Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 113 z 13 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Kysucké Nové Mesto
Zber, preprava a zhodnotenie BRO   
Predmetom zákazky je -údržba a čistenie zberných nádob, -vedenie evidencie, plnenie ohlasovacích povinností ako aj ďalšie povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisovna úseku odpadového hospodárstva a prípadných legislatívnych zmien. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Poľnohospodárske služby  >  Kompostovanie
Mesto Prievidza
prevádzkovanie kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Prievidza   
Predmetom zákazky je manažment, personálne a materiálne zabezpečenie chodu prevádzky kompostárne biologickyrozložiteľného odpadu pre mesto Prievidza v areály zberného dvora na Garážovej ulici 1 za účelom efektívneho využitiajej kapacity v súlade s merateľnými ukazovateľmi projektu a v súlade s platnými právnymi predpismi SR v oblastinakladania a zhodnocovania odpadov. Úlohou je zabezpečenie zhodnocovania odpadov podľa zákona č. 79/2015 oodpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetom sú všetky činnosti súvisiace s preberaním biologickyrozložiteľných odpadov, výrobou kompostu, uskladňovaním kompostu, zabezpečením zneškodnenia alebo zhodnoteniabiologicky rozložiteľného odpadu.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Poľnohospodárske služby  >  Kompostovanie
Záujmové regionálne združenie podtribečských obcí - Záhrada Európy
Kompostéry pre združenie Záhrada Európy   
Predmetom zákazky je obstaranie 2500 ks záhradných kompostérov podľa požadovanej technickej špecifikácie.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Poľnohospodárske služby  >  Kompostovanie
Mesto Prievidza
prevádzkovanie kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Prievidza   
Predmetom zákazky je manažment, personálne a materiálne zabezpečenie chodu prevádzky kompostárne biologickyrozložiteľného odpadu pre mesto Prievidza v areály zberného dvora na Garážovej ulici 1 za účelom efektívneho využitiajej kapacity v súlade s merateľnými ukazovateľmi projektu a v súlade s platnými právnymi predpismi SR v oblastinakladania a zhodnocovania odpadov. Úlohou je zabezpečenie zhodnocovania odpadov podľa zákona č. 79/2015 oodpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetom sú všetky činnosti súvisiace s preberaním biologickyrozložiteľných odpadov, výrobou kompostu, uskladňovaním kompostu, zabezpečením zneškodnenia alebo zhodnoteniabiologicky rozložiteľného odpadu.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Poľnohospodárske služby  >  Kompostovanie
Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu združením obcí Holeška   
Predmetom obstarania je technicke vybavenie pre zhodnocovanie biologicky rozlozitelneho komunalneho odpaduzdruzenim obci Holeska. Zakazka je rozdelena na 8 casti 1. Vakuovac kompostu, 2. Osievacie zariadenie, 3. Rezaci amiesaci voz na BRKO 4. Nakladac, 5. Traktor, 6. Nosic kontajnerov, 7. Kontajnery, 8. Nadoby na bioodpad. Blizsiaspecifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Poľnohospodárske služby  >  Kompostovanie
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou   
Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou I. časť Poľnohospodárske služby súvisiace s pestovaním kukurice II. časť Kosenie obilia III. časť Iné práce súvisiace s prípravou pôdy (diskovanie)
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Poľnohospodárske služby  >  Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou
Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu združením obcí Holeška   
Predmetom obstarania je technické vybavenie pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpaduzdružením obcí Holeška. Zákazka je rozdelená na 8 častí 1. Vakuovač kompostu, 2. Osievacie zariadenie, 3. Rezací amiešací voz na BRKO 4. Nakladač, 5. Traktor, 6. Nosič kontajnerov, 7. Kontajnery, 8. Nádoby na bioodpad. Blizšiašpecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Poľnohospodárske služby  >  Kompostovanie
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Služby súvis iace s poľnohospodárskou výrobou (ďalej len „ Poľnohospodárske služby   
Služby súvis iace s poľnohospodárskou výrobou (ďalej len „ Poľnohospodárske služby
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Poľnohospodárske služby  >  Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou   
Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou I. časť Poľnohospodárske služby súvisiace s pestovaním kukurice II. časť Kosenie obilia III. časť Iné práce súvisiace s prípravou pôdy (diskovanie)
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Poľnohospodárske služby  >  Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Poľnohospodárske služby   
Predmetom zákazky sú poľnohospodárske služby pozostávajúce z prípravy pôdy, zo zasiatia, prihnojenia a chemického ošetrenia poľnohospodárskych plodín, žatevných prác, z výroby krmív (senáž, seno) a ostatných poľnohospodárskych služieb.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Poľnohospodárske služby
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Poľnohospodárske služby   
Predmetom zákazky sú poľnohospodárske služby pozostávajúce z prípravy pôdy, zo zasiatia, prihnojenia a chemickéhoošetrenia poľnohospodárskych plodín, žatevných prác, z výroby krmív (senáž, seno) a ostatných poľnohospodárskychslužieb. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Poľnohospodárske služby
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Poľnohospodárske služby   
Predmetom zákazky sú poľnohospodárske služby pozostávajúce z prípravy pôdy, zo zasiatia, prihnojenia a chemického ošetrenia poľnohospodárskych plodín, žatevných prác, z výroby krmív (senáž, seno) a ostatných poľnohospodárskych služieb.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Poľnohospodárske služby
Družstvo podielníkov Včelince
Výsadba ovocného sadu orechov – DP Včelince   
Predmetom zákazky je výsadba ovocného sadu orechov v DP Včelince, v zmysle špecifikácie v súťažných podkladoch.Celková potreba jednotlivých odrôd na založenie sadu v ks podľa výsadbového plánu ječasť Milotai 10 (37.814ks) Alsószentiványi 117(1.020ks) spolu 38.834LPIS - Chanava 8501/1, 8502/1, 8602/1, Chanava 7601/2, Chanava 7502/2, 6601/7výmera sadu v ha - 273,33výmera produkčná plochy v ha - 255,01počet sadeníc v ks - 38 834
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Poľnohospodárske služby  >  Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie