Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 19 z 9 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo obranySlovenskej republiky
kalibrácia aopravy meradiel podľa CP190212 aCP190213   
kalibrácia aopravy meradiel podľa CP190212 aCP190213
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba presných zariadení
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Servis a opravy cestných rýchlomerov a rolmetrov   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb a dodávka náhradných dielov pre vykonávanie pozáručného servisu (opráv,prestavby, justáže, profilaktiky, kalibrácie a overovania) cestných rýchlomerov a alkoholtesterov používaných Dopravnoupolíciou Policajného zboru pri výkone kontroly dodržiavania rýchlosti motorových vozidiel na pozemných komunikáciácha používania omamných látok v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorýchzákonov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba presných zariadení
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Kontroly, skúšky, kalibrácie a servis laboratórnych prístrojov   
Predmetom zákazky je zabezpečenie kontrol, skúšok, kalibrácií a servisu laboratórnych prístrojov potrebných na výkonkontroly kvapalných a plynných výpustí z prevádzok JAVYS, a.s. a na výkon kontroly chemických režimov prevádzok TSÚRAO, FS KRAO, MSVP, vyraďovania JE A-1 a JE V-1 v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Kalibrácie, kontrola a servis pH metrov a konduktometrov Časť 2 Kalibrácie, kontrola a servis analytických váh, laboratórnych váh a predvažovačiek Časť 3 Kalibrácie, kontrola a servis spektrofotometrov Časť 4 Kalibrácie, kontrola a servis ostatných laboratórnych pracovných meradiel, informatívnych meradiel a ostatnýchlaboratórnych prístrojov Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba presných zariadení
A KONTAKTNÉ MIESTAMinisterstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Diagnostika, metrologická kontrola a kalibrácia skúšobného zariadenia NASK-1-29   
Diagnostika, metrologická kontrola a kalibrácia skúšobného zariadenia NASK-1-29 - vydanie protokolu o vykonaní metrologickej kontroly a kalibrácie so zápisom do technickej dokumentácie
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba presných zariadení
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Kontroly, skúšky, kalibrácie a servis laboratórnych prístrojov   
Predmetom zákazky je zabezpečenie kontrol, skúšok, kalibrácií a servisu laboratórnych prístrojov potrebných na výkonkontroly kvapalných a plynných výpustí z prevádzok JAVYS, a.s. a na výkon kontroly chemických režimov prevádzok TSÚRAO, FS KRAO, MSVP, vyraďovania JE A-1 a JE V-1 v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Kalibrácie, kontrola a servis pH metrov a konduktometrov Časť 2 Kalibrácie, kontrola a servis analytických váh, laboratórnych váh a predvažovačiek Časť 3 Kalibrácie, kontrola a servis spektrofotometrov Časť 4 Kalibrácie, kontrola a servis ostatných laboratórnych pracovných meradiel, informatívnych meradiel a ostatnýchlaboratórnych prístrojov Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba presných zariadení
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Diagnostika, metrologická kontrola a kalibrácia skúšobného zariadenia NASK-1-29   
  Diagnostika, metrologická kontrola a kalibrácia skúšobného zariadenia NASK-1-29 - vydanie protokolu o vykonanímetrologickej kontroly a kalibrácie so zápisom do technickej dokumentácie
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba presných zariadení
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
„Servisná prehliadka a odstránenie detekovaných porúch skúšobného zariadenia NASK-1-29“   
„Servisná prehliadka a odstránenie detekovaných porúch skúšobného zariadenia NASK-1-29“
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba presných zariadení
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Kalibrácie meracích prístrojov   
Kalibrácie meracích prístrojov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba presných zariadení
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vykonanie opráv a kalibrácií snímačov Integrovaného pracoviska pozorovateľa – ceilometrov a dohľadomerov   
Vykonanie opráv a kalibrácií snímačov Integrovaného pracoviska pozorovateľa – ceilometrov a dohľadomerov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba presných zariadení
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie