Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 380 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
„Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobných motorových a prípojných vozidiel a havarijné poistenie služobných motorových a prípojných vozidiel“   
Predmetom zákazky je -povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len PZP) -a havarijné poistenie služobných motorových a prípojných vozidiel (ďalej len KASKO) na obdobie 4 rokov, a to od 01.01.2018 do 31.12.2021. Poistným obdobím je vždy opakovane jeden kalendárny rok.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
„Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobných motorových a prípojných vozidiel a havarijné poistenie služobných motorových a prípojných vozidiel“   
Predmetom zákazky je -povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len PZP) -a havarijné poistenie služobných motorových a prípojných vozidiel (ďalej len KASKO) na obdobie 4 rokov, a to od 01.01.2018 do 31.12.2021. Poistným obdobím je vždy opakovane jeden kalendárny rok.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Nitriansky samosprávny kraj
„Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti“, II. časť Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu_   
 Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa poistných služieb pre Nitriansky samosprávny kraj a organizáciev jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Predmetom poistenia bude - Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Nitriansky samosprávny kraj
„Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti“, II. časť Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu_   
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa poistných služieb pre Nitriansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Predmetom poistenia bude - Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Dunajská Streda
„ Poistenie majetku mesta Dunajská Streda„   
Predmetom zákazky bude Zmluva o poskytnutí poistných služieb na poistenie majetku (na komplexné živelné riziko,poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky a poistenie pre prípadpoškodenia alebo zničenia skla), poistenie zodpovednosti za škodu, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijné poistenie motorových vozidiel Mesta Dunajská Streda aorganizácii v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti pre obdobie od 16.11.2017 do 15.11.2022
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Dunajská Streda
„ Poistenie majetku mesta Dunajská Streda„   
Predmetom zákazky bude Zmluva o poskytnutí poistných služieb na poistenie majetku (na komplexné živelné riziko, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky a poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla), poistenie zodpovednosti za škodu, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijné poistenie motorových vozidiel Mesta Dunajská Streda a organizácii v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti pre obdobie od 16.11.2017 do 15.11.2022
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice, pre ďalšie pristupujúce organizácie a pre organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Združenia miest a obcí, regiónJE Jaslovské Bohunice, pre ďalšie pristupujúce organizácie a pre organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskejpôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Združenia miest a obcí, regiónJE Jaslovské Bohunice, pre ďalšie pristupujúce organizácie a pre organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskejpôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Združenia miest a obcí, regiónJE Jaslovské Bohunice, pre ďalšie pristupujúce organizácie a pre organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskejpôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Združenia miest a obcí, regiónJE Jaslovské Bohunice, pre ďalšie pristupujúce organizácie a pre organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskejpôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Združenie miest a obcí Žitného ostrova
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova.   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova a pre organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Združenie miest a obcí Žitného ostrova
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova.   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitnéhoostrova a pre organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Združenie miest a obcí Žitného ostrova
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova.   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitnéhoostrova a pre organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Združenie miest a obcí Žitného ostrova
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova.   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitnéhoostrova a pre organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie