Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 680 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Nákup leteckého benzínu   
Predmetom zákazky je dodanie 160 000 l leteckého benzínu s nominálnym oktánovým číslom 100 LL. Je neprípustné, aby obsah TEO prekročil hodnotu 0,06 % objemových (t.j. 2.27 ml TEL/US gal). Letecké palivo musí zodpovedať špecifikácií MIL-G-5572-F.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY PRE POTREBY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA   
Nákup bezolovnatého automobilového benzínu a motorovej nafty na palivové karty
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Nákup rafinérskych produktov v rámci komplexného palivového, mazivového, olejového a chladiaceho hos   
Nákup rafinérskych produktov v rámci komplexného palivového, mazivového, olejového a chladiacehohospodárstva pre potreby Správy ciest ŽSK a jej organizačných jednotiek podľa súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Mesto Dunajská Streda
„Pohonné hmoty – mesto Dunajská Streda“   
je nákup automobilového bezolovnatého benzínu v objeme cca 10 000 litrov/ 24 mesiacov, podľa normy STN EN 228 2013 Automobilové pravidlá , Bezolovnatý benzín, Požiadavky a skúšobné metódy (65 6505), Vyhláška MŽP SR č. 228/2014 Z. z. , ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách ( Natural 95 ) a motorovej nafty v objeme cca 4 000 litrov/ 24 mesiacov podľa normy STN EN 590 2014, Automobilové palivá, Motorová nafta, Požiadavky a skúšobné metódy (65 6506) (ďalej len PHM), pre tankovanie do motorových vozidiel palivových kariet v počte 5 kusov,
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Dodávka PHM /motorového benzínu a nafty/ pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch   
Dodávka pohonných hmôt /motorového benzínu a nafty/ pre prevádzky ZZ Levice a ZZ Topoľčany.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Národné lesnícke centrum (NLC)
Nákup zemného plynu   
NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU PRE NLC VRÁTANE PREVZATIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU na obdobie 2 rokov
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávka zemného plynu   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu pre Úrad BBSK a Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží   
Motorové palivá ( skratka MP) benzín, nafta na karty CPV 09134100-8, 09132100-4.- odber motorovej nafty spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 590 alebo automobilových benzínov spĺňajúcich normy STN EN 228 ( ďalej v texte len MP ), na princípe akceptácie platobnej palivovej karty predávajúceho ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté motorové palivá vo výdajných miestach predávajúceho podľa predpokladu nákupu MP na čerpacích staniciach v Slovenskej republike a služby s tým spojené. Motorová nafta do nadrží - nákup pohonných hmôt a súvisiace služby pre Odštepný závod Bratislava na tankovú loď Gbely - dodávka motorovej nafty spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 590 do skladovacej nádrže kupujúceho, vrátane dopravy do miesta plnenia a ostatných služieb spojených s dodávkou. Verejný obstarávateľ množstvá odoberá podľa financií a aktuálnych potrieb na základe čiastkových objednávok .
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Úrad vlády Slovenskej republiky
Zemný plyn   
Dodávka zemného plynu
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne)   
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne)
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Mesto Banská Štiavnica
Nákup zemného plynu - VO 716   
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu do odberných miest verejných obstarávateľov vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Dodávka zemného plynu   
Zabezpečenie dodávky predpokladaného množstva zemného plynu pre 2.štvrťrok 2016, vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlky za odberné miesta odberateľa, pre objekty Letiska M. R. Štefánika, Bratislava, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za odberné miesta.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
DODÁVKA PLYNU A SÚVISIACICH SLUŽIEB S DISTRIBÚCIOU PRE POTREBY MO SR V SPRÁVE ASM   
Predmetom zákazky je zabezpečiť dodanie zemného plynu, vrátane prepravy a služby súvisiace s distribúciou, ako aj prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre jednotlivé odberné miesta rezortu Ministerstva obrany SR v starostlivosti Agentúry správy majetku ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.   
Predmetom zákazky je realizácia dodávky zemného plynu do odberných miest objednávateľa vrátane prepravy adistribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica   
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za II. kvartál 2016.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie