Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 22 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská filharmónia
Stredná oprava výťahu OT 4000   
Zabezpečenie strednej opravy výťahu OT 4000 7/8 staníc po 8. ročnej nepretržitej prevádzke.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Objekty SPO Hlohovec – zdvíhacie zariadenia   
Objekty SPO Hlohovec – zdvíhacie zariadenia
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Objekty SPO Zvolen – zdvíhacie zariadenia   
Objekty SPO Zvolen – zdvíhacie zariadenia
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Objekty SPO Nitra – zdvíhacie zariadenia“ - RŠÚ   
Objekty SPO Nitra – zdvíhacie zariadenia“ - RŠÚ
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
servis vyhradených technických zariadení   
Zabezpečenie paušálneho servisu vyhradených technických zariadení zdvíhacích - výťahov v správe a užívaní Fakultnejnemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica na obdobie 36 mesiacov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
Objekty SP O Zvolen – zdvíhacie zariadenia   
Objekty SP O Zvolen – zdvíhacie zariadenia
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Objekty SPO Zvolen – zdvíhacie zariadenia   
Objekty SPO Zvolen – zdvíhacie zariadenia
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Objekty SPO Zemianske Kostoľany – výťahy“ - RŠÚ   
Objekty SPO Zemianske Kostoľany – výťahy“ - RŠÚ
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Servis a opravy zdvíhacích zariadení   
Predmetom zákazky je vykonávanie komplexného servisu, preventívnej údržby a opráv výťahov a plošín, odbornéprehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v objektoch SSDZ, a.s. v zmysle vyhlášky č. 508/2009. Podrobnejšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Servis a opravy zdvíhacích zariadení   
Predmetom zákazky je vykonávanie komplexného servisu, preventívnej údržby a opráv výťahov a plošín, odbornéprehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v objektoch SSDZ, a.s. v zmysle vyhlášky č. 508/2009. Podrobnejšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
Odborné prehliadky, odborné skúšky, pravidelný servis a z toho vyplývajúca pravidelná údržba výťahov   
Predmetom zákazky je servis a údržba výťahov v ubytovniach a bytových domoch v správe verejného obstarávateľa.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Ústav na výkon väzby a Úst av na výkon trestu odňatia slobody Košice
Oprava výťahu TOV 500kg, 7/7staníc   
Oprava výťahu TOV 500kg, 7/7staníc.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Pravidelné odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy výťahov a zdvíhacích zariadení.   
Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je vykonávanie pravidelných odborných prehliadok, pravidelnýchodborných skúšok a opráv výťahov a zdvíhacích zariadení v zmysle platnej právnej úpravy s cieľom zabezpečiť ichbezporuchovú a bezpečnú prevádzku. Zákazka zahŕňa aj poskytnutie asistencie (súčinnosti) pri opakovaných úradnýchskúškach zdvíhacích zariadení v zmysle platnej právnej úpravy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí oddiel IV.s názvom Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
ÚVV a ÚVTOS Košice
Vykonanie údržby zdvíhacích zariadení skupiny A písm. c1 podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., príloha č. 1 v ÚVV a ÚVTOS Košice   
Vykonanie údržby zdvíhacích zariadení skupiny A písm. c1 podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., príloha č. 1 v ÚVV a ÚVTOS Košice
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
Odborné prehliadky, odborné skúšky, pravidelný servis a z toho vyplývajúca pravidelná údržba výťahov   
Predmetom zákazky je servis a údržba výťahov v ubytovniach a bytových domoch v správe verejného obstarávateľa.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie