Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 90 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Nitra, Krškánske kasárne, Zoborské kasárne –oprava hydrantovej siete   
Nitra, Krškánske kasárne, Zoborské kasárne –oprava hydrantovej sieteZ dôvodu zabezpečenia ochrany pred požiarmi je nutné vykonať opravu nefunkčných vnútorných hydrantov aich doplnenie opotrebné komponenty. Je potrebné vykonať demontáž amontáž nefunkčných anevyhovujúcich ventilov typu C52. Všetky určené hydranty sú prístupné na výkon prác.Práce je nutné vykonať podľa špecifikácie prác na vypracovanie cenovej ponuky –príloha č. 1 k výzve! Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazk
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Ministerstvo obranySlovenskej republiky
kalibrácia aopravy meradiel podľa CP190212 aCP190213   
kalibrácia aopravy meradiel podľa CP190212 aCP190213
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba presných zariadení
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ - 2   
Uskutočnenie odborných prehliadok pravidelnej údržby, skúšok, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu aškolenia užívateľov pre autonómne dýchacie prístroje (ďalej len ADP) evakuačné dýchacie prístroje a evakuačné sady,ochranné protichemické obleky pretlakové a podtlakové, detekčné prístroje a ich kalibrácie (justáže), kontrolné ameracie zariadenie, servis a revízie tlakových fliaš k ADP na stlačený vzduch, ktoré sú prostriedkami príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ SR   
Odborné prehliadky a skúšky prostriedkov protiplynovej služby vykonávaných v časových periódach a v rozsahu stanovenom výrobcom, kalibrácie (justáže) a odstraňovania porúch v rámci pozáručného servisu.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Pozáručný servis zariadení: lineárny urýchľovač True Beam, Acuity, Aria, Eclipse, dozimetrické systémy   
Pozáručný servis zariadení lineárny urýchľovač True Beam, Acuity, Aria, Eclipse, dozimetrické systémy
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ - 3   
Odborné prehliadky, pravidelná údržba, skúšky, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu pre autonómnedýchacie prístroje, evakuačné dýchacie prístroje a evakuačné sady, ochranné protichemické obleky, oživovacie prístroje,detekčné prístroje a analyzátory dychu a ich kalibrácie (justáže), kontrolné a meracie zariadenie a ich modifikácie,plniace zariadenie a kompresory, servis a revízie tlakových fliaš oceľových aj kompozitných a školenia užívateľovprostriedkov protiplynovej služby vyrobených alebo zastúpených firmou Dräger, Lübeck Nemecko.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Manipulačné práce Hlohovec   
Poskytovanie služieb manipulácie s elektromermi. Celý rozsah požadovaných služieb je uvedený v súťažnýchpodkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Servis , údržba a opravy zdravotníckych prístrojov značky Siemens.   
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Banskej Bystrici prevádzkuje pri poskytovaní zdravotníckejstarostlivosti zariadenia značky Siemens v zložení - 3 ks echokardiografov (ECHO) a 8 ks röntgenov (RTG), u ktorých jepotrebné zabezpečovať servisnú starostlivosť. V rámci servisnej starostlivosti sa požaduje zabezpečiť servis, údržbu aopravy vrátane dodávok náhradných dielov na obdobie 24 mesiacov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Servis cestných váh typu EvoCar 2000R a ich kalibrácia pred overením - priame rokovacie konanie   
Predmetom zákazky je servis desiatich (10) vážnych súprav pridelených na jednotlivé Krajské riaditeľstvá Policajného zboru SR. Každá vážna súprava pozostáva zo sady dvanástich (12) mostíkov váh typu EvoCar 2000R. Členenie predmetu zmluvy a) pozáručný servis a oprava prístrojov, b) profylaktický servis prístrojov, c) kalibrácia prístrojov a ich prípadná justáž pred metrologickým overením,
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Pozáručný servis zariadení: lineárny urýchľovač True Beam, Acuity, Aria, Eclipse, dozimetrické systémy   
Pozáručný servis zariadení lineárny urýchľovač True Beam, Acuity, Aria, Eclipse, dozimetrické systémy
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Záchranná služba
Bezpečnostno-preventívne prehliadky zdravotníckych prístrojov, opravy porúch, nákup originálneho príslušenstva a spotrebného materiálu   
Vykonávanie preventívneho servisu a pravidelných bezpečnostno-technických prehliadok, testov a opráv zdravotníckychprístrojov ambulancií autorizovaným servisným strediskom je povinnosťou každého vlastníka zdravotníckej techniky, tátopovinnosť vyplýva z platných právnych predpisov. Prostredníctvom pripravovaného verejného obstarávania verejný obstarávateľ bude zabezpečovať bezpečnostno-preventívne prehliadky zdravotníckych prístrojov, opravy porúch, nákup originálneho príslušenstva a spotrebnéhomateriálu. Uvedený predmet zákazky je nevyhnutný k zabezpečeniu nepretržitej prevádzky ambulancií záchrannejzdravotnej služby v súlade s platnou legislatívou (Výnos MZ SR z 26.novembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MZSR z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znenívýnosu z 9.júla 2010 č. 14016/2010-OL, zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Mesačná, štvrťročná, ročná kontrola EPS, HSP a SHZ v objektoch a zariadeniach MV SR   
Zabezpečenie mesačnej, štvrťročnej, ročnej kontroly EPS, HSP aSHZ v objektoch a zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ SR   
Odborné prehliadky a skúšky prostriedkov protiplynovej služby vykonávaných v časových periódach a v rozsahu stanovenom výrobcom, kalibrácie (justáže) a odstraňovania porúch v rámci pozáručného servisu.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie