Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 570 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme je dodávka vybraného sortimentu, najmä osobnýchpočítačov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníkaobstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb.  Hlásenie o čerpaní RD za 4.Q 2019
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Informačná a kancelárska technika   
Predmetom zákazky je dodanie tovarov informačnej a kancelárskej techniky pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove.Ide o notebooky, dokovacie stanice, príslušenstvo k notebookom, osobné počítače, antivírusy, monitory, storageservery, tlačiarne a MFP, skenery, projektory, tablet, smartfóny a rôzne príslušenstvo.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Hlavné mesto SR Bratislava
Nákup výpočtovej techniky   
Predmetom zákazky je nákup výpočtovej techniky pre zamestnancov hlavného mesta, umožnenie bezproblémovéhovyužívania informačných systémov a služieb prevádzkovaných v internej sieti a zvyšovanie kompatibility, bezpečnosti akontinuity elektronických procesov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Technická univerzita vo Zvolene
Nákup hardvéru IKT   
Predmetom zákazky je dodávka hardvéru informačno-komunikačných technológií (IKT) notebookov, tabletov, osobnýchpočítačov, pracovných staníc, monitorov, tlačiarní, multifunkčných zariadení, skenerov, plotrov, dataprojektorov,externých diskov, napájacích zdrojov, interných diskov, modulov operačnej pamäte, grafických kariet, displejov,diskových polí, serverov, sieťových prvkov a záložných zdrojov UPS vrátane súvisiacich služieb t. j. dopravy na miestododania a služieb súvisiacich s poskytovaním záručného servisu a vrátane zberu a odvozu elektronického odpadurovnakého charakteru, ako je predmet zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Hlavné mesto SR Bratislava
IT HW a podpora   
Predmetom zákazky bol nákup a dodanie 152 ks LCD monitorov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
APLIKAČNÉ DISKOVÉ ÚLOŽISKO   
Predmetom zákazky je funkčný celok primárne diskové dátové úložisko vrátane inštalácie. Verejný obstarávateľ požaduje aplikačné hybridné dátové úložisko s možnosťou škálovania výkonu pridaním ďalšíchkontrolérov, tak aby tvorili 1 funkčný celok, pripojiteľné k existujúcej infraštruktúre.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Úrad pre verejné obstarávanie
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky   
Predmetom zákazky v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude dodanie počítačov a príslušenstva.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
DD service, s.r.o.
Rozvoj inovatívnej služby spoločnosti DD service, s.r.o.   
Predmetom obstarávania sú servre určené pre nasadenie do infraštruktúry ktorá má poskytovať špecifické IT prostriedky tretím stranám. Medzi špecializované služby bude patriť poskytnutie výpočtových prostriedkov pre účely ako je renderovanie grafických výstupov alebo výpočty simulácií v komplexných systémoch. Požadovaný systém má vedieť poskytnúť škálovateľný výkon pre riešenie takýchto úloh. Servre budú umiestnené v dátovom centre, z tohto dôvodumusia byť na takúto prevádzku uspôsobené. Presná špecifikácia je v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Úrad pre verejné obstarávanie
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky   
Predmetom zákazky v zriadenom dynamickom nákupnom systéme je dodanie počítačov AiO.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Národný ústav detských chorôb
Prestavba dátového prostredia v infraštruktúre NUDCH   
Predmetom zákazky je prestavba dátového prostredia v infraštruktúre verejného obstarávateľa technickým a technologickým rozšírením jeho prvkov existujúceho diskového poľa, zálohovacieho a archívneho systému.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Nákup informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a technických zariadení výpočtovej techniky a súvisiacich služieb, pre potrebybežnej administratívnej činnosti verejného obstarávateľa podľa technickej špecifikácie a požiadaviek verejnéhoobstarávateľa do sídla verejného obstarávateľa. Cieľom zadávanej zákazky je určenie podmienok dodania tovaru aposkytnutia služieb bezprostredne a neoddeliteľne súvisiacich s dodaním tovaru počas trvania rámcovej dohody podľa §83 ZVO, ktorá bude uzavretá na základe výsledku tohto verejného obstarávania s jedným úspešným uchádzačom.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Banskobystrický samosprávny kraj
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál   
Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja a všetky s týmsúvisiace práce.  Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce spojené s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny.Miestom dodania predmetu zákazky je Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica. Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi v tom čase dostupné ekvivalenty rovnakých alebo vyššíchpožadovaných parametrov predmetu zákazky oproti tým, ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii ponúkaného tovaru.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Úrad pre verejné obstarávanie
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky   
Predmetom zákazky v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude dodanie diskového poľa.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Gymnázium Antona Bernoláka
IKT VYBAVENIE UČEBNÍ   
Predmetom zákazky je dodávka počítačového vybavenie pre potreby vzdelávacieho procesu. Množstvá predmetu zákazky Učiteľský tablet 70 ks, Fotoaparát 10 ks, Žiacky tablet 150 ks, Notebook 13- 79 ks, Kamera 2 ks, Mobile deviceManagement 10 ks, Multimediálne centrum - 60 ks, Dataprojektor 70 ks, Prepravný kufor 10 ks, Notebook 4 ks. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v bode 36 súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie