Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 334 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Železnice Slovenskej republiky
Periodické prehliadky, revízie a opravy MVTV   
Predmetom zákazky s názvom "Periodické prehliadky, revízie a opravy MVTV" je  (I) vykonanie periodických prehliadok v rozsahu P1 a P2 pre MVTV 01;   (II) vykonanie periodických prehliadok v rozsahu P1, P2 a P3 pre MVTV 02 a MVTV 03;   (III) vykonanie laboratórnej kontroly prevádzkových hmôt;   (IV) vykonanie revízií MVTV 01, MVTV 02 a MVTV 03 (MVTV 01, MVTV 02 a MVTV 03 ďalej spoločne aj ako MVTV) vpožadovanom rozsahu;   (V) vykonanie opráv MVTV 01, MVTV 02 a MVTV 03 v požadovanom rozsahu, ktorých potreba vykonania vyplynie zvýsledkov periodických prehliadok P1, P2, P3, výsledkov revízií, alebo potreba opráv nastane kedykoľvek počas trvaniarámcovej dohody.  Zoznam MVTV spolu s uvedením miesta pristavenia je uvedený v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažnýchpodkladov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Mimoriadna oprava HKV 263.004-4 po nehodovej udalosti   
Oprava HKV 263 004-4 po dopravnej nehode
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Obec Ladce
Modernizácia, rekonštrukcia, údržba a prevádzka verejného osvetlenia   
Predmetom zákazky je koncesia na modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzku verejného osvetlenia v obci Ladce  v rozsahu svetelných bodov uvedenom ďalej v návrhu koncesnej zmluvy a jej prílohách, prenechanie systému VO do užívania a jeho modernizácia prostredníctvom výmeny všetkých súčasných svietidiel za úsporné LED svietidlá. Prenesená správa verejného osvetlenia musí obsahovať komplexnú prevádzku, opravy, údržbu, odstraňovanie porúch a pravidelné revízie.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO   
Predmetom zákazky je zabezpečenie opráv, údržby a technickej kontroly železničných vagónov a špeciálnehosprievodného vozňa v nasledovnom rozsahu  - Technickej kontroly vagóny RILS 4 kusy, vagóny Uaais 3 kusy, sprievodný vozeň WLADmveer - Oprava a údržba uvedených vagónov a sprievodného vozňa Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Bezpečnostné prehliadky, periodická údržba, technické kontroly a bežné opravy železničných vozňov   
a) bezpečnostné prehliadky vozňov (nádržkové vozne Ra ZAS Bi a Al, vozeň Glm, Gbkks ) b) periodická údržba vozňov (N8 pre nádržkové vozne Ra ZAS Bi a Al, N4 pre vozeň Glm, Gbkks ) c) technické kontroly vozňov (1 krát za 3 roky pre nádržkové vozne Ra ZAS Bi a Al, 1 krát za 2 roky pre vozeň Glm, Gbkks k) d) opravy
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému D1 Piešťany – Sverepec v správe SSÚD4 a SSÚD5   
Predmetom rámcovej dohody je výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Piešťany Sverepec v správe SSÚD4 Trenčín a SSÚD5 Považská Bystrica. Servis (údržba a technické prehliadky) a opravy informačného systému diaľnice D1 v úseku Piešťany - Sverepec pozostávajúcich z týchto činností - odstraňovanie vád a porúch na technologických zariadeniach informačného systému diaľnice D1 v úseku Piešťany Sverepec, - vykonávanie preventívnej kontroly a údržby jednotlivých technologických zariadení (technický servis).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy osobných vozňov radu Bdt a vložených vozňov radu 063   
Opravy osobných vozňov radu Bdt a vložených vozňov radu 063.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Strojné brúsenie koľajníc   
Predmetom zákazky s názvom "Strojné brúsenie koľajníc" je poskytovanie služieb - oprava pozdĺžneho a priečnehoprofilu koľajníc v koľaji a odstránenie povrchových chýb koľajníc.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Dodanie zariadení v rámci projektu   
Predmetom zákazky je prestavba plavidla MEP 120 Karpaty na plavidlo určené na prepravu pohonných hmôt tankovacieplavidlo.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.   
Vykonanie revíznych opravy R2 a neplánované opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdgteer, Bdteer a Bdghmeer  v zmysle platných predpisov v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN a právnymi predpismiplatnými v SR. Objednávky za I. Q 2019.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.   
Vykonanie revíznych opráv R2 a neplánovaných opráv nových a rekonštruovaných osobných vozňov v zmysle platných predpisov v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN a právnymi predpismi platnými v SR. Objednávky za I. Q 2019.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.   
Vykonanie revíznych opravy R2 a neplánované opravy osobných vozňov radu B, Bee, Bdgtmee, Bdtmee, BDs, Bc, Bc ZSSK, WLAB v zmysle platných predpisov v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN a právnymi predpismi platnými v SR. Objednávky za I.Q 2019.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.   
Predmetom zákazky je vykonanie hlavných opráv a neplánových opráv hnacích koľajových vozidiel rady 350 zmysle platných predpisov v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN a právnymi predpismi platnými v SR - Objednávky za I. Q 2019.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.   
Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 757. Objednávky za I. Q 2019.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.   
Pozáručný servis a opravy DMJ radu 861 - Objednávky za I. Q 2019, 6 servisných zásahov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie