Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 107 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Servisná pohotovosť a podpora softvéru a hardvéru súvisiaceho so spracovaním a prenosom nameraných dát do   
Predmetom tejto zákazky je servisná pohotovosť a podpora softvéru a hardvéru súvisiaceho so spracovaním a prenosomnameraných dát do Integrovaného meteorologického systému (alej len MS), ktorý je umiestnený na letiskách Sliač,Kuchyňa a Prešov (pracoviská Vojenská letecká meteorologická služobňa, Veža, Radar / APP) a na sálePoveternostného ústredia v rozsahu podľa oddielu B.2 súťažných podkladov. Servisná pohotovosť zahŕňa servisné prácepri vzniknutých poruchách do 24 hodín.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba presných zariadení
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Revízie protipožiarneho zariadenia ŽKV   
Predmetom zákazky je vykonávanie revízií a odstraňovanie porúch protipožiarnych zariadení železničných koľajovýchvozidiel obstarávateľa - objednávky za III. Q. 2019.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Univerzitná nemocnica Bratislava
Brúsenie, oprava a povrchová úprava nástrojov a inštrumentov   
Brúsenie, opravy a údržba, leštenie, kalenie, čistenie, povrchová úprava a iné činnosti spojené v vykonávaním servisu chirurgických, laparoskopických, artroskopických a iných nástrojov a inštrumentov, používaných v nemocnici, vrátane dopravy do miesta prevzatia.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Manipulačné práce Hlohovec   
Poskytovanie služieb manipulácie s elektromermi. Celý rozsah požadovaných služieb je uvedený v súťažnýchpodkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vykonanie nálezových opráv a kalibrácií prenosnej meteorologickej stanice TACMET MAWS201M v rokoch 2019-2021   
Predmetom tejto zákazky je vykonanie nálezových opráv, vykonanie kalibrácií a upgradov prenosnej meteorologickej stanice TACMET MAWS201M.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba presných zariadení
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Pozáručný servis zariadenia CT SOMAT Definition AS Plus   
Pozáručný servis zariadenia CT SOMAT Definition AS Plus
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vykonanie nálezových opráv a kalibrácií prenosnej meteorologickej stanice TACMET MAWS201M v rokoch 2019-2021   
Predmetom tejto zákazky je vykonanie nálezových opráv, vykonanie kalibrácií a upgradov prenosnej meteorologickejstanice TACMET MAWS201M.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba presných zariadení
Slovenský hydrometeorologický ústav
Repasácia automatických zrážkomerných staníc   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb spočívajúcich v repasácii 71 ks automatických zrážkomerných staníc. Podrobné vymedzenie predmetu verejného obstarávania je v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Univerzitná nemocnica Bratislava
Brúsenie, oprava a povrchová úprava nástrojov a inštrumentov   
Brúsenie, opravy a údržba, leštenie, kalenie, čistenie, povrchová úprava a iné činnosti spojené v vykonávaním servisuchirurgických, laparoskopických, artroskopických a iných nástrojov a inštrumentov, používaných v nemocnici, vrátanedopravy do miesta prevzatia.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Univerzitná nemocnica Bratislava
Overenie, kalibrácia a opravy určených meradiel   
Vykonávanie overovania a kalibrácie určených meradiel autorizovanou osobou, metrologických kontrol, údržby a oprávurčených meradiel v zmysle § 20 zákona č. 142/200 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov (ďalej len zákon o metrológii), vrátane dopravy do miesta prevzatia.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba presných zariadení
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Revízie protipožiarneho zariadenia ŽKV   
Predmetom zákazky je vykonávanie revízií a odstraňovanie porúch protipožiarnych zariadení železničných koľajových vozidiel (ďalej len "ŽKV") obstarávateľa.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Univerzitná nemocnica Bratislava
Oprava CT Somatom Definition AS, zn. Siemens   
Oprava poruchy poruchy RTG lampy a riadiacej elektroniky vysokonapäťového generátora, je potrebná ich výmena.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Slovenský hydrometeorologický ústav
Repasácia automatických zrážkomerných staníc   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb spočívajúcich v repasácii 71 ks automatických zrážkomerných staníc.  Podrobné vymedzenie predmetu verejného obstarávania je v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie