Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 335 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Dodávka zemného plynu pre zmluvné obdobie od 01.05.2020 do 30.04.2021   
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu v celkovom predpokladanom objeme 8 700 MWh ( 30% ) prezmluvné obdobie od 0000 hod.SEČ dňa 01. 05. 2020 do 2400 hod.SEČ dňa 30. 04.2021 vrátane jeho prepravydistribučnou sústavou do odberných miest odberateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v kvalite zodpovedajúcejtechnickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technickýchpodmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a garancia dodávky po celú dobu platnostizmluvy za každé odberné miesto.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu, zabezpečenie distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku naobdobie 36 mesiacov pre odberné miesta verejného obstarávateľa.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Technická univerzita v Košiciach
Dodávka zemného plynu pre objekty Technickej univerzity v Košiciach   
Dodávka zemného plynu (stredný odber a maloodber) vrátane prepravy a distribúcie pre objekty T echnickej univerzity v Košiciach na roky 2019 - 2023
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávka zemného plynu pre SPU v Nitre   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu podľa potrieb verejného obstarávateľa za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou do odberných miest verejného obstarávateľa po dobu trvania rámcovej dohody od 01.01.2020 do 31.12.2022, spredpokladaným množstvom odobratého plynu počas účinnosti rámcovej dohody 56 243 MWh.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Technická univerzita v Košiciach
Dodávka zemného plynu pre objekty Technickej univerzity v Košiciach   
Dodávka zemného plynu (stredný odber a maloodber) vrátane prepravy a distribúcie pre objekty Technickej univerzity vKošiciach na roky 2019 - 2023
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
ZDRUŽENÁ DODÁVKA PLYNU PRE POTREBY MO SR   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu pre odberné miesta Stredísk prevádzok objektov Ministerstva obrany narok 2020.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávka elektriny   
Predmetom zákazky (Výzvy č. 4) je dodávka elektriny (elektrickej energie) s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a všetkých súvisiacich služieb na jeden rok pre odberné miesta Banskobystrickej regionálnejspráva ciest, a.s., identifikované v Prílohe č. 1 a 4 súťažných podkladov (ďalej aj SP).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dodávka zemného plynu   
Dodávka zemného plynu pre veľkoodbery a maloodbery objektov Ekonomickej univerzity v Bratislave v dohodnutommnožstve a čase.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Dodávka zemného plynu 2019   
Zákazka Dodávka zemného plynu je odplatné dodanie zemného plynu pre všetky odberné miesta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s platnou legislatívou.Dodávka zemného plynu v množstve a v čase trvania zmluvy do 2 stredoodberných miest a 39 maloodberných miest odberateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku dodávateľav súlade s nariadením vlády SR č.317/2007 Z. z.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš   
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalšíchverejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejnéhoobstarávania a v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Mesto Bánovce nad Bebravou
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Mesto Bánovce nad Bebravou   
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Dodávka plynu pre zariadenia Rekreačných služieb mesta Senica, spol. s r.o.   
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátaneprepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkamprevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok aprevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Obstarávacie trhovisko Slovenska
Nákup zemného plynu – CVO 219   
Predmetom zákazky je dodávanie zemného plynu do jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov, resp. ich právnych subjektov vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technickýchpodmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2020   
Predmetom zadania zákazky je dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok2019.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Dodávka zemného plynu   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, vrátane prepravy adistribúcie na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie