Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 309 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Región Vysoké Tatry
Údržba miestnych komunikácií v časti mesta Vysoké Tatry 2019   
Predmetom zákazky je údržba miestnych komunikácií - všeobecne prístupné a užívané miestne komunikácie, chodníky apriestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv technologickej časti tunela Bôrik, podjazdu Lučivná a ISD stavby D1 Važec – Mengusovce – Jánovce, I., II. a III. úsek   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a oprávtechnologickej časti tunela Bôrik, podjazdu Lučivná a informačného systému diaľnice stavby D1 Važec MengusovceJánovce, I., II. a III. úsek pre stredisko SSÚD9 Mengusovce.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Bezpečnostné prehliadky, periodická údržba, technické kontroly a bežné opravy železničných vozňov   
a) bezpečnostné prehliadky vozňov (nádržkové vozne Ra ZAS Bi a Al, vozeň Glm, Gbkks ) b) periodická údržba vozňov (N8 pre nádržkové vozne Ra ZAS Bi a Al, N4 pre vozeň Glm, Gbkks ) c) technické kontroly vozňov (1 krát za 3 roky pre nádržkové vozne Ra ZAS Bi a Al, 1 krát za 2 roky pre vozeň Glm, Gbkks k) d) opravy
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 361 a ich hlavných agregátov.   
Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 361 a ich hlavných agregátov (ďalej len HKV 361).  - vykonávanie periodických vyväzovacích opráv, periodických hlavných opráv a pozáručných opráv hnacích koľajovýchvozidiel radu 361, - vykonávanie neplánovaných opráv hnacích koľajových vozidiel radu 361,  - opravy hlavných agregátov hnacích koľajových vozidiel radu 361. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 757 a ich hlavných agregátov.   
predmetu zákazky a opis obstarávania  - vykonávanie periodických hlavných opráv a pozáručných opráv hnacích koľajových vozidiel radu 757, - vykonávanie neplánovaných opráv hnacích koľajových vozidiel radu 757,  - opravy hlavných agregátov hnacích koľajových vozidiel radu 757. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy diesel motorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov.   
predmetu zákazky a opis obstarávania  -vykonávanie periodických veľkých prehliadok, a pozáručných opráv diesel motorových jednotiek radu 861, - vykonávanie neplánovaných opráv diesel motorových jednotiek radu 861,  - opravy hlavných agregátov diesel motorových jednotiek radu 861. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Mesto Zvolen
Verejné osvetlenie - údržba, prevádzka a oprava, správa a údržba osvetľovacej sústavy a prečerpávacej stanice spodných vôd mesta Zvolen na roky 2019 - 2021   
Predmetom obstarávania sú služby Prevádzkovanie, údržba, oprava a kontrola zariadení verejného osvetlenia na územímesta Zvolen (katastrálne územie Zvolen, Môťová, Zolná, Lukové a Kráľová), kontrola drenážneho systému spodnýchvôd v lokalitách mesta Zvolen Čierne zeme, Západ Tepličky a údržba semaforov nachádzajúcich sa na južnom asevernom vstupe do pešej zóny na Námestí SNP vo Zvolene, údržba mobiliáru hodiny, umiestneného na Námestí SNPZvolen. Záručný a pozáručný servis inteligentných priechodov pre chodcov na území mesta Zvolen (katastrálne územieZvolen, Môťová, Zolná, Lukové a Kráľová). Taktiež do predmetu obstarávania je zahrnutá aj montáž a demontážvianočnej výzdoby. Bližšia špecifikácia je súčasťou hodnotiaceho formulára, ktorý sú súčasťou súťažných podkladov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Svinia – Prešov západ a Prešov - Budimír   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a oprávinformačného systému diaľnice D1 v úseku Svinia - Prešov západ a Prešov - Budimír. Podrobné vymedzenie predmetuzákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a časť a B.3 Obchodné podmienky dodaniapredmetu zákazky súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Strojné brúsenie koľajníc   
Predmetom zákazky s názvom "Strojné brúsenie koľajníc" je poskytovanie služieb - oprava pozdĺžneho a priečnehoprofilu koľajníc v koľaji a odstránenie povrchových chýb koľajníc.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Servis, údržba a opravy zariadení IRSD pre stredisko SSÚD 5 P. Bystrica   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a oprávinformačného systému diaľnice D1 v úseku Sverepec - Vrtižer - Hričovské Podhradie a D3 Hričovské Podhradie - Žilina(Strážov).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a oprávstavebnej a technologickej časti stavby Cesta I/11 Čadca obchvat mesta I. etapa, technologická časť tunela Horelica,Cesta I/11 Čadca obchvat mesta II. etapa, informačný systém diaľnice pre stredisko SSÚR6 Čadca. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému D1 Piešťany – Sverepec v správe SSÚD4 a SSÚD5   
Predmetom rámcovej dohody je výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačnéhosystému diaľnice D1 v úseku Piešťany Sverepec v správe SSÚD4 Trenčín a SSÚD5 Považská Bystrica. Servis (údržba atechnické prehliadky) a opravy informačného systému diaľnice D1 v úseku Piešťany - Sverepec pozostávajúcich z týchtočinností - odstraňovanie vád a porúch na technologických zariadeniach informačného systému diaľnice D1 v úseku PiešťanySverepec, - vykonávanie preventívnej kontroly a údržby jednotlivých technologických zariadení (technický servis).  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Región Vysoké Tatry
Údržba miestnych komunikácií v časti mesta Vysoké Tatry 2019   
Predmetom zákazky je údržba miestnych komunikácií - všeobecne prístupné a užívané miestne komunikácie, chodníky apriestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy dvojkolesí HKV   
Predmetom zákazky sú opravy dvojkolesí hnacích koľajových vozidiel radov 011, 012, 912, 913, 063, 110, 210, 240, 162, 163, 263, 405, 905, 425, 757, 811, 812, 813, 840, 671, 071, 971, 951, 051, 361 a 861 - plnenie za IV.Q 2018.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Oprava dvojkolesí osobných vozňov   
Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 409.2 s drážkou, 429 s drážkou, 429.1 bez drážky, 429.3GP 200N, 433, 433.1, 433.2, 450 2BK, 450 3BK a DDm 840 pre potreby obstarávateľa - plnenie za IV.Q 2018.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie