Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 317 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národné lesnícke centrum (NLC)
Nákup zemného plynu   
NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU PRE NLC VRÁTANE PREVZATIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU na obdobie 2 rokov
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávka zemného plynu   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu pre Úrad BBSK a Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Úrad vlády Slovenskej republiky
Zemný plyn   
Dodávka zemného plynu
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Mesto Banská Štiavnica
Nákup zemného plynu - VO 716   
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu do odberných miest verejných obstarávateľov vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Dodávka zemného plynu   
Zabezpečenie dodávky predpokladaného množstva zemného plynu pre 2.štvrťrok 2016, vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlky za odberné miesta odberateľa, pre objekty Letiska M. R. Štefánika, Bratislava, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za odberné miesta.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
DODÁVKA PLYNU A SÚVISIACICH SLUŽIEB S DISTRIBÚCIOU PRE POTREBY MO SR V SPRÁVE ASM   
Predmetom zákazky je zabezpečiť dodanie zemného plynu, vrátane prepravy a služby súvisiace s distribúciou, ako aj prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre jednotlivé odberné miesta rezortu Ministerstva obrany SR v starostlivosti Agentúry správy majetku ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.   
Predmetom zákazky je realizácia dodávky zemného plynu do odberných miest objednávateľa vrátane prepravy adistribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica   
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za II. kvartál 2016.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Zemný plyn   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, vrátane prepravy a distribúcie na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Slovenská akadémia vied (SAV)
Zemný plyn   
Nepretržité zabezpečenie dodávky zemného plynu vrátane prepravy a distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku do požadovaného odberného miesta SAV v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR a technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica   
Zabezpečenie dodávky zemného plynu do odberných miest pre verejného obstarávateľa formou rámcovej dohody naobdobie 25 mesiacov
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR   
Dodávka zemného plynu vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb, skladovania a prevzatiazodpovednosti za odchýlku pre organizácie rezortu MPSVR SR do 288 odberných miest s celoúzemnou regionálnou pôsobnosťou.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Združená dodávka plynu   
Združená dodávka plynu
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Mesto Banská Štiavnica
Nákup zemného plynu - VO 716   
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu do odberných miest verejných obstarávateľov vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej site, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Trenčiansky samosprávny kraj
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK   
Dodanie predpokladaného množstva zemného plynu a elektriny na odberné miesta obstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie