Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 113 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Poľnonákup TATRY, a.s.
Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice - rok úrody 2018, resp. 2019   
Predmetom zákazky je nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice (zrno pšenice potravinárskej), rok úrody 2018, resp.2019 v požadovanom predpokladanom množstve 8 680 ton. Podrobne uvedené v Súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina   
Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Slepačie vajcia a výrobky z nich   
Slepačie vajcia a výrobky z nich
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Poľnohospodárske a záhradnícke produkty  >  Živočíšne produkty a súvisiace produkty
Vojenský útvar 2207 Levice
Čerstvé ovocie a zelenina   
Čerstvé ovocie a zelenina
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Zelenina, ovocie a orechy
Vojenský útvar 2207 Levice
Čerstvé zemiaky   
Čerstvé zemiaky
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Vojenský útvar 2207 Levice
Čerstvé zemiaky   
Čerstvé zemiaky
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR Prápor podpory velenia PS Trenčín
Čerstvé ovocie a zelenina (spracované - očistené, upravené) nie konzervované   
Čerstvé ovocie a zelenina (spracované - očistené, upravené) nie konzervované
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...
22. mechanizovaný prápor Michalovce
Ovocie a zelenina   
Ovocie a zelenina
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Zelenina, ovocie a orechy
Poľnonákup TATRY, a.s.
Uskutočnenie kúpy ryže lúpanej guľatozrnnej, úroda 2018 - naskladnenie   
Predmetom zákazky je kúpa (naskladnenie) hmotných rezerv na účet Správcu Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, ryže lúpanej guľatozrnnej, rok úrody 2018, akosť v súlade s Vyhláškou MPRV SR č. 2/2014 o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia, minimálne I. trieda kvality vrátane súvisiacich služieb, ktorými sú najmä balenie, doprava na miesto určenia, vynáška a naskladnenie.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Združenie obcí dolného Žitného Ostrova
Dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika   
Predmetom zákazky je dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika,v rámci projektu s názvom Chute podunajskej prírody NATUR/DANUBEPARKS, kód projektu SKHU/1601/1.1./258podporeného z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika Maďarsko, ako je špecifikovaný v časti ZväzokII a za zmluvných podmienok stanovených v časti Zväzok IV súťažných podkladov.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Produkty lesných škôlok
Poľnonákup TATRY, a.s.
Uskutočnenie kúpy ryže lúpanej guľatozrnnej, úroda 2018 - naskladnenie   
Predmetom zákazky je kúpa (naskladnenie) hmotných rezerv na účet Správcu Správa štátnych hmotných rezervSlovenskej republiky, ryže lúpanej guľatozrnnej, rok úrody 2018, akosť v súlade s Vyhláškou MPRV SR č. 2/2014 ojedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia, minimálne I. trieda kvality vrátane súvisiacich služieb, ktorými sú najmäbalenie, doprava na miesto určenia, vynáška a naskladnenie. Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Združenie obcí dolného Žitného Ostrova
Dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika   
Predmetom zákazky je dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika,v rámci projektu s názvom Chute podunajskej prírody NATUR/DANUBEPARKS, kód projektu SKHU/1601/1.1./258podporeného z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika Maďarsko, ako je špecifikovaný v časti ZväzokII a za zmluvných podmienok stanovených v časti Zväzok IV súťažných podkladov.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Produkty lesných škôlok
Poľnonákup TATRY, a.s.
Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2018   
Predmetom zákazky je nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice (zrno pšenice potravinárskej), rok úrody 2018 vpožadovanom množstve 4 000,00 ton v rámci opätovného otvorenia súťaže č. 1. Súčasťou predmetu zákazky sú i službysúvisiace s dodaním, ktorými sa rozumie balenie a doprava na miesto určenia. Rámcová dohoda, na ktorú nadväzuje toto opätovné otvorenie súťaže Rámcová dohoda na nákup a naskladneniepotravinárskej pšenice, rok úrody 2018 uzavretá medzi Poľnonákup TATRY, a.s. ako Kupujúcim a účastníkmi tejtoRámcovej dohody, číslo zmluvy 001/2018 dňa 09. 07. 2018.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Policajného zboru,
Psy Nemecký ovčiak   
Psy Nemecký ovčiak
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty  >  Dobytok, hospodárske zvieratá a drobné zvieratá
RETIA, a.s.
Sušené rastliny na extrakciu   
Predmetom zákazky je dodávka desiatich druhov sušených liečivých rastlín, ako rastlinnej suroviny na prípravuextraktov, vrátane dopravy na miesto uskladnenia. Požadovaná hmotnosť egalizácie balenia sušených liečivých rastlín jeminimálne 10 kg. Tieto sušené liečivé rastliny musia byť zabalené vo viacvrstvových papierových vreciach alebo vjutových vreciach alebo v plastových vreciach, pričom na obale vriec musia byť uvedené minimálne tieto údaje názovsušenej liečivej rastliny, množstvo, expirácia, rok pestovania a dátum zberu, dodávateľ. Dodávané sušené liečivé rastlinynemôžu byť v čase dodania staršie ako 12 mesiacov od dátumu zberu, ktorý bude vyznačený na obale. Predmet zákazkybude dodávaný v troch identických dodávkach.   Bližšie informácie sú uvedené v bode II.2.4) tohto oznámenia a v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Produkty lesných škôlok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie