Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 702 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Tlačiarenské a grafické služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenských, grafických a ďalších súvisiacich služieb pre potreby verejnéhoobstarávateľa a jeho organizačné útvary. Predmetom zákazky je tlač, kreatíva, grafika, produkcia a dodanie certifikovaných digitálnych nátlačkov, ktorých rozsaha počet je zadefinovaný v súťažných podkladoch. V rámci položiek grafika a produkcia verejný obstarávateľ vyžaduje aj zabezpečenie redakčných prác,jazykovúkorektúru, typografickú korektúru a dodanie jednotlivých druhov tlačovín do určených miest verejného obstarávateľa(ako napríklad brožúr, kníh, letákov, plagátov a iných tlačovín) uvedených a zašpecifikovaných v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Audítorské služby pre účtovné závierky za roky 2020- 2022   
Audítorské služby pre účtovné závierky za roky 2020- 2022. 1.Rozsah služieb súvisiacich s účtovnými závierkami klienta za roky končiace sa 31.decembra 2020, 31.decembra 2021,31.decembra 2022, ktoré požaduje vykonať verejný obstarávateľ  -overenie účtovnej závierky podľa IFRS; -overenie účtovnej závierky podľa slovenských predpisov účtovania; -overenie výročnej správy; 2.Rozsah služieb súvisiacich s účtovnými závierkami klienta za roky končiace sa 31.decembra 2020, 31.decembra 2021,ktoré požaduje vykonať verejný obstarávateľ - overenie vyhlásenia o plnení záväzkov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Prekladateľské a tlmočnícke služby pre MPSVR SR   
Predmetom obstarávania sú prekladateľské a tlmočnícke služby a služby spočívajúce v zabezpečení tlmočníckej technikypre potreby verejného obstarávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Audit účtovnej jednotky   
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Tlač neštandardných prvkov   
Predmetom zákazky je tlač neštandardných tlačiarenských prvkov vrátane distribúcie (balenia a dopravy)špecifikovaných v prílohe č. 1 zmluvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce   
Predmetom zákazky je optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce (NIP) a inšpektorátov práce (IP) snapojením na nadväzujúcu elektronizáciu služieb. V rámci predmetu zákazky budú realizované aktivity pre Ministerstvopráce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR), ktorých obsahom bude mapovanie a analýza administratívnych procesovvýkonu agendy inšpekcie práce na NIP a IP a ktorých výsledkom bude vytvorený Katalóg možných optimalizačnýchpríležitostí procesov NIP a bude navrhnutý Model systému riadenia a hodnotenia kvality v prostredí NIP. V rámcipredmetu zákazky bude následne spracovaný podrobný procesný model budúceho stavu procesov výkonu agendyinšpekcie práce v notácii BPMN 2.0.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Slovenská filharmónia
Tlač výročných publikácií SF   
Zabezpečenie tlače výročných publikácií SF Publikácia k 55. výročiu BHS Publikácia k 70. výočiu SF
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Mesto Žilina
Montáž, oprava a údržba, demontáž materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022   
Predmetom zákazky je poskytnutie objednávateľovi pre potreby podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022, ktoré sa bude každoročne konať v období od 23.11. do 23.12. príslušného roku montáž, opravu a údržbu, demontáž materiálneho vybavenia podujatia a súvisiace služby, viac súťažné podklady.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Alternatívny letecký výcvik pilotov vrtuľníkov   
Vykonanie základného a zdokonaľovacieho výcviku pilotov na vrtuľníkoch
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Náborové služby  >  Personálne služby okrem rozmiestňovania a...
Bratislavský samosprávny kraj
Prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení   
Predmetom zákazky je prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení vrátane kompletného servisného pokrytia vmieste inštalácie a dodávky spotrebného materiálu na obdobie 48 mesiacov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poskytovanie bezpečnostných služieb pre priestory Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.   
Predmetom zákazky je ochrana majetku výkonom strážnej služby v priestoroch Národnej diaľničnej služby, a.s. vobjekte Westend Gate A., Dúbravská cesta 14, Bratislava a v administratívnej budove Národnej diaľničnej spoločnosti,a.s. Polianky 19 Bratislava v pracovných dňoch od 1800 do 700 hod. a počas dní pracovného voľna a pracovnéhopokoja nepretržite t.j. v rozsahu 24 hodín denne. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Prekladateľské a tlmočnícke služby pre MPSVR SR   
Predmetom obstarávania sú prekladateľské a tlmočnícke služby a služby spočívajúce v zabezpečení tlmočníckej technikypre potreby verejného obstarávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Slovenská agentúra životného prostredia
Komplexné zabezpečenie a realizácia marketingových kampaní vrátane správy sociálnych sietí   
Predmetom zákazky je Komplexné zabezpečenie a realizácia marketingových kampaní vrátane správy sociálnych sietí.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Žilinský samosprávny kraj
Poskytovanie strážnej služby pre Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja   
Poskytovanie strážnej služby pre Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
MH Invest II, s. r. o.
Bezpečnostná služba – Obytný súbor Krasňany   
Predmetom zákazky je poskytovanie bezpečnostnej služby, a to konkrétne strážnej služby, vrátane služby informátora.Cieľom zákazky je zabezpečiť komplexnú ochranu Obytného súboru Krasňany.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie