Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 17 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská národná knižnica
PROFYLAKTICKÉ SKÚŠKY, ÚDRŽBA A SERVIS PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ, SPOTREBNÝ MATERIÁL   
Predmetom zákazky je obstaranie záručného a pozáručného servisu prístrojov a zariadení, ktoré sú potrebné pre činnosťzamestnancov oddelenia Výskumu a vývoja v Slovenskej národnej knižnici. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky súuvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Servis KNIS   
Nadlimitná zákazka na poskytnutie služby - zabezpečenie servisu Komplexného nemocničného informačného systémuUniverzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (ďalej iba "KNIS") na obdobie 24 mesiacov, zadávaná postupom - priamymrokovacím konaním.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
Slovenská národná knižnica
PROFYLAKTICKÉ SKÚŠKY, ÚDRŽBA A SERVIS PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ, SPOTREBNÝ MATERIÁL   
Predmetom zákazky je obstaranie záručného a pozáručného servisu prístrojov a zariadení, ktoré sú potrebné pre činnosťzamestnancov oddelenia Výskumu a vývoja v Slovenskej národnej knižnici. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky súuvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
Úrad pre verejné obstarávanie
Pozáručná servisná podpora pre IBM a Lenovo zariadenia   
Predmetom zákazky je zabezpečenie údržby a podpory pre zariadenia používané verejným obstarávateľom v rozsahu 7dní v týždni, 24 hodín denne, oprava zariadenia do 24 hodín od riadneho nahlásenia poruchy. Bližšie informácie súuvedené v opise predmetu zákazky a technickej špecifikácií.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Pozáručné servisné činnosti a opravy technologických zariadení 10 rekonštruovaných MVE pre roky 2019 - 2021   
Predmetom zákazky je poskytovanie pozáručných servisných činností a zabezpečovanie opráv technologických zariadenína 10-tich rekonštruovaných malých vodných elektrárňach (ďalej MVE) na obdobie rokov 2019-2021. Predmetomzákazky je aj odstraňovanie poruchových stavov s dodaním náhradných dielov na 10 MVE potrebných pre vykonanieopravy. Pre nedostatok znakov je kompletný opis predmetu zákazky uvedený v súťažných podkladoch - najmä v prílohe 1, 2 a 4súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie servisu, opráv a kalibrácií plynových chromatografov   
Zabezpečenie servisu, opráv a kalibrácií plynových chromatografov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Oprava a údržba zariadení SKR   
Predmetom zákazky je preventívna údržba a korektívne opravy, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich sdodržaním legislatívy a technických podmienok zariadení meracej a regulačnej techniky (MaRT) a systémov kontroly ariadenia (SKR) RS SIMATIC S5, S7, SAIA PCD2 a PCD4, RS Siemens-LOGO, RS Siemens - Sicam A8000,  RIS SPRECHER-SPRECON (zariadenia automatizačného systému, elekt. ochrany, vizualizácia), Landis&Gyr, Honeywell,operátorských a serverových staníc, kamerových systémov, seizmických systémov GeoSIG, riadiacich systémov preOdovzdávajúce stanice tepla - OST (RWP, RWM, PXC, RPU, softerm, ZPA), systémy HMI Siemens WinCC, WonderwareInTouch, analyzátorov vody Bran+Luebbe, analyzátorov plynu Siemens - Ultramat, pohonov regulačných ventilovREGADA, SKR kotlov BOSCH/LOOS, snímače a systémy pre riadenie a kontrolu technológie spaľovania - Lamtec,systémov merania pH a vodivostí vo vode (Yokogawa, Hach, Endress+Hauser), UPS a ostatných zariadení, ktorýchpotreba vznikne počas platnosti zmluvy. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Oprava a údržba zariadení SKR   
Predmetom zákazky je preventívna údržba a korektívne opravy, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich sdodržaním legislatívy a technických podmienok zariadení meracej a regulačnej techniky (MaRT) a systémov kontroly ariadenia (SKR) RS SIMATIC S5, S7, SAIA PCD2 a PCD4, RS Siemens-LOGO, RS Siemens - Sicam A8000,  RIS SPRECHER-SPRECON (zariadenia automatizačného systému, elekt. ochrany, vizualizácia), Landis&Gyr, Honeywell,operátorských a serverových staníc, kamerových systémov, seizmických systémov GeoSIG, riadiacich systémov preOdovzdávajúce stanice tepla - OST (RWP, RWM, PXC, RPU, softerm, ZPA), systémy HMI Siemens WinCC, WonderwareInTouch, analyzátorov vody Bran+Luebbe, analyzátorov plynu Siemens - Ultramat, pohonov regulačných ventilovREGADA, SKR kotlov BOSCH/LOOS, snímače a systémy pre riadenie a kontrolu technológie spaľovania - Lamtec,systémov merania pH a vodivostí vo vode (Yokogawa, Hach, Endress+Hauser), UPS a ostatných zariadení, ktorýchpotreba vznikne počas platnosti zmluvy. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Oprava a údržba zariadení SKR   
Predmetom zákazky bude preventívna údržba a korektívne opravy, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich sdodržaním legislatívy a technických podmienok zariadení meracej a regulačnej techniky (MaRT) a systémov kontroly ariadenia (SKR) RS SIMATIC S5, S7, SAIA PCD2 a PCD4, RS Siemens-LOGO, RS Siemens - Sicam A8000,  RIS SPRECHER-SPRECON (zariadenia automatizačného systému, elekt. ochrany, vizualizácia), Landis&Gyr, Honeywell,operátorských a serverových staníc, kamerových systémov, seizmických systémov GeoSIG, riadiacich systémov preOdovzdávajúce stanice tepla - OST (RWP, RWM, PXC, RPU, softerm, ZPA), systémy HMI Siemens WinCC, WonderwareInTouch, analyzátorov vody Bran+Luebbe, analyzátorov plynu Siemens - Ultramat, pohonov regulačných ventilovREGADA, SKR kotlov BOSCH/LOOS, snímače a systémy pre riadenie a kontrolu technológie spaľovania - Lamtec,systémov merania pH a vodivostí vo vode (Yokogawa, Hach, Endress+Hauser), UPS a ostatných zariadení, ktorýchpotreba vznikne počas platnosti zmluvy. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
Diagnostika a oprava kopírovacích, tlačových a multifunkčných zariadení.   
Diagnostika a oprava kopírovacích, tlačových a multifunkčných zariadení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
Diagnostika a oprava kopírovacích, tlačových a multifunkčných zariadení.   
Diagnostika a oprava kopírovacích, tlačových a multifunkčných zariadení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Oprava a údržba zariadení SKR   
Predmetom zákazky je preventívna údržba a korektívne opravy, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich sdodržaním legislatívy a technických podmienok zariadení meracej a regulačnej techniky a systémov kontroly a riadenia.Opravy budú počas platnosti zmluvy zadávané a vykonávané po častiach na základe skutočnej potreby a  na základe vystavených Pracovných príkazov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Oprava a údržba zariadení SKR   
Predmetom zákazky je preventívna údržba a korektívne opravy, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich sdodržaním legislatívy a technických podmienok zariadení meracej a regulačnej techniky a systémov kontroly a riadenia.Opravy budú počas platnosti zmluvy zadávané a vykonávané po častiach na základe skutočnej potreby a  na základe vystavených Pracovných príkazov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Oprava a údržba zariadení SKR   
Predmetom zákazky je preventívna údržba a korektívne opravy, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich sdodržaním legislatívy a technických podmienok zariadení meracej a regulačnej techniky a systémov kontroly a riadenia.Opravy budú počas platnosti zmluvy zadávané a vykonávané po častiach na základe skutočnej potreby a  na základe vystavených Pracovných príkazov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Oprava a údržba zariadení SKR   
Predmetom zákazky je preventívna údržba a korektívne opravy, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich sdodržaním legislatívy a technických podmienok zariadení meracej a regulačnej techniky a systémov kontroly a riadenia.Opravy budú počas platnosti zmluvy zadávané a vykonávané po častiach na základe skutočnej potreby a  na základe vystavených Pracovných príkazov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie