Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 140 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Opravy špeciálnych nadstavieb CAS30   
Predmetom zákazky je vykonávanie opráv mobilnej hasičskej techniky - špeciálnych nadstavieb CAS30 na podvozkochIveco Trackker a Tatra T-815-7. Špeciálne nadstavby slúžia na prepravu nádrže na vodu, nádrže na penidlo, vysokotlakéčerpadlo T-3000, sacieho a výtlačného potrubia, ventilov, prúdnic a uloženie rôznych iných zariadení, ktoré slúžiahasičom pri likvidácii požiarov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Servis motocyklov HONDA   
Vykonávanie pozáručného servisu motocyklov továrenskej značky HONDA NT 700VA (RC52/1/2), HONDA 100F(JF11/1/1), HONDA ST 1300A (SC51/1/1) a dodanie náhradných dielov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Správa vozidlového parku a servis osobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je správa vozidlového parku, servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre osobné motorovévozidlá (záručný a pozáručný), opravou a dodávkou náhradných dielov5 osobných a úžitkových a prípojných vozidiel do3,5 t kategórie M1, M1 G, N1, N1G a O1 a O2 v zmysle kategorizácie prílohy č. 1 k zákonu 725/2004 Z.z. v zneníneskorších predpisov, v podmienkach prevádzky podniku LSR š.p. a členení jeho organizačných jednotiek. Servisnépráce sa týkajú hlavne servisných úkonov predpísaných výrobcom, výmeny a údržby pravidelne sa opotrebovanýchdielov vozidiel (napr. brzdové doštičky, prevádzkové kvapaliny a iné), prípravy vozidiel na emisnú kontrolu a kontrolu TKs cieľom úspešného vykonania predmetných kontrol, zabezpečenie emisných kontrol a kontroly TK.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Servis vybraných nákladných vozidiel a strojov   
Predmetom zákazky je oprava a údržba vozidiel ( vozidlá nad 12t kategórie N3 značky TATRA, lesných kolesovýchtraktorov LKT a UKT ) a pracovných strojov značky Caterpillar (najmä nakladače, bagre, rýpadlá), ich servis (záručný apozáručný), generálne opravy nákladných motorových vozidiel a generálne opravy náhradných dielov k týmto vozidlám astrojom, v zmysle kategorizácie prílohy č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, v podmienkachprevádzky podniku LESY SR š.p. a členení jeho organizačných jednotiek. Servisné práce sa týkajú hlavne servisnýchúkonov predpísaných výrobcom, výmeny a údržby pravidelne sa opotrebovaných dielov, generálnych opráv motorovýchvozidiel, prípravy vozového parku na TK s cieľom úspešného vykonania kontroly a zabezpečenie TK. Podrobný opis predmetu zákazky je v časti Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Záchranná služba
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre záručné a pozáručné opravy motorových vozidiel, vrátane náhradných dielov použitých k oprave motorových vozidiel Záchrannej služby Košice a iných súvisiacich služieb počas trvania rámcovej dohody.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Opravy špeciálnych nadstavieb CAS30   
Predmetom zákazky je vykonávanie opráv mobilnej hasičskej techniky - špeciálnych nadstavieb CAS30 na podvozkochIveco Trackker a Tatra T-815-7. Špeciálne nadstavby slúžia na prepravu nádrže na vodu, nádrže na penidlo, vysokotlakéčerpadlo T-3000, sacieho a výtlačného potrubia, ventilov, prúdnic a uloženie rôznych iných zariadení, ktoré slúžiahasičom pri likvidácii požiarov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Oprava náprav s prevodovkami pre električky ČKD   
Predmetom zákazky je celková oprava a dosiahnutie predĺženej garantovanej životnosti náprav s prevodovkami oproti súčasnému stavu a zlepšenie ekologických vlastností prevodoviek zamedzenie úniku oleja a zníženie hlučnosti prevodov.Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Servis a opravy motocyklov HONDA   
Vykonávanie pozáručného servisu motocyklov továrenskej značky HONDA NT 700VA (RC52/1/2), HONDA 100F(JF11/1/1), HONDA ST 1300A (SC51/1/1) a dodanie náhradných dielov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oprava a servis služobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky sú oprava a servis služobných motorových vozidiel a elektromobilov, servisné prehliadky, údržba,diagnostika, garančné prehliadky, mechanické, karosárske, autoelektrikárske a lakovnícke práce, sezónne uskladneniepneumatík a kolies, opravy motorových vozidiel a elektromobilov vrátane súvisiacich služieb pneuservisnépráce,odtiahnutie a uskladnenie vozidiel v prípade poruchy alebo havárie, spolupráca s poisťovňou pri likvidáciipoistných udalostí, dodávka tovarov, ktorými sa rozumie dodávka olejov a náhradných dielov súvisiacich s poskytovanouslužbou. Likvidácia kvapalín, mazív, pneumatík, neupotrebiteľných dielov a častí po oprave a iného odpadu vzniknutéhoopravou motorových vozidiel.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Záchranná služba
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice   
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá - servis vozidiel, opravy vozidiel, údržba vozidiel.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Slovenská pošta, a.s.
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco)   
Oprava a pozáručný servis nákladných motorových vozidiel - čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za IV.Q. 2019.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Hlavné mesto SR Bratislava
Servis a oprava vozidiel   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb servisu a opravy vozidiel.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Servis a opravy motocyklov HONDA   
Vykonávanie pozáručného servisu motocyklov továrenskej značky HONDA NT 700VA (RC52/1/2), HONDA 100F(JF11/1/1), HONDA ST 1300A (SC51/1/1) a dodanie náhradných dielov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Správa vozidlového parku a servis osobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je správa vozidlového parku, servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre osobné motorovévozidlá (záručný a pozáručný), opravou a dodávkou náhradných dielov5 osobných a úžitkových a prípojných vozidiel do3,5 t kategórie M1, M1 G, N1, N1G a O1 a O2 v zmysle kategorizácie prílohy č. 1 k zákonu 725/2004 Z.z. v zneníneskorších predpisov, v podmienkach prevádzky podniku LSR š.p. a členení jeho organizačných jednotiek. Servisnépráce sa týkajú hlavne servisných úkonov predpísaných výrobcom, výmeny a údržby pravidelne sa opotrebovanýchdielov vozidiel (napr. brzdové doštičky, prevádzkové kvapaliny a iné), prípravy vozidiel na emisnú kontrolu a kontrolu TKs cieľom úspešného vykonania predmetných kontrol, zabezpečenie emisných kontrol a kontroly TK.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Záchranná služba
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre záručné a pozáručné opravy motorových vozidiel, vrátane náhradnýchdielov použitých k oprave motorových vozidiel Záchrannej služby Košice a iných súvisiacich služieb počas trvaniarámcovej dohody.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie