Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 82 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Servis, údržba a opravy zariadení IRSD pre stredisko SSÚD 5 P. Bystrica   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a oprávinformačného systému diaľnice D1 v úseku Sverepec - Vrtižer - Hričovské Podhradie a D3 Hričovské Podhradie - Žilina(Strážov).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a oprávstavebnej a technologickej časti stavby Cesta I/11 Čadca obchvat mesta I. etapa, technologická časť tunela Horelica,Cesta I/11 Čadca obchvat mesta II. etapa, informačný systém diaľnice pre stredisko SSÚR6 Čadca. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému D1 Piešťany – Sverepec v správe SSÚD4 a SSÚD5   
Predmetom rámcovej dohody je výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačnéhosystému diaľnice D1 v úseku Piešťany Sverepec v správe SSÚD4 Trenčín a SSÚD5 Považská Bystrica. Servis (údržba atechnické prehliadky) a opravy informačného systému diaľnice D1 v úseku Piešťany - Sverepec pozostávajúcich z týchtočinností - odstraňovanie vád a porúch na technologických zariadeniach informačného systému diaľnice D1 v úseku PiešťanySverepec, - vykonávanie preventívnej kontroly a údržby jednotlivých technologických zariadení (technický servis).  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Región Vysoké Tatry
Údržba miestnych komunikácií v časti mesta Vysoké Tatry 2019   
Predmetom zákazky je údržba miestnych komunikácií - všeobecne prístupné a užívané miestne komunikácie, chodníky apriestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Trnavský samosprávny kraj
Obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji   
obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Zimná a letná údržba ciest I. triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)   
Zimná a letná údržba ciest I., II. a III. triedy na území ciest spravovaných SÚC TTSK vrátane Bratislavskéhosamosprávneho kraja spočíva v 24-hodinovom nepretržitom zabezpečovaní ich zjazdnosti. Služby údržby ciest v rozsahupredpokladaného množstva práce zimnej a letnej údržby ciest I., II., III. triedy podľa rozpisu v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Mesto Topoľčany
Údržba verejného osvetlenia   
Údržba verejného osvetlenia v meste Topoľčany, podrobnosti v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Mesto Topoľčany
Údržba verejného osvetlenia   
Údržba verejného osvetlenia v meste Topoľčany, podrobnosti v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Liptovský Mikuláš – Važec   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a oprávinformačného systému diaľnice D1 v úseku Liptovský Mikuláš - Važec. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvoríčasť B.1 Opis predmetu zákazky a B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Obec Ďurďošík
Zabezpečenie služby verejné osvetlenie - I. Etapa   
a)Zabezpečenie služby verejného osvetlenia v lokalite prvej etapy hromadnej výstavby obce Ďurďošík b)Prevzatie zodpovednosti (vlastníctva) za osvetľovaciu sústavu, vrátane platieb za dodávku elektriny pre odberné miesta verejného osvetlenia c)Zabezpečenie správy a kompletnej údržby osvetľovacej sústavy (najmä opravy, údržba, pravidelné revízie, výmena poškodených častí, vrátane údržby vodiča verejného osvetlenia).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv technologickej časti tunela Bôrik, podjazdu Lučivná a ISD stavby D1 Važec – Mengusovce – Jánovce, I., II. a III. úsek   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a oprávtechnologickej časti tunela Bôrik, podjazdu Lučivná a informačného systému diaľnice stavby D1 Važec MengusovceJánovce, I., II. a III. úsek pre stredisko SSÚD9 Mengusovce. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1Opis predmetu zákazky.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Dubná Skala - Turany   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a oprávinformačného systému diaľnice D1 v úseku Dubná Skala Turany.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Obec Čaklov
Zabezpečenie služby verejné osvetlenie   
Predmetom zákazky sú služby spočívajúce v zabezpečení osvetlenia v rámci celej obce Čaklov. Verejný obstarávateľ požaduje komplexnú službu osvetlenia spočívajúcu v montáži osvetľovacej sústavy, zabezpečení požadovanej technickej a prevádzkovej úrovne systému verejného osvetlenia vrátane zabezpečenia všetkých ostatných služieb a energií potrebných pre riadne fungovanie osvetlenia. Uchádzač zabezpečí poskytovanie služby osvetlenia pre obec Čaklov za dohodnutú pravidelnú mesačnú odmenu.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Obec Ďurďošík
Zabezpečenie služby verejné osvetlenie - I. Etapa   
a)Zabezpečenie služby verejného osvetlenia v lokalite prvej etapy hromadnej výstavby obce Ďurďošík  b)Prevzatie zodpovednosti (vlastníctva) za osvetľovaciu sústavu, vrátane platieb za dodávku elektriny pre odbernémiesta verejného osvetlenia c)Zabezpečenie správy a kompletnej údržby osvetľovacej sústavy (najmä opravy, údržba, pravidelné revízie, výmenapoškodených častí, vrátane údržby vodiča verejného osvetlenia).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Fričovce - Svinia   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a oprávinformačného systému diaľnice D1 v úseku Fričovce - Svinia
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie