Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 351 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Košice
Poisťovacie služby   
Poisťovacie služby.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy
Poisťovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, poistenie pre prípadodcudzenia veci, poistenie prerušenia prevádzky, poistenie strojov a elektroniky, poistenie skla a poisteniezodpovednosti za škodu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Skalica
Obstarávanie poistných služieb pre Mesto Skalica   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Skalica a pre organizácie v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Komplexné poistenie majetku, motorových vozidiel, všeobecnej zodpovednosti za škodu, peňazí a komplexné poistenie liečebných nák   
Predmetom zákazky je komplexné poistenie majetku, motorových vozidiel, zodpovednosti za škodu, peňazí a poistenie liečebných nákladov pri zahraničných pracovných cestách.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Slovenský hydrometeorologický ústav
Poistenie majetku nadobúdaného z fondov EÚ   
Predmetom zákazky je poistenie majetku bez škodovej histórie, ktoré verejný obstarávateľ nadobudol a v čase platnosti Rámcovej zmluvy nadobudne z fondov Európskej únie a iných fondov. Popis minimálneho rozsahu poistených rizík a osobitných podmienok je špecifikovaný v návrhu zmluvy - Príloha č. 4 súťažných podkladov.Lokality umiestnenia špeciálnych prístrojov, techniky a stavieb na území SR, ktoré sú v majetku verejnéhoobstarávateľa, sú uvedené v Prílohe č. 5 súťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Žilinský samosprávny kraj
Poisťovacie služby   
Predmetom zákazky sú rámcové dohody na poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistenie majetku ciest II. a III. triedy, na obdobie 4 rokov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch na predmet zákazky.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Komerčné zdravotné pripoistenie   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby komerčného zdravotného pripoistenia, t.j. poistenia liečebných nákladov vzahraničí zamestnancov verejného obstarávateľa a ich rodinných príslušníkov (manžel/-ka a ich dieťa/ti) počasdočasného vyslania do zahraničia. Ide o poistenie na účely úhrady nákladov spojených s úrazom, s chorobou, sambulantným ošetrením vrátane predpísaných liekov, s hospitalizáciou, s nutným zubným ošetrením, s prepravouchorého a s prepravou telesných pozostatkov zamestnanca, manžela a dieťaťa späť do Slovenskej republiky podľa §25a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Vrátane predmetnej služby saposkytuje nepretržitá asistenčná služba dostupná 24 hod. denne v slovenskom jazyku. Poistný limit jednej poistnejudalosti je min. 100 000,- EUR a pri zubnom ošetrení je limit min. 350,- EUR na jednu poistnú udalosť.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Slovenská pošta, a.s.
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s.   
Komplexné poistenie SP, a.s., pre obdobie rokov 2014 -2016 v rozsahu poistenia a to poistenie majetku, poistenievnútroštátnej prepravy tovaru, poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu, havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie finančných škôd spôsobených spoločnosti, hromadné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, poistenie liečebných nákladov v zahraničí, úrazové poistenie osôb, poistenie prepravy zásielok a exponátov počas výstavy, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie.   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Koordinačného združenia obcí mikroregiónu Podpoľanie a pre organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Združenie miest a obcí Žitného ostrova
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova.   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova a pre organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Regionálne združenie miest a obcí TEKOV
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov, resp. pre organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice, pre ďalšie pristupujúce organizácie a pre organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Dolnohronské regionálne združenie
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia a pre organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku   
Zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám verejného obstarávateľa formou rámcovej dohody na obdobie 48 mesiacov s predpokladanou účinnosťou rámcovej dohody od 1.1.2014 v oblasti poistenia majetku ,poistenia strojov a zariadení (lom stroja) poistenie elektroniky ,poistenia zodpovednosti za škodu a poistenia zodpovednosti za enviromentálnu škodu, povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu.   
Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je poistenie majetku (poistenie proti komplexným živelným rizikám, poistenie pre prípad odcudzenia vecí, poistenie strojov, zariadení a elektroniky, poistenie skla) a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie