Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 129 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Policajné vozidlá 4x4 SUV   
Predmetom zákazky je nákup 52 kusov policajných automobilov 4x4 SUV segment C (G-1 SUV podľa ZAP SR) jedna časťso súpravou s viditeľným a pevne osadeným výstražným opticko-akustickým zariadením a druhá časť so súpravouzvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Technika na dočasné premostenie   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie techniky slúžiacej na rýchle premostenie suchých a vodných prekážokprostredníctvom mostových dielov - mostných polí, tzv. mostoviek (oceľový most nožnicového typu) a nákladnéhomostného automobilu ako nosiča mostovky. Automobil ako mobilný mostný prostriedok bude zabezpečovať dovezenie,manipuláciu s mostovkami, ich položenie a spätné naloženie. V rámci predmetnej techniky verejný obstarávateľpožaduje nákladné automobily - nosiče mostoviek, t. j. vozidlá dodávané spolu s 1 ks mostného poľa s hydraulickoupodperou, samostatné mostné polia s hydraulickou podperou, samostatné mostné polia bez hydraulickej podpery asamostatné hydraulické podpery. Technika bude určená pre ochraňovateľov mobilizačných rezerv v pôsobnostiMinisterstva vnútra Slovenskej republiky na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie určených subjektov hospodárskejmobilizácie v období krízovej situácie, mimoriadnej udalosti, stavu núdze v energetike, stavu ropnej núdze a III. stupňapovodňovej aktivity.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Uvoľňovací tank   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie špeciálneho pásového vozidla postaveného na podvozku stredného tanku. Jehohlavnou úlohou je uvoľňovanie uviaznutej techniky a nadmerne ťažkých prekážok v oblasti postihnutej krízovousituáciou a mimoriadnou udalosťou.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka osobných automobilov nižšej strednej triedy - II   
Zabezpečenie dodávky osobných automobilov nižšej strednej triedy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a jehorozpočtové a príspevkové organizácie.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Automobil 9-miestny   
Osobný automobil - 9 miestny Bližšiu špecifikcáiu obsahujú súťažné podklady
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Špeciálne policajné vozidlá 4x4 SUV   
Predmetom zákazky je nákup 70 kusov policajných automobilov 4x4 SUV segment C (G-1 SUV podľa ZAP SR) jedna časťso súpravou s viditeľným a pevne osadeným výstražným opticko-akustickým zariadením a druhá časť so súpravouzvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup mikrobusov pre Športové centrum polície   
Predmetom tejto zákazky je dodávka jedného 7 miestneho mikrobusu a dvoch 8 miestnych mikrobusov vrátane výbavya záručný autorizovaného servisu (oprava predmetných mikrobusov spadajúca pod záručné podmienky výrobcu).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Služobné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky je dodanie služobných motorových vozidiel v počte 18 ks a to konkrétne Osobného terénnehoautomobilu. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Obnova vozového parku organizácie   
Predmetom zákazky je zabezpečenie obnovy a bezpečnosti vozového parku organizácie prostredníctvom nákupu šiestichkusov štyroch rôznych typov nových osobných motorových vozidiel určených na prepravu osôb pre bežné prevádzkovépotreby organizácie a pre potreby realizácie národného projektu spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie aštátneho rozpočtu s názvom " Podpora internacionalizácie MSP". Verejný obstarávateľ pri obstaraní predmetu zákazky jepovinný postupovať podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 419/2014 Z. .z. o limitoch výdavkov na obstaranieosobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami (ďalej len"nariadenie") a dodržať finančné limity určené v bode 4. (1 kus vozidla), resp. bode 5. (5 kusov vozidla) Prílohy knariadeniu.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nákup osobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je dodanie 14 kusov nových osobných automobilov a jedného 8miestneho motorového vozidla naprepravu osôb.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Slovenský hydrometeorologický ústav
4 kusy terénnych úžitkových motorových vozidiel - prevádzka pzv   
Predmetom zákazky je dodanie 4 ks terénnych úžitkových motorových vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetu verejného obstarávania je v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Mesto Spišská Nová Ves
Nákup elektromobilu pre potreby mesta   
Nákup nového vozidla kategórie M1, 5 miestne pre potreby mesta so 100% elektrickým pohonom. Farba - biela / prip.základnej farbe/, Vzhľadom na podmienku pridelenia dotácie z Enviromentálneho fondu je potrebné vyčerpať dotáciu do29.11.2019. Z uvedeného vyplýva, že vozidlo musí byť doručené objednávateľovi do 20.11.2019.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Špeciálne policajné vozidlá 4x4 SUV   
Predmetom zákazky je nákup 70 kusov policajných automobilov 4x4 SUV segment C (G-1 SUV podľa ZAP SR) jedna časťso súpravou s viditeľným a pevne osadeným výstražným opticko-akustickým zariadením a druhá časť so súpravouzvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Úrad pre reguláciu hazardných hier
Nákup nových osobných motorových vozidiel v počte 20 ks+2 ks pre Úrad pre reguláciu hazardných hier   
Nákup nových osobných motorových vozidiel v počte 20 ks+2 ks pre Úrad pre reguláciu hazardných hier.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Operatívny lízing služobných motorových vozidiel   
Predmetom verejného obstarávania je operatívny lízing osobných a úžitkových motorových vozidiel, tzn. prenájomosobných a úžitkových motorových vozidiel so zabezpečením údržby, opráv a ďalších služieb spojených sprevádzkovaním vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie