Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 103 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Poľnonákup TATRY, a.s.
Uskutočnenie kúpy ryže lúpanej guľatozrnnej, úroda 2018 - naskladnenie   
Predmetom zákazky je kúpa (naskladnenie) hmotných rezerv na účet Správcu Správa štátnych hmotných rezervSlovenskej republiky, ryže lúpanej guľatozrnnej, rok úrody 2018, akosť v súlade s Vyhláškou MPRV SR č. 2/2014 ojedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia, minimálne I. trieda kvality vrátane súvisiacich služieb, ktorými sú najmäbalenie, doprava na miesto určenia, vynáška a naskladnenie. Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Združenie obcí dolného Žitného Ostrova
Dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika   
Predmetom zákazky je dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika,v rámci projektu s názvom Chute podunajskej prírody NATUR/DANUBEPARKS, kód projektu SKHU/1601/1.1./258podporeného z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika Maďarsko, ako je špecifikovaný v časti ZväzokII a za zmluvných podmienok stanovených v časti Zväzok IV súťažných podkladov.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Produkty lesných škôlok
Poľnonákup TATRY, a.s.
Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2018   
Predmetom zákazky je nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice (zrno pšenice potravinárskej), rok úrody 2018 vpožadovanom množstve 4 000,00 ton v rámci opätovného otvorenia súťaže č. 1. Súčasťou predmetu zákazky sú i službysúvisiace s dodaním, ktorými sa rozumie balenie a doprava na miesto určenia. Rámcová dohoda, na ktorú nadväzuje toto opätovné otvorenie súťaže Rámcová dohoda na nákup a naskladneniepotravinárskej pšenice, rok úrody 2018 uzavretá medzi Poľnonákup TATRY, a.s. ako Kupujúcim a účastníkmi tejtoRámcovej dohody, číslo zmluvy 001/2018 dňa 09. 07. 2018.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Policajného zboru,
Psy Nemecký ovčiak   
Psy Nemecký ovčiak
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty  >  Dobytok, hospodárske zvieratá a drobné zvieratá
RETIA, a.s.
Sušené rastliny na extrakciu   
Predmetom zákazky je dodávka desiatich druhov sušených liečivých rastlín, ako rastlinnej suroviny na prípravuextraktov, vrátane dopravy na miesto uskladnenia. Požadovaná hmotnosť egalizácie balenia sušených liečivých rastlín jeminimálne 10 kg. Tieto sušené liečivé rastliny musia byť zabalené vo viacvrstvových papierových vreciach alebo vjutových vreciach alebo v plastových vreciach, pričom na obale vriec musia byť uvedené minimálne tieto údaje názovsušenej liečivej rastliny, množstvo, expirácia, rok pestovania a dátum zberu, dodávateľ. Dodávané sušené liečivé rastlinynemôžu byť v čase dodania staršie ako 12 mesiacov od dátumu zberu, ktorý bude vyznačený na obale. Predmet zákazkybude dodávaný v troch identických dodávkach.   Bližšie informácie sú uvedené v bode II.2.4) tohto oznámenia a v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Produkty lesných škôlok
JNT, s.r.o.
Poľnohospodárske plodiny   
Dodávka porastov alternatívnych energonosičov
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Poľnohospodárske a záhradnícke produkty
Poľnonákup TATRY, a.s.
Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2018   
Predmetom zákazky je nákup a naskladnenie pšenice potravinárskej (zrno pšenice potravinárskej), rok úrody2018 vpožadovanom predpokladanom množstve 20 664,76 ton. Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – zastúpené VÚ 3030 Zvolen
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie - Veľká Ida   
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie - Veľká Ida
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Zelenina, ovocie a orechy
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – zastúpené VÚ 3030 Zvolen
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie - Močiar   
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie - Močiar
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Zelenina, ovocie a orechy
LIGNOSTAR, s.r.o.
Dodávka technológie na plastifikáciu dreva   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka a montáž kompletnej technológie na výrobu plastifikovaného dreva.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
Vojenský útvar 4650 Trenčín
Spracované zemiaky   
Spracované zemiaky
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Vojenský útvar 4650 Trenčín
Čerstvé zemiaky   
Čerstvé zemiaky
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Vojenský útvar 4650 Trenčín
Čerstvé ovocie a zelenina   
Čerstvé ovocie a zelenina
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Zelenina, ovocie a orechy
POLYSTON s.r.o.
Obstaranie inovatívnej technologickej linky pre výrobu výrobkov a povrchovú úpravu plošných materiálov   
Predmetom zákazky je nákup inovatívnej technologickej linky pre výrobu výrobkov a povrchovú úpravu plošnýchmateriálov. Zákazka nie je rozdelená na časti, nakoľko predmetom zákazky je komplexné technologické zariadenie prepovrchovú a štruktúrovú úpravu plošných materiálov kalením, s finalizáciou do požadovaných rozmerov, povrchovýchštruktúr striekaním a tvarov finálneho produktu. Zariadenie musí byť automatizované v dôsledku šetrenia náročnejmanuálnej činnosti, usporí energií a ochrany životného prostredia. Súčasťou dodania predmetu zákazky je doprava amontáž. Podrobný opis dodania predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...
RETIA, a.s.
Sušené rastliny na extrakciu   
Predmetom zákazky je dodanie sušených rastlín na extrakciu. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádzala v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Produkty lesných škôlok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie