Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 101 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Opravy vzduchotechnických zariadení a predpísané výmeny vzduchotechnických filtrov na strediskách STARZ   
Predmetom zákazky Opravy vzduchotechnických zariadení a predpísané výmeny vzduchotechnických filtrov nastrediskách STARZ je oprava, servis a výmena nefunkčných zariadení, ako aj jeho doplnenie o nevyhnutné prvky a ajsúvisiacej demontáže nefunkčného zariadenia alebo jeho časti a dodávky a montáže nového zariadenia aleboopraveného zariadenia, vzniknuté počas prevádzky, výmena filtrov vo vzduchotechnických zariadeniach v zmysleplatných STN EN 1 x za rok v rozsahu prác a dodávok podľa zmluvných podmienok.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Slovenská pošta, a.s.
SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA OBDOBIE ROKOV 2018 - 2022   
Predmetom zákazky je správa nehnuteľného majetku Slovenskej pošty, a.s., na obdobie rokov 2018 - 2022 - jedná sa očiastkové zmluvy na základe Rámcovej dohody za III. Q. 2019.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch   
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v nasledovnom rozsahu  - Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie, údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba VTZ tlakových operatívne opravy a prevádzková manipulácia tlakové nádoby v OST, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba stavebných konštrukcií drobné murárske práce, lokálne opravy omietok, malieb, priečok, obkladov, podláh, búracie práce (v malom rozsahu), výmena poškodených stavebných konštrukcií... Celý rozsah stručného opisu sa nachádza v bode II.2.4) tohto formulára.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch   
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v nasledovnom rozsahu  - Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie,údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba VTZ tlakových operatívne opravy a prevádzková manipulácia tlakové nádoby v OST, výmenapoškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba stavebných konštrukcií drobné murárske práce, lokálne opravy omietok, malieb, priečok, obkladov,podláh, búracie práce (v malom rozsahu), výmena poškodených stavebných konštrukcií - Opravy a údržba elektroinštalácie a VTZ elektrických operatívne opravy elektroinštalácie, výmena svietidiel, žiaroviek,vypínačov, ističov, zásuviek, kabeláže  - Oprava a údržba zariadení kancelárií operatívna údržba, stolárske a sklenárske práce, opravy nábytku - Opravy zámočníckych konštrukcií a zariadení operatívna údržba a opravy zámočníckych konštrukcií, dverí, okien aostatných konštrukcií, výmena poškodených alebo nefunkčných súčastí. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch   
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v nasledovnom rozsahu  - Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie,údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba VTZ tlakových operatívne opravy a prevádzková manipulácia tlakové nádoby v OST, výmenapoškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba stavebných konštrukcií drobné murárske práce, lokálne opravy omietok, malieb, priečok, obkladov,podláh, búracie práce (v malom rozsahu), výmena poškodených stavebných konštrukcií... Celý rozsah stručného opisu sa nachádza v bode II.2.4) tohto formulára.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Slovenská filharmónia
Stredná oprava výťahu OT 4000   
Zabezpečenie strednej opravy výťahu OT 4000 7/8 staníc po 8. ročnej nepretržitej prevádzke.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Slovenská pošta, a.s.
SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA OBDOBIE ROKOV 2018 - 2022   
Predmetom zákazky je správa nehnuteľného majetku Slovenskej pošty, a.s., na obdobie rokov 2018 - 2022 - jedná sa očiastkové zmluvy na základe Rámcovej dohody za II. Q. 2019.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov
Slovenská pošta, a.s.
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s.   
Predmetom zákazky sú komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívanéhoSlovenskou poštou, a. s. - čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za II. Q. 2019.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch   
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v nasledovnom rozsahu  - Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie,údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba VTZ tlakových operatívne opravy a prevádzková manipulácia tlakové nádoby v OST, výmenapoškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba stavebných konštrukcií drobné murárske práce, lokálne opravy omietok, malieb, priečok, obkladov,podláh, búracie práce (v malom rozsahu), výmena poškodených stavebných konštrukcií - Opravy a údržba elektroinštalácie a VTZ elektrických operatívne opravy elektroinštalácie, výmena svietidiel, žiaroviek,vypínačov, ističov, zásuviek, kabeláže  - Oprava a údržba zariadení kancelárií operatívna údržba, stolárske a sklenárske práce, opravy nábytku - Opravy zámočníckych konštrukcií a zariadení operatívna údržba a opravy zámočníckych konštrukcií, dverí, okien aostatných konštrukcií, výmena poškodených alebo nefunkčných súčastí. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch   
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v nasledovnom rozsahu  - Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie,údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba VTZ tlakových operatívne opravy a prevádzková manipulácia tlakové nádoby v OST, výmenapoškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba stavebných konštrukcií drobné murárske práce, lokálne opravy omietok, malieb, priečok, obkladov,podláh, búracie práce (v malom rozsahu), výmena poškodených stavebných konštrukcií - Opravy a údržba elektroinštalácie a VTZ elektrických operatívne opravy elektroinštalácie, výmena svietidiel, žiaroviek,vypínačov, ističov, zásuviek, kabeláže  Pokračovanie Stručného opisu sa nachádza v bode VI.3) tohto formulára.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Technická správa budov a servis zariadení   
Služby a práce pozostávajú z vykonávania pozáručných a záručných servisných služieb, obsluhy zariadení a koordinácieservisných prác pre  A.Výťahy B.Brány a rampy C.Chladenie a vzduchotechnika D.Trafostanice E.UPS náhradných zdrojov F.Dieselagregáty G.Merania a regulácie H.Rotomaty I.Obsluhu zariadení (kotolne, ČOV, komíny) J.Servis technických zariadení K.Oprávnené meranie emisií L.EPS (elektrická požiarna signalizácia) M.Zdravotech. vnútorná kanalizácia N.Zdravotechnika - vnútorný vodovod  1/11 O.Zdravotechnika - zariaď. predmety P.Zdravotechnika - plynovod Q.Ústredné kúrenie, kotolne R.Ústredné kúrenie, strojovne  S.Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie T.Ústredné kúrenie, armatúry U.Ústredné kúrenie, vykurov. Telesá V.Dokončovacie práce - nátery
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch   
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v nasledovnom rozsahu  - Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie,údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba VTZ tlakových operatívne opravy a prevádzková manipulácia tlakové nádoby v OST, výmenapoškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba stavebných konštrukcií drobné murárske práce, lokálne opravy omietok, malieb, priečok, obkladov,podláh, búracie práce (v malom rozsahu), výmena poškodených stavebných konštrukcií - Opravy a údržba elektroinštalácie a VTZ elektrických operatívne opravy elektroinštalácie, výmena svietidiel, žiaroviek,vypínačov, ističov, zásuviek, kabeláže  - Oprava a údržba zariadení kancelárií operatívna údržba, stolárske a sklenárske práce, opravy nábytku - Opravy zámočníckych konštrukcií a zariadení operatívna údržba a opravy zámočníckych konštrukcií, dverí, okien aostatných konštrukcií, výmena poškodených alebo nefunkčných súčastí. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Slovenská pošta, a.s.
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s.   
Predmetom zákazky sú komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívanéhoSlovenskou poštou, a. s. - čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za I. Q. 2019.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov
Slovenská pošta, a.s.
SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA OBDOBIE ROKOV 2018 - 2022   
Predmetom zákazky je správa nehnuteľného majetku Slovenskej pošty, a.s., na obdobie rokov 2018 - 2022
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov
Mesto Trnava
Servis klimatizácie a vzduchotechniky v TTIP – Trnava Industrial Park   
Predmetom zákazky je pravidelný sezónny servis klimatizácie a vzduchotechniky v objektoch SO01A, SO01B, SO 02 a PO01 v TTIP. Súčasťou zákazky bude vykonanie mimozáručného, havarijného servisu a prípadných opráv s dodaním v NPK určených náhradných dielov, v prípade poruchy na klimatizačných a vzduchotechnických zariadeniach. vykonanie preškolenia zodpovedných pracovníkov objednávateľa na obsluhu zariadení, vrátane zaškolenia nového pracovníka objednávateľa, prípadne osoby určenej objednávateľom. Predpokladaná doba poskytovania služby 1 x ročne jarný servis v mesiaci apríl.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie