Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 334 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenský hydrometeorologický ústav
Nákup IKT   
Predmetom zákazky je dodávka IKT. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je nákup vypočtovej techniky a súvisiacich služieb v rozsahu špecifikovanom v súťažnych podkladoch a v prílohe č. 1 zmluvy.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene   
Predmetom zákazky je komplexná dodávka informačno-komunikačných technológií hardvéru a softvéru pre Technickúuniverzitu vo Zvolene.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IT zariadenia a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je najmä dodávka vybraného sortimentu osobných počítačov, notebookov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktorésú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Poskytnutie súvisiacich služieb dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia spotrebného materiálu v súlade so zákonom 79/2015 Z. z. o odpadoch, poskytnutie súčinnosti priinštalácii, konfigurácii pracovných staníc, nastavení, inštalácii ovládačov, poskytnutie telefonickej podpory v pracovnýchdňoch v čase 07,00 - 17,00 hod.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Dodávka vybraného sortimentu monitorov, notebookov, osobných počítačov, serverov, diskových polí, tlačiarní,multifunkčných zariadení, kopírok, sieťových zariadení, projektorov, interaktívnych tabúľ, tabletov, čítačiek kníh,krabicového SW a počítačových náhradných dielov, komponentov a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu ,vrátane poskytovania záručného servisu a ostatných súvisiacich služieb.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Predmetom obstarávania je dodávka kopírovacieho zariadenia, monitorov a notebooku.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Predmetom obstarávania je dodávka sortimentu IKT tovarov (Zlúčená dodávka IKT pre UPJŠ).
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Žilinská teplárenská, a.s.
Doplnenie HW infraštruktúry.   
Predmetom zákazky je dodávka hardwérového vybavenia, serverovej infraštruktúry, servopohonov a snímacích ameracích zariadení. Bližšie je predmet zákazky špecifikovaný v jednotlivých opisoch zákazky, kde sú uvedené základnépožiadavky a kľúčové technické špecifikácie, ktoré sú sprístupnené záujemcom spolu s týmito súťažnými podkladmi a vzmluvných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov. Zákazka sa zadáva v rámciprojektu Inovácia výrobných a distribučných procesov v Žilinskej teplárenskej, a.s. pre 21. storočie.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Predmetom obstarávania je dodávka licencií pre Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (Medipark).
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Render Frame s.r.o.
Dodávka komponentov výpočtovej techniky a grafických kariet.   
Predmetom zákazky je dodávka komponentov výpočtovej techniky a grafických kariet, ktoré sú určené na rendering(zjednocovanie obrazu). Tento proces sa následne využíva v oblastiach vizualizácie, simulácie a animácie. Predmetzákazky je rozdelený na dve časti. Predmetom I. časti predmetu zákazky je dodávka komponentov výpočtovej techniky apredmetom II. časti predmetu zákazky je dodávka grafických kariet.  Bližšia špecifikácia jednotlivých častí predmetu zákazky sa nachádza v bode II.2.4) Opis obstarávania v tomto oznámenío vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
IXSOL, s.r.o.
Platforma na testovanie a opakovanie učiva   
Predmetom obstarávania je informačný systém, sada softvérových produktov, pozostávajúci zo serverovej časti,aplikačných rozhraní a mobilnej aplikácie na online aj offline testovanie študentov podľa štruktúrovaného obsahupredmetov a tém s monitoringom cez supervízorské kontá s možnosťou generovania náhodných testov podľa určenéhorozsahu predmetov a tém. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
fierce s.r.o.
Poskytovanie inovatívnych reklamných a marketingových služieb na báze digitalizácie   
Predmetom obstarávania je dodanie softvérovej aplikácie na riadenie obchodných procesov a výroby podľadefinovaných pravidiel a know-how spoločnosti preneseného do štruktúrovaných procesov a ich krokov. SW bude slúžiťna zber, vytváranie a ukladanie dát z obchodných a výrobných procesov v štruktúrovanej podobne a tieto dáta uloží dodatabázy pre ich opakované použitie a analýzu. Softvérová aplikácia (ďalej len SW) musí splniť nižšie uvedené 1/4 architektonické aj technické aj technologické požiadavky uvedené v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
DD service, s.r.o.
Rozvoj inovatívnej služby spoločnosti DD service, s.r.o.   
Predmetom obstarávania sú servre určené pre nasadenie do infraštruktúry ktorá má poskytovať špecifické ITprostriedky tretím stranám. Medzi špecializované služby bude patriť poskytnutie výpočtových prostriedkov pre účely akoje renderovanie grafických výstupov alebo výpočty simulácií v komplexných systémoch. Požadovaný systém má vedieťposkytnúť škálovateľný výkon pre riešenie takýchto úloh. Servre budú umiestnené v dátovom centre, z tohto dôvodu 1/3 musia byť na takúto prevádzku uspôsobené. Presná špecifikácia je v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Predmetom obstarávania je dodávka notebookov, dokovacej stanice, monitorov a dataprojektora.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Predmetom obstarávania je dodávka notebookov, dokovacej stanice, monitorov a dataprojektora.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie