Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 85 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Pozáručný servis zariadení: lineárny urýchľovač True Beam, Acuity, Aria, Eclipse, dozimetrické systémy   
Pozáručný servis zariadení lineárny urýchľovač True Beam, Acuity, Aria, Eclipse, dozimetrické systémy
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ - 3   
Odborné prehliadky, pravidelná údržba, skúšky, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu pre autonómnedýchacie prístroje, evakuačné dýchacie prístroje a evakuačné sady, ochranné protichemické obleky, oživovacie prístroje,detekčné prístroje a analyzátory dychu a ich kalibrácie (justáže), kontrolné a meracie zariadenie a ich modifikácie,plniace zariadenie a kompresory, servis a revízie tlakových fliaš oceľových aj kompozitných a školenia užívateľovprostriedkov protiplynovej služby vyrobených alebo zastúpených firmou Dräger, Lübeck Nemecko.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Manipulačné práce Hlohovec   
Poskytovanie služieb manipulácie s elektromermi. Celý rozsah požadovaných služieb je uvedený v súťažnýchpodkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Servis , údržba a opravy zdravotníckych prístrojov značky Siemens.   
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Banskej Bystrici prevádzkuje pri poskytovaní zdravotníckejstarostlivosti zariadenia značky Siemens v zložení - 3 ks echokardiografov (ECHO) a 8 ks röntgenov (RTG), u ktorých jepotrebné zabezpečovať servisnú starostlivosť. V rámci servisnej starostlivosti sa požaduje zabezpečiť servis, údržbu aopravy vrátane dodávok náhradných dielov na obdobie 24 mesiacov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Servis cestných váh typu EvoCar 2000R a ich kalibrácia pred overením - priame rokovacie konanie   
Predmetom zákazky je servis desiatich (10) vážnych súprav pridelených na jednotlivé Krajské riaditeľstvá Policajného zboru SR. Každá vážna súprava pozostáva zo sady dvanástich (12) mostíkov váh typu EvoCar 2000R. Členenie predmetu zmluvy a) pozáručný servis a oprava prístrojov, b) profylaktický servis prístrojov, c) kalibrácia prístrojov a ich prípadná justáž pred metrologickým overením,
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Pozáručný servis zariadení: lineárny urýchľovač True Beam, Acuity, Aria, Eclipse, dozimetrické systémy   
Pozáručný servis zariadení lineárny urýchľovač True Beam, Acuity, Aria, Eclipse, dozimetrické systémy
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Záchranná služba
Bezpečnostno-preventívne prehliadky zdravotníckych prístrojov, opravy porúch, nákup originálneho príslušenstva a spotrebného materiálu   
Vykonávanie preventívneho servisu a pravidelných bezpečnostno-technických prehliadok, testov a opráv zdravotníckychprístrojov ambulancií autorizovaným servisným strediskom je povinnosťou každého vlastníka zdravotníckej techniky, tátopovinnosť vyplýva z platných právnych predpisov. Prostredníctvom pripravovaného verejného obstarávania verejný obstarávateľ bude zabezpečovať bezpečnostno-preventívne prehliadky zdravotníckych prístrojov, opravy porúch, nákup originálneho príslušenstva a spotrebnéhomateriálu. Uvedený predmet zákazky je nevyhnutný k zabezpečeniu nepretržitej prevádzky ambulancií záchrannejzdravotnej služby v súlade s platnou legislatívou (Výnos MZ SR z 26.novembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MZSR z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znenívýnosu z 9.júla 2010 č. 14016/2010-OL, zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Mesačná, štvrťročná, ročná kontrola EPS, HSP a SHZ v objektoch a zariadeniach MV SR   
Zabezpečenie mesačnej, štvrťročnej, ročnej kontroly EPS, HSP aSHZ v objektoch a zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ SR   
Odborné prehliadky a skúšky prostriedkov protiplynovej služby vykonávaných v časových periódach a v rozsahu stanovenom výrobcom, kalibrácie (justáže) a odstraňovania porúch v rámci pozáručného servisu.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ - 2   
Uskutočnenie odborných prehliadok pravidelnej údržby, skúšok, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu aškolenia užívateľov pre autonómne dýchacie prístroje (ďalej len ADP) evakuačné dýchacie prístroje a evakuačné sady,ochranné protichemické obleky pretlakové a podtlakové, detekčné prístroje a ich kalibrácie (justáže), kontrolné ameracie zariadenie, servis a revízie tlakových fliaš k ADP na stlačený vzduch, ktoré sú prostriedkami príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Revízie protipožiarneho zariadenia ŽKV   
Predmetom zákazky je vykonávanie revízií a odstraňovanie porúch protipožiarnych zariadení železničných koľajovýchvozidiel (ďalej len "ŽKV") obstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Výmena chladiacej hlavy MRI PHILIPS Achieva 3.0T TX v.č. 38060   
Zákazka na poskytnutie servisnej služby. Prístroj dlhodobo vykazuje veľmi nízky chladiaci výkon. Je to spôsobené tým, že vo vnútri magnetu sa v priebehu prevádzky formuje ľad a ten bráni efektívnemu chladeniu. Po konzultácii s výrobcomje potrebná výmena chladiacej hlavy na magnete, respektíve takzvaný deicing - odchladnenie magnetu.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Pozáručný servis zdravotníckych prístrojov   
Údržba a servis zdravotníckych prístrojov vyrobených spoločnosťou Siemens AG, vedúca k zabezpečeniu ichbezporuchovej prevádzky na obdobie 36 mesiacov. Poskytovateľ je povinný vykonávať všetku servisnú činnosť,potrebnú pre bezpečný chod prístrojových zariadení. V rámci servisnej starostlivosti sa požaduje zabezpečiť servis,údržbu a opravy vrátane dodávok náhradných dielov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Servis cestných váh typu EvoCar 2000R a ich kalibrácia pred overením   
Predmetom zákazky je servis desiatich (10) vážnych súprav pridelených na jednotlivé Krajské riaditeľstvá Policajného zboru SR. Každá vážna súprava pozostáva zo sady dvanástich (12) mostíkov váh typu EvoCar 2000R. Členenie predmetu zmluvy a) pozáručný servis a oprava prístrojov, b) profylaktický servis prístrojov, c) kalibrácia prístrojov a ich prípadná justáž pred metrologickým overením,
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie