Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 669 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
dodávka pevných palív   
Predmetom zákazky je zabezpečiť dodanie pevných palív a súvisiacich služieb (doprava a uloženie na skládky) pre zabezpečenie prevádzky vykurovacích zariadení jednotlivých SPO v rezorte Ministerstva obrany a ich odlúčených pracovísk v starostlivosti ASM Bratislava. Požaduje sa dodanie palív v zložení hnedé uhlie, koks a palivové drevo. ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Pevné palivá
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodávka nafty motorovej do veľkokapacitných nádrží a bezhotovostný nákup na palivové karty motorových palív nafta motorová podľa normy STN EN 590 a benzín automobilový podľa normy STN EN 228 do automobilovej motorovej techniky a inej motorovej techniky pre potreby organizačných zložiek verejného obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátane dopravy pri veľkokapacitných dodávkach na miesto určené verejným obstarávateľom podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky, ktorá je podrobne uvedená v súťažných podkladoch, v PRÍLOHE č.4) OPIS PREDMETU ZÁKAZKY- TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA nafta motorová, benzín automobilový.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávka zemného plynu pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2017   
Predmetom zadania zákazky je dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2017.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Slovenská národná knižnica
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT PROSTREDNÍCTVOM PALIVOVÝCH KARIET   
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom platobných kariet vrátane nákupu doplnkového tovaru a služieb do služobných motorových vozidiel verejného obstarávateľa prostredníctvom platobných kariet uchádzača a súvisiacich služieb, ktoré akceptujú čerpacie stanice na území SR. Mimo územia SR v Českej republike, Maďarskej republike, Rakúskej republike, Republike Srbsko a Chorvátskej republike.Výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohoda s jedným uchádzačom na obdobie 48 mesiacov. Predpokladaný počet osobných automobilov je cca 9, ich počet sa počas 48 mesiacov môže meniť v závislosti od potrieb verejného obstarávateľa. Doplnkový tovar a služby nákup motorových olejov, autochémie, všetkých prevádzkových náplní a umývanie automobilov na území Slovenskej republiky.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Gymnázium Martina Hattalu Trstená
Dodávky zemného plynu.   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru zemného plynu vrátane súvisiacich služieb podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávka plynu   
Zabezpečenie dodávky zemného plynu pre potreby Fakultnej nemocnice Nitra.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zemný plyn   
Zemný plyn ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Pohonné hmoty DPB, a.s.   
Predmetom zákazky je dodanie pohonných hmôt pre potreby DPB, a.s., a to dodanie motorovej nafty STN EN 590 triedy A až F pre vozidlá MHD s podmienkou dodania motorovej nafty zimnej s parametrami MTF max. -30 °C, vrátane dopravy. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Trenčiansky samosprávny kraj
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK   
Dodanie predpokladaného množstva zemného plynu a elektriny na odberné miesta obstarávateľa vrátane prepravy adistribúcie.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Združená dodávka zemného plynu pre objekty SPU v Nitre   
Predmetom zákazky je združená dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Obec Lodno
Nákup zemného plynu PSO 616   
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu do odberných miest verejných obstarávateľov vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Nákup pohonných hmôt pre potreby DPB, a.s.   
Nákup pohonných hmôt pre potreby DPB, a.s. ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Mesto Trstená
Nákup zemného plynu pre mesto Trstená   
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa a jeho právnych subjektov vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Mesto Banská Štiavnica
Nákup zemného plynu - VO 816   
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa a jeho právnych subjektov vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Trenčiansky samosprávny kraj
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK   
Dodanie predpokladaného množstva zemného plynu a elektriny na odberné miesta verejného obstarávateľa vrátane prepravy, distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie