Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 114 z 14 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
SAD Prešov, a.s.
Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému - Budovanie IDS v PSK - I. fáza projektu   
Predmetom zákazky je systém na zobrazovanie informácií pre cestujúcu verejnosť tvorený zobrazovacími panelmi LED aLCD, ktoré slúžia na zobrazovanie názvu cieľovej zastávky, názvu nácestných zastávok a ďalších informácií precestujúcich na zastávkach a vo vozidlách, a ktoré slúžia tiež na zobrazovanie informácií o priebehu jazdy - aktuálnazastávka, nasledujúca zastávka a ďalšie aktuálne informácie z dopravy, ale aj videom pre spríjemnenie cestovania,zobrazenie reklamy a podobne. Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený vsúťažných podkladoch.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Technické zariadenia 5 - Vyvolávacie systémy   
Predmetom zákazky je dodávka vyvolávacích systémov, konkrétne 1. Informačné kiosky 2. Navigačné displeje 3. Informačné displeje 4. Súvisiace práce Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace licencie a služby zabezpečenia 4-ročnej servisnej podporydodávaných zariadení a služby, ktoré priamo súvisia s dodaním konkrétneho požadovaného tovaru, t.j. konfigurácia ainštalácia týchto technických zariadení, doprava na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov).  Verejný obstarávateľ zároveň požaduje oceniť služby súvisiace s plnením predmetu zákazky služby technickéhošpecialistu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v znení súťažných podkladov (Elektronická tabuľa tejto zákazky/Súťažnépodklady/Predmet zákazky).
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
ARRIVA Liorbus, a.s.
Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti - zabezpečenie moderného informačného a komunikačného systému pre cestujúcu verejnosť   
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov. Ide o interiérové a exteriérové informačné panely pre informačný systém na autobusových staniciach (nástupište) a informačný systém v interiéri autobusov.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
Mesto Trnava
Rekonštrukcia cestnej dopravnej signalizácie v meste Trnava - prípravné trhové konzultácie   
Účelom prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú cestnou dopravnousignalizáciou (ďalej len CDS) s cieľom stanoviť v pripravovanom verejnom obstarávaní najmä predpokladanú hodnotuzákazky, objektívne parametre a požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ uvedie v opise predmetuzákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré možno použiť pri takomto predmete zákazky, návrh zmluvnýchpodmienok, ktoré sú bežné pri poskytovaní predmetu zákazky tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť
TFT-LCD Informačné panely   
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov spolu so zaškolením obsluhy - TFT-LED Informačných panelov do autobusov Slovenskej autobusovej dopravy Žilina, akciová spoločnosť tak, aby boli komplatibilné s jestvujúcim informačným systémom. Bližší popis v súťažných podkladoch.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
Informačné LED panely a LED TV na zastávky MHD - Modernizácia autobusovej stanice verejnej osobnej dopravy v Považskej Bystrici   
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov - informačné LED panely a LED TV na zastávky MHD vrámci pripravovaného investičného projektu Modernizácie autobusovej stanice verejnej osobnej dopravy v Považskej Bystrici. Podrobnejšie je predmet zákazky zadefinovaný v súťažných podkladoch.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
Safarri, s.r.o.
Dodávka outdoorových dotykových panelov (kiosky)   
Predmetom zákazky je dodanie zariadení a príslušenstiev s cieľom podporiť tvorbu pracovných miest v kreatívnom priemysle prostredníctvom rozvoja kreatívneho talentu a netechnologických inovácii.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
ARRIVA Liorbus, a.s.
Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti - zabezpečenie moderného informačného a komunikačného systému pre cestujúcu verejnosť   
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov. Ide o interiérové a exteriérové informačné panely preinformačný systém na autobusových staniciach (nástupište) a informačný systém v interiéri autobusov.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť
TFT-LCD Informačné panely   
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov spolu so zaškolením obsluhy - TFT-LED Informačnýchpanelov do autobusov Slovenskej autobusovej dopravy Žilina, akciová spoločnosť tak, aby boli komplatibilné sjestvujúcim informačným systémom. Bližší popis v súťažných podkladoch.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
Informačné LED panely a LED TV na zastávky MHD - Modernizácia autobusovej stanice verejnej osobnej dopravy v Považskej Bystrici   
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov - informačné LED panely a LED TV na zastávky MHD vrámci pripravovaného investičného projektu Modernizácie autobusovej stanice verejnej osobnej dopravy v PovažskejBystrici. Podrobnejšie je predmet zákazky zadefinovaný v súťažných podkladoch.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
Informačné LED panely a LED TV na zastávky MHD k projektu Modernizácie autobusovej stanice verejnej osobnej dopravy v Považskej Bystrici   
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov - informačné LED panely a LED TV na zastávky MHD vrámci pripravovaného investičného projektu Modernizácie autobusovej stanice verejnej osobnej dopravy v PovažskejBystrici. Zákazka sa nedelí na časti. Podrobnejšie je predmet zákazky zadefinovaný v súťažných podkladoch.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
Safarri, s.r.o.
Dodávka outdoorových dotykových panelov (kiosky)   
Predmetom zákazky je dodanie zariadení a príslušenstiev s cieľom podporiť tvorbu pracovných miest v kreatívnompriemysle prostredníctvom rozvoja kreatívneho talentu a netechnologických inovácii. 1/4
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
Informačné LED panely a LED TV na zastávky MHD k projektu Modernizácie autobusovej stanice verejnej osobnej dopravy v Považskej Bystrici   
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov - informačné LED panely a LED TV na zastávky MHD vrámci pripravovaného investičného projektu Modernizácie autobusovej stanice verejnej osobnej dopravy v PovažskejBystrici. Podrobnejšie je predmet zákazky zadefinovaný v súťažných podkladoch.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Informačný systém objektov Zimná jazdiareň, Podzemná parkovacia garáž a Baroková záhrada.   
Predmetom tejto zákazky na dodanie tovaru je výroba, dodanie a montáž informačného systému (jednotlivých definovaných prvkov informačného systému) pre obnovenú historickú časť objektu Zimnej jazdiarne, pre novovybudovaný objekt Podzemnej parkovacej garáže a pre priľahlé exteriérové plochy zrekonštruovaného objektu Barokovej záhrady. Zákazka zahŕňa aj vypracovanie a odovzdanie grafického návrhu, a vypracovanie a odovzdanie výrobno-technickej dokumentácie jednotlivých prvkov informačného systému a zabezpečenie prekladu textov na jednotlivých prvkoch informačného systému do anglického jazyka. Rozsah zákazky je presne definovaný v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer. Riešenie informačného systému nadväzuje na spracovaný informačný systém pre Hradný palác a exteriérový informačný systém pre areál hradu. Záväzným podkladom pre grafické riešenie jednotlivých prvkov informačného systému je grafický návrh riešenia, tzv. Design manuál.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie