Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 17 z 7 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Sociálna poisťovňa, ústredie
Dodáva a odber tepla, príprava teplej úžitkovej a doplňovacej vody do odberných miest, Nevädzová 8 a 10, Bratislava   
Predmetom zákazky je dodávka a odber a) tepla zo sústavy tepelných zariadení uchádzača/dodávateľa do sústavy tepelných zariadení verejného obstarávateľa/odberateľa, pre účely vykurovania (ďalej len ÚK) a prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len TÚV), b) doplňovacej vody, pre areál Sociálnej poisťovne na ul. Nevädzová 8 a 10 v Bratislave na obdobie 48 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plneniapredmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa naportáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávaniedostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytujebezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníkuverejného obstarávania.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Para, teplá voda a súvisiace produkty
Sociálna poisťovňa, ústredie
Dodáva a odber tepla, príprava teplej úžitkovej a doplňovacej vody do odberných miest, Nevädzová 8 a 10, Bratislava   
Predmetom zákazky je dodávka a odber a) tepla zo sústavy tepelných zariadení uchádzača/dodávateľa do sústavy tepelných zariadení verejného obstarávateľa/odberateľa, pre účely vykurovania (ďalej len ÚK) a prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len TÚV), b) doplňovacej vody, pre areál Sociálnej poisťovne na ul. Nevädzová 8 a 10 v Bratislave na obdobie 48 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plneniapredmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa naportáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávaniedostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytujebezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníkuverejného obstarávania.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Para, teplá voda a súvisiace produkty
Sociálna poisťovňa, ústredie
Dodáva a odber tepla, príprava teplej úžitkovej a doplňovacej vody do odberných miest, Nevädzová 8 a 10, Bratislava   
Predmetom zákazky je dodávka a odber a) tepla zo sústavy tepelných zariadení uchádzača/dodávateľa do sústavytepelných zariadení verejného obstarávateľa/odberateľa pre účely vykurovania (ďalej len ÚK) a prípravu teplej úžitkovejvody (ďalej len TÚV), b) doplňovacej vody, pre areál Sociálnej poisťovne na ul. Nevädzová 8 a 10 v Bratislave naobdobie 48 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plneniapredmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa naportáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávaniedostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytujebezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníkuverejného obstarávania.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Para, teplá voda a súvisiace produkty
Nemocnica svätého Michala, a.s.
Dodávka tepla pre Nemocnicu svätého Michala a. s. v Bratislave   
Predmetom zadávania zákazky je dodávka tepla pre potreby ústredného vykurovania (ÚK) a ohrevu teplej vody (TV) objektu Nemocnice svätého Michala, a.s. na Satinského ulici v Bratislave Staré Mesto.  Teplo na ÚK bude dodávané pri výpočtovej vonkajšej teplote (pre Bratislavu 11°C) v teplotnom spáde 75/50 °C. TV bude pripravovaná v zmysle vyhlášky MH SR č. 152/2005 Z. z., t.j. v teplotnom rozhraní 45 55 °C.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Para, teplá voda a súvisiace produkty
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
Dodávka a odber tepla   
Predmetom obstarávania bolo dodanie tepla na vykurovanie budovy a prípravu teplej vody do odberného miestaodberateľa po dobu 48 mesiacov
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Para, teplá voda a súvisiace produkty
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Dodávka a odber tepla na vykurovanie   
Predmetom zákazky je dodávka a odber tepla na vykurovanie a doplňovanie teplonosnej látky zo sústavy tepelnýchzariadení dodávateľa do odberného zariadenia odberateľa.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Para, teplá voda a súvisiace produkty
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody   
Predmetom zákazky je dodávka tepla a teplej úžitkovej vody do odberných miest verejného obstarávateľa na dobu 24 mesiacov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Para, teplá voda a súvisiace produkty
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie