Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 88 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ovocie a zelenina DNS   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS)  bude dodávka ovocia a zeleniny v rozsahu skupiny 032 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) vrátaneslužieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a jehopríspevkové a rozpočtové organizácie.   Bližšie informácie o povahe predkladaných nákupov sú uvedené v súťažných podkladoch. Presná špecifikácia konkrétnejzákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Správa účelových zariadení
Ovocie a zelenina 2018   
Predmetom zákazky je pravidelné dodávanie čerstvého ovocia a čerstvej zeleniny najmä pre účely stravovaniazamestnancov verejného obstarávateľa. Presná špecifikácia požadovaného sortimentu (položky predmetu zákazky tvoriaaj čerstvé huby, čerstvé byliny a sušené ďatle) je bližšie definovaná v Prílohe č. 1 časti B.3 (príloha č.1 rámcovejdohody) týchto súťažných podkladov.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Zelenina, ovocie a orechy
Poľnonákup TATRY, a.s.
Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2018   
Predmetom zákazky je nákup a naskladnenie pšenice potravinárskej (zrno pšenice potravinárskej), rok úrody 2018 vpožadovanom predpokladanom množstve 20 664,76 ton. Podrobne uvedené v Súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
JNT, s.r.o.
Poľnohospodárske plodiny   
Dodávka porastov alternatívnych energonosičov
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Poľnohospodárske a záhradnícke produkty
RETIA, a.s.
Sušené rastliny na extrakciu   
Predmetom zákazky je dodanie sušených rastlín na extrakciu. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Produkty lesných škôlok
Poľnonákup TATRY, a.s.
Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2018   
Predmetom zákazky je nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice (zrno pšenice potravinárskej), rok úrody 2018 vpožadovanom predpokladanom množstve 20 664,76 ton. Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch po vyhláseníverejného obstarávania.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Správa účelových zariadení
Ovocie a zelenina 2018   
Predmetom zákazky je pravidelné dodávanie čerstvého ovocia a čerstvej zeleniny najmä pre účely stravovaniazamestnancov verejného obstarávateľa. Presná špecifikácia požadovaného sortimentu (položky predmetu zákazky tvoriaaj čerstvé huby, čerstvé byliny a sušené ďatle) je bližšie definovaná v Prílohe č. 1 časti B.3 (príloha č.1 rámcovejdohody) týchto súťažných podkladov.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Zelenina, ovocie a orechy
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch   
Predmetom verejného obstarávania je výroba a montáž pozorovacích, kŕmnych a iných stolárskych výrobkov, ktoré súšpecifikované v súťažných podkladoch, vrátane dopravy na miesto určenia a osadenia vo voľnej prírode nachádzajúcejsa v Trenčianskom kraji.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
Poľnonákup TATRY, a.s.
Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2017   
Predmetom zákazky je nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice (zrno pšenice potravinárskej), rok úrody 2017 v požadovanom množstve 4000,00 ton. Súčasťou predmetu zákazky sú i služby súvisiace s dodaním, ktorými sa rozumiebalenie a doprava na miesto určenia.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Doplnková výživa pre hospodárske zvieratá   
Doplnková výživa pre hospodárske zvieratá
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch   
Predmetom verejného obstarávania je výroba a montáž pozorovacích, kŕmnych a iných stolárskych výrobkov, ktoré súšpecifikované v súťažných podkladoch, vrátane dopravy na miesto určenia a osadenia vo voľnej prírode nachádzajúcejsa v Trenčianskom kraji.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
Poľnonákup TATRY, a.s.
Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2017   
Predmetom zákazky je nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice (zrno pšenice potravinárskej), rok úrody 2017 vpožadovanom množstve 2 996,343 ton. Súčasťou predmetu zákazky sú i služby súvisiace s dodaním, ktorými sa rozumiebalenie a doprava na miesto určenia.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Poľnonákup TATRY, a.s.
Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2017   
Predmetom zákazky je nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice (zrno pšenice potravinárskej), rok úrody 2017 vpožadovanom množstve 7000,00 ton. Súčasťou predmetu zákazky sú i služby súvisiace s dodaním, ktorými sa rozumiebalenie a doprava na miesto určenia.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Vojenská kuchyňa Trenčín
Zemiaky čerstvé   
Zemiaky čerstvé
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Obilniny a zemiaky
Vojenský útvar 4650 Trenčín
Čerstvé ovocie a zelenina   
Čerstvé ovocie a zelenina
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie