Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 648 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup pohonných hmôt, olejov, mazív a prevádzkových kvapalín.   
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt do skladovacích nádrží a nákup olejov, mazív a kvapalného aditíva Ad Blue pre sklady stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správy a údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností. Bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Zemný plyn   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, vrátane prepravy a distribúcie na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Slovenská pošta, a.s.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet.   
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt - motorová nafta, bezolovnatý benzín a LPG (skvapalnený ropný plyn) prostredníctvom platobných kariet určených v sieti čerpacích staníc, na akceptačných miestach v Slovenskej republike a v ostatných krajinách EÚ. Uchádzač na základe požiadaviek obstarávateľa zabezpečí obstarávateľovi prostredníctvom kariet určených na bezhotovostný nákup v sieti čerpacích staníc aj bezhotovostné platby mýtneho, poplatky na cestách, v tuneloch na mostoch, poplatky za parkovanie, úhradu núdzových opráv, nákup kvapalín do motorových vozidiel a umývanie a čistenie vozidiel.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Nákup leteckého benzínu   
Predmetom zákazky je dodanie 160 000 l leteckého benzínu s nominálnym oktánovým číslom 100 LL. Je neprípustné, aby obsah TEO prekročil hodnotu 0,06 % objemových (t.j. 2.27 ml TEL/US gal). Letecké palivo musí zodpovedať špecifikácií MIL-G-5572-F.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty.   
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Žilinskú univerzitu v Žiline a súčasti ŽU v Žiline v sieti čerpacích staníc, ktoré umožňujú úhradu nakúpených pohonných hmôt na platobné karty vydané uchádzačom, na celom území Slovenska a v zahraničí (minimálne v Českej republike a v Maďarskej republike). Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie doplnkového sortimentu (olej, mazivá, autopotreby, umývanie....) pre prevádzku motorových vozidiel. Súčasťou predmetu tejto zmluvy je bezplatné vystavenie platobných kariet, prostredníctvom, ktorých bude objednávateľ realizovať nákup pohonných hmôt.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty.   
Odber pohonných hmôt na palivové karty na čerpacích staniciach predávajúceho
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Slovenská akadémia vied (SAV)
Zemný plyn   
Nepretržité zabezpečenie dodávky zemného plynu vrátane prepravy a distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku do požadovaného odberného miesta SAV v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR a technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica   
Zabezpečenie dodávky zemného plynu do odberných miest pre verejného obstarávateľa formou rámcovej dohody naobdobie 25 mesiacov
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR   
Dodávka zemného plynu vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb, skladovania a prevzatiazodpovednosti za odchýlku pre organizácie rezortu MPSVR SR do 288 odberných miest s celoúzemnou regionálnou pôsobnosťou.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Združená dodávka plynu   
Združená dodávka plynu
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Mesto Banská Štiavnica
Nákup zemného plynu - VO 716   
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu do odberných miest verejných obstarávateľov vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej site, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Slovenské elektrárne, a.s.
Motorová nafta   
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorovObjednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600010938 - II. kv. 2016
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Trenčiansky samosprávny kraj
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK   
Dodanie predpokladaného množstva zemného plynu a elektriny na odberné miesta obstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Záchranná služba
Pohonné hmoty   
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty (norma STN EN 590) a benzínu automobilového bezolovnatého BA 95 (norma STN EN 228) na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Nákup motorových palív bude realizovaný bezhotovostným spôsobom prostredníctvom palivových kariet pridelených ku každému vozidlu Záchrannej služby Košice.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Záchranná služba
Pohonné hmoty   
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty (norma STN EN 590) a benzínu automobilového bezolovnatého BA 95 (norma STN EN 228) na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Nákup motorových palív bude realizovaný bezhotovostným spôsobom prostredníctvom palivových kariet pridelených ku každému vozidlu Záchrannej služby Košice.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie