Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 141 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vysokotlakový kanálový čistič na automobilovom podvozku   
Predmetom zákazky je nákup nového vysokotlakového kanálového čističa na automobilovom podvozku v počte 4ks. Vysokotlakový kanálový čistič na automobilovom podvozku, ktorý tvorí kompaktný technologický celok, t.j. špeciálne technologické čistiace vozidlo s hlavným zameraním na čistenie štrbinových žľabov a ležatej kanalizácie s recykláciou odpadovej vody.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka osobných automobilov nižšej strednej triedy - II   
Zabezpečenie dodávky osobných automobilov nižšej strednej triedy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a jeho rozpočtové a príspevkové organizácie.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup mikrobusov pre Športové centrum polície   
Predmetom tejto zákazky je dodávka jedného 7 miestneho mikrobusu a dvoch 8 miestnych mikrobusov vrátane výbavy a záručný autorizovaného servisu (oprava predmetných mikrobusov spadajúca pod záručné podmienky výrobcu).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Služobné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky je dodanie služobných motorových vozidiel v počte 18 ks a to konkrétne Osobného terénneho automobilu. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Trnavský samosprávny kraj
Nákup nových osobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je nákup nových osobných motorových vozidiel ( motorové vozidlo typ 1 - 7ks; motorové vozidlo typ 2 - 8 ks). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti B.1 Opis predmetu obstarávania súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Nákup osobných automobilov   
Predmetom zákazky je nákup osobných automobilov nižšej strednej triedy a vyššej strednej triedy určených na prepravuosôb.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Operatívny lízing služobných motorových vozidiel   
Predmetom verejného obstarávania je operatívny lízing osobných a úžitkových motorových vozidiel, tzn. prenájomosobných a úžitkových motorových vozidiel so zabezpečením údržby, opráv a ďalších služieb spojených sprevádzkovaním vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Obnova vozového parku organizácie   
Predmetom zákazky je zabezpečenie obnovy a bezpečnosti vozového parku organizácie prostredníctvom nákupu šiestichkusov štyroch rôznych typov nových osobných motorových vozidiel určených na prepravu osôb pre bežné prevádzkovépotreby organizácie a pre potreby realizácie národného projektu spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie aštátneho rozpočtu s názvom " Podpora internacionalizácie MSP". Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený súťažnýchpodkladoch (ďalej aj "SP") vrátane ich príloh, ktoré poskytuje, resp. sprístupňuje verejný obstarávateľ v tomto postupezadávania zákazky záujemcom v súlade so zákonom č. 343/2015 z. Z. o verejnom obstarávaní a no zmene a doplneníniektorých zákonov v znení účinnom v čase odoslania tejto výzvy na predkladanie ponúk (ďalej aj "výzva") napublikovanie vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len "ZVO").
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nákup osobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je dodanie 14 kusov nových osobných automobilov a jedného 8miestneho motorového vozidla na prepravu osôb.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Trnavský samosprávny kraj
Nákup nových osobných motorových vozidiel   
 Predmetom zákazky je nákup nových osobných motorových vozidiel ( motorové vozidlo typ 1 - 7ks; motorové vozidlotyp 2 - 8 ks).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Osobné automobily nižšej kategórie   
Predmetom zákazky je nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie. Predmet zákazky je podrobne vymedzenýv časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR   
Operatívny lízing tovaru 45 ks osobných motorových vozidiel pre 45 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v jednotlivých krajoch (Bratislavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj) na obdobie do 30.11.2020.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Policajné vozidlá 4x4 SUV   
Predmetom zákazky je nákup 52 kusov policajných automobilov 4x4 SUV segment C (G-1 SUV podľa ZAP SR) jedna časťso súpravou s viditeľným a pevne osadeným výstražným opticko-akustickým zariadením a druhá časť so súpravouzvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Technika na dočasné premostenie   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie techniky slúžiacej na rýchle premostenie suchých a vodných prekážokprostredníctvom mostových dielov - mostných polí, tzv. mostoviek (oceľový most nožnicového typu) a nákladnéhomostného automobilu ako nosiča mostovky. Automobil ako mobilný mostný prostriedok bude zabezpečovať dovezenie,manipuláciu s mostovkami, ich položenie a spätné naloženie. V rámci predmetnej techniky verejný obstarávateľpožaduje nákladné automobily - nosiče mostoviek, t. j. vozidlá dodávané spolu s 1 ks mostného poľa s hydraulickoupodperou, samostatné mostné polia s hydraulickou podperou, samostatné mostné polia bez hydraulickej podpery asamostatné hydraulické podpery. Technika bude určená pre ochraňovateľov mobilizačných rezerv v pôsobnostiMinisterstva vnútra Slovenskej republiky na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie určených subjektov hospodárskejmobilizácie v období krízovej situácie, mimoriadnej udalosti, stavu núdze v energetike, stavu ropnej núdze a III. stupňapovodňovej aktivity.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Uvoľňovací tank   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie špeciálneho pásového vozidla postaveného na podvozku stredného tanku. Jehohlavnou úlohou je uvoľňovanie uviaznutej techniky a nadmerne ťažkých prekážok v oblasti postihnutej krízovousituáciou a mimoriadnou udalosťou.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie