský hydrometeorologický ústav
Repasácia automatických zrážkomerných staníc   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb spočívajúcich v repasácii 71 ks automatických zrážkomerných staníc. Podrobné vymedzenie predmetu verejného obstarávania je v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Univerzitná nemocnica Bratislava
Brúsenie, oprava a povrchová úprava nástrojov a inštrumentov   
Brúsenie, opravy a údržba, leštenie, kalenie, čistenie, povrchová úprava a iné činnosti spojené v vykonávaním servisuchirurgických, laparoskopických, artroskopických a iných nástrojov a inštrumentov, používaných v nemocnici, vrátanedopravy do miesta prevzatia.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Univerzitná nemocnica Bratislava
Overenie, kalibrácia a opravy určených meradiel   
Vykonávanie overovania a kalibrácie určených meradiel autorizovanou osobou, metrologických kontrol, údržby a oprávurčených meradiel v zmysle § 20 zákona č. 142/200 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov (ďalej len zákon o metrológii), vrátane dopravy do miesta prevzatia.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba presných zariadení
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Revízie protipožiarneho zariadenia ŽKV   
Predmetom zákazky je vykonávanie revízií a odstraňovanie porúch protipožiarnych zariadení železničných koľajových vozidiel (ďalej len "ŽKV") obstarávateľa.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Univerzitná nemocnica Bratislava
Oprava CT Somatom Definition AS, zn. Siemens   
Oprava poruchy poruchy RTG lampy a riadiacej elektroniky vysokonapäťového generátora, je potrebná ich výmena.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Slovenský hydrometeorologický ústav
Repasácia automatických zrážkomerných staníc   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb spočívajúcich v repasácii 71 ks automatických zrážkomerných staníc.  Podrobné vymedzenie predmetu verejného obstarávania je v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ - 3   
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ SR.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Manipulačné práce Hlohovec   
Poskytovanie služieb manipulácie s elektromermi. Celý rozsah požadovaných služieb je uvedený v súťažnýchpodkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Nitra, Krškánske kasárne, Zoborské kasárne –oprava hydrantovej siete   
Nitra, Krškánske kasárne, Zoborské kasárne –oprava hydrantovej sieteZ dôvodu zabezpečenia ochrany pred požiarmi je nutné vykonať opravu nefunkčných vnútorných hydrantov aich doplnenie opotrebné komponenty. Je potrebné vykonať demontáž amontáž nefunkčných anevyhovujúcich ventilov typu C52. Všetky určené hydranty sú prístupné na výkon prác.Práce je nutné vykonať podľa špecifikácie prác na vypracovanie cenovej ponuky –príloha č. 1 k výzve! Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazk
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Ministerstvo obranySlovenskej republiky
kalibrácia aopravy meradiel podľa CP190212 aCP190213   
kalibrácia aopravy meradiel podľa CP190212 aCP190213
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba presných zariadení
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ - 2   
Uskutočnenie odborných prehliadok pravidelnej údržby, skúšok, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu aškolenia užívateľov pre autonómne dýchacie prístroje (ďalej len ADP) evakuačné dýchacie prístroje a evakuačné sady,ochranné protichemické obleky pretlakové a podtlakové, detekčné prístroje a ich kalibrácie (justáže), kontrolné ameracie zariadenie, servis a revízie tlakových fliaš k ADP na stlačený vzduch, ktoré sú prostriedkami príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ SR   
Odborné prehliadky a skúšky prostriedkov protiplynovej služby vykonávaných v časových periódach a v rozsahu stanovenom výrobcom, kalibrácie (justáže) a odstraňovania porúch v rámci pozáručného servisu.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie