Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 16 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 1   
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckej techniky (operačné svietidlá a lampy, sterilizačné, dezinfekčné ahygienické prístroje) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, skompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným, pozáručným servisom, odvozom a likvidáciouobalového materiálu dodaného tovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 (príloha č. 1A a č.1B) súťažných podkladov.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Modernizácia - Rekonštrukcia osvetlenia na ZŠ O.Nepelu   
Predmetom zákazky,,Modernizácia osvetlenia na ZŠ O. Nepelu je realizácia osvetlenia - náhrada jestvujúcehohlavnéhoosvetlenia haly s výbojkovými svietidlami novou sústavou s LED svietidlami zabezpečujúcousvetelnotechnické parametrezodpovedajúce súčasným požiadavkám pre vrcholový šport a zároveň aj prekonanie spoločenských a kultúrnych podujatív rozsahu prác a dodávok podľa zmluvných podmienok.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
EQUUS a.s.
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti EQUUS a.s.   
Dodávka súpravy LED svietidiel do prevádzkových priestorov a exteriéru
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Modernizácia - Rekonštrukcia osvetlenia na ZŠ O.Nepelu   
Predmetom zákazky ,,Modernizácia osvetlenia na ZŠ O. Nepelu je realizácia osvetlenia - náhrada jestvujúceho hlavnéhoosvetlenia haly s výbojkovými svietidlami novou sústavou s LED svietidlami zabezpečujúcou svetelnotechnické parametrezodpovedajúce súčasným požiadavkám pre vrcholový šport a zároveň aj pre konanie spoločenských a kultúrnychpodujatí v rozsahu prác a dodávok podľa zmluvných podmienok.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup osobných svietidiel pre policajtov   
Svietidlo musí byť vyrobené z kovu v čiernej farbe. Na jeho tele sa musí nachádzať klip pre uchytenie na opasok a taktický krúžok pre uchytenie cigaretovou technikou, teda medzi prsty ukazovák a prostredník. Dizajn tela musí umožňovať protišmykové uchopenie. Na reflektor sa musí dať pripevniť odstrániteľný úderný ráfik. Na konci svietidla musí byť umiestnený taktický tlačidlový spínač s funkciou momentovej aktivácie. Svietidlo musí disponovať 4 úrovňami svetelného výkonu, ktoré sa prepínajú tlačidlom na bočnej alebo zadnej strane svietidla. Po opätovnom zapnutí svietidlasa musí aktivovať režim, pri ktorom bolo svietidlo vypnuté. Svietidlo musí byť nárazu odolné podľa vojenskej špecifikácieUS MIL-STD-810F alebo jej ekvivalentu a vodotesné do hĺbky minimálne 1 meter.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
RTG žiarič typ MEGALIX k zdravotníckemu prístroju BICOR T.O.P./PLUS SYSTEM   
Predmetom zákazky je nákup a inštalácia jedného kusu RTG žiarič typ MEGALIX k zdravotníckemu prístroju BICORT.O.P./PLUS SYSTEM.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Mesto Tlmače
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Meste Tlmače   
Predmetom je rekonštrukcia verejného osvetlenia v Meste Tlmače, pripojenie na elektrickú energiu z jestvujúceho silnoprúdového rozvodu, elektroinštaláciu verejného osvetlenia, zapojenia, silnoprúdových rozvodov , zapojenie rozvádzačov pre VO. V zmysle vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z. z. sa technické zariadenie elektrické elektroinštalácia vdanom objekte zatrieďuje do skupiny B technické elektrické zariadenie s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty a podľa § 3 ods. č.3 sa jedná o vyhradené technické zariadenie.Pracovné postupy je nutné zabezpečovať v zmysle súčasne platných predpisov a noriem.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu od ň atia slobody
Elektroinštalačný materiál   
Elektroinštalačný materiál
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Mesto Tlmače
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Meste Tlmače   
Predmetom je rekonštrukcia verejného osvetlenia v Meste Tlmače, pripojenie na elektrickú energiu z jestvujúcehosilnoprúdového rozvodu, elektroinštaláciu verejného osvetlenia, zapojenia, silnoprúdových rozvodov , zapojenierozvádzačov pre VO. V zmysle vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z. z. sa technické zariadenie elektrické elektroinštalácia vdanom objekte zatrieďuje do skupiny B technické elektrické zariadenie s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečnéhodnoty a podľa § 3 ods. č.3 sa jedná o vyhradené technické zariadenie.Pracovné postupy je nutné zabezpečovať vzmysle súčasne platných predpisov a noriem. 1/3
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Mesto Tlmače
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Tlmače   
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou jestvujúcej sústavy verejného osvetlenia v mesteTlmače. Zámerom projektu je splnenie technických noriem na osvetlenosti komunikácií, verejných priestranstiev,zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky a inštalácia riadiacehosystému. Energetický audit verejného osvetlenia v meste Tlmače uvažuje s modernizáciou týchto svetelných miest.Celkový počet svietidiel uvažovaných v Energetickom audite pre splnenie svetelných podmienok bude 565 ks. Podrobnýopis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Svietidla – LED – III. etapa   
Predmetom zákazky je realizácia projektu, zahrnujúcu dodávku tovarov Svietidla LED a elektroinštalačného materiálu III.etapa
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Elektrónky (elektrické katódové lampy)
Truc podnik, s.r.o.
Svetelná, zvuková a projekčná technika   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov 1. Svetelná technika 2. Zvuková technika 3. Projekčná technika 4. Rigging Predmet zákazky je rozdelený do štyroch samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Mesto Tlmače
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Tlmače   
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou jestvujúcej sústavy verejného osvetlenia v mesteTlmače.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Truc podnik, s.r.o.
Svetelná, zvuková a projekčná technika   
1/5 Predmetom zákazky je dodávka tovarov 1. Svetelná technika 2. Zvuková technika 3. Projekčná technika 4. Rigging Predmet zákazky je rozdelený do štyroch samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiťponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky.  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Svietidla – LED – III. etapa   
Predmetom zákazky je realizácia projektu, zahrnujúcu dodávku tovarov Svietidla LED a elektroinštalačného materiálu III.etapa
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Elektrónky (elektrické katódové lampy)
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie