Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 23 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Technické zariadenia 5 - Vyvolávacie systémy   
Predmetom zákazky je dodávka vyvolávacích systémov, konkrétne 1. Informačné kiosky 2. Navigačné displeje 3. Informačné displeje 4. Súvisiace práce Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace licencie a služby zabezpečenia 4-ročnej servisnej podporydodávaných zariadení a služby, ktoré priamo súvisia s dodaním konkrétneho požadovaného tovaru, t.j. konfigurácia ainštalácia týchto technických zariadení, doprava na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov).  Verejný obstarávateľ zároveň požaduje oceniť služby súvisiace s plnením predmetu zákazky služby technickéhošpecialistu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v znení súťažných podkladov (Elektronická tabuľa tejto zákazky/Súťažnépodklady/Predmet zákazky).
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
Centrum výcviku Lešť
Nákup a dodávka zdvíhacích zariadení terčov   
Jedná sa o dodávku zdvíhacích zariadení terčov VTZ_TI, ZDV_TI_BAT_ROT a prenosné ovládanie pre sadu malýchzdvíhacích zariadení terčov + bezdrôtový gateway k prenosnému ovládaniu. Sú určené pre výcvik jednotiek v ostrejstreľbe. Tieto zariadenia zlepšujú a zrýchľujú prevádzku na strelniciach a cvičiskách, zvyšujú bezpečnosť prevádzky,urýchľujú zmenu terčového manévru a prispievajú k automatizácii strelníc a cvičísk.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Terče na nácvik streľby
Centrum výcviku Lešť
Nákup a dodávka zdvíhacích zariadení terčov   
Jedná sa o dodávku zdvíhacích zariadení terčov VTZ_TI, ZDV_TI_BAT_ROT a prenosné ovládanie pre sadu malýchzdvíhacích zariadení terčov + bezdrôtový gateway k prenosnému ovládaniu. Sú určené pre výcvik jednotiek v ostrejstreľbe. Tieto zariadenia zlepšujú a zrýchľujú prevádzku na strelniciach a cvičiskách, zvyšujú bezpečnosť prevádzky,urýchľujú zmenu terčového manévru a prispievajú k automatizácii strelníc a cvičísk.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Terče na nácvik streľby
Centrum výcviku Lešť
Nákup a dodávka zdvíhacích zariadení terčov - zdvihák VTZ TI, batériový zdvihák ZDV TI BAT ROT a príslušenstva.   
Jedná sa o zdvíhacie terčové zariadenia, ktoré sú zhotovené podľa špecifických riešení a konštrukcií, ktoré významovo,funkčne a technicky súvisia s úžitkovým vzorom č. 7352 Zdvíhacie zariadenie terča, najmä na pozemné výcvikovépoužitie a spôsob komunikácie.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Terče na nácvik streľby
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Taktický výstroj systému MOLLE   
Predmetom tejto zákazky je dodanie taktického výstroja systému MOLLE (puzdrá, tašky, batoh...).
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj
ARRIVA Liorbus, a.s.
Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti - zabezpečenie moderného informačného a komunikačného systému pre cestujúcu verejnosť   
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov. Ide o interiérové a exteriérové informačné panely pre informačný systém na autobusových staniciach (nástupište) a informačný systém v interiéri autobusov.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Taktický výstroj systému MOLLE   
Predmetom tejto zákazky je dodanie taktického výstroja systému MOLLE (puzdrá, tašky, batoh...).
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj
Mesto Trnava
Rekonštrukcia cestnej dopravnej signalizácie v meste Trnava - prípravné trhové konzultácie   
Účelom prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú cestnou dopravnousignalizáciou (ďalej len CDS) s cieľom stanoviť v pripravovanom verejnom obstarávaní najmä predpokladanú hodnotuzákazky, objektívne parametre a požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ uvedie v opise predmetuzákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré možno použiť pri takomto predmete zákazky, návrh zmluvnýchpodmienok, ktoré sú bežné pri poskytovaní predmetu zákazky tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Terče na nácvik streľby   
Terče na nácvik streľby
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Terče na nácvik streľby
Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť
TFT-LCD Informačné panely   
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov spolu so zaškolením obsluhy - TFT-LED Informačných panelov do autobusov Slovenskej autobusovej dopravy Žilina, akciová spoločnosť tak, aby boli komplatibilné s jestvujúcim informačným systémom. Bližší popis v súťažných podkladoch.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
Informačné LED panely a LED TV na zastávky MHD - Modernizácia autobusovej stanice verejnej osobnej dopravy v Považskej Bystrici   
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov - informačné LED panely a LED TV na zastávky MHD vrámci pripravovaného investičného projektu Modernizácie autobusovej stanice verejnej osobnej dopravy v Považskej Bystrici. Podrobnejšie je predmet zákazky zadefinovaný v súťažných podkladoch.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Terče na nácvik streľby   
Terče na nácvik streľby
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Terče na nácvik streľby
Safarri, s.r.o.
Dodávka outdoorových dotykových panelov (kiosky)   
Predmetom zákazky je dodanie zariadení a príslušenstiev s cieľom podporiť tvorbu pracovných miest v kreatívnom priemysle prostredníctvom rozvoja kreatívneho talentu a netechnologických inovácii.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
ARRIVA Liorbus, a.s.
Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti - zabezpečenie moderného informačného a komunikačného systému pre cestujúcu verejnosť   
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov. Ide o interiérové a exteriérové informačné panely preinformačný systém na autobusových staniciach (nástupište) a informačný systém v interiéri autobusov.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Dovybavenie a náhrada špeciálneho taktického oblečenia   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru v rámci realizácie záväzku spoločnosti JAVYS, a.s. vytvoriť materiálne a technicképodmienky na obmenu a dovybavenie poskytovateľa fyzickej ochrany pri preprave rádioaktívneho materiálu. Dodávkataktického oblečenia, pozostáva z taktickej bojovej košele (100 ks), taktických bojových nohavíc (100 ks), ľahkejtaktickej bojovej bundy (100 ks), zimnej taktickej bojovej bundy (100 ks), zimnej elastickej čiapky (100 ks), taktickýchrukavíc (95 ks), nohavíc bojových (70 ks), bundy bojovej (20 ks), bundy do extrémnych klimatických podmienok (10 ks),nohavíc mestských taktických bojových (60 ks). Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie