Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 560 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Hontianska Vrbica
Obstaranie technológie do odpadového hospodárstva obce Hontianska Vrbica   
Predmet zákazky sa skladá zo štyroch častí nasledovne  Časť 1 Traktor s čelným nakladačom Časť2 2.1. Ramenový nosič kontajnerov 2.2. Závesný kontajner 10,0 m3 ,  z toho 3 ks otvorených kontajnerov 2 ks otvorených kontajnerov so sklopným čelom  Časť 3 Traktorový náves  Časť 4 Nesený drvič
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Dravce
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dravce   
Predmetom zákazky je dodanie techniky a zariadení v rámci projektu " Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozukomunálneho odpadu v obci Dravce ". Predmet zákazky je rozdelený na dva časti. 1. Predmetom zákazky je dodávka techniky to konkrétne kolesový traktor, štiepkovač dreva. Podrobný popis je uvedenýv Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažnýchpodkladov. 2. Predmetom zákazky je dodávka kontajnerov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesné kolesové traktory -   
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku dvoch kusov nových lesných kolesových traktorov s príslušenstvom vrátane technických dokladov od traktorov, osvedčení o evidencii vozidla a povinného príslušenstva. Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa súťažných podkladov, t.j. vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia o evidenciivozidla,povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku traktora plného objemu prevádzkovýchhmôt a mazív a min. 10 l paliva.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Brehy
Technológia na spracovanie bioodpadov - traktor   
Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Jedná sa o dodanie techniky na spracovanie bioodpadov pre projekt spolufinancovaný z OP KŽP s názvom Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Brehy 1. Traktor s výbavou (1 ks); 2. Čelný nakladač (1 ks); 3. Drvič BIO odpadu (1 ks); Vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a uvedenia do prevádzky.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
MK&MK HOLZ, s.r.o.
Podpora rozvoja služieb v oblasti lesníctva - nákup techniky   
Predmetom zákazky je nákup techniky pre poľnohospodárske a lesnícke služby. Predmet zákazky sa delí na časti 1. Rýpadlonakladač - 1 ks 2. Vlečka - 1 ks 3. Mulčovač - 1 ks Podrobný opis a technické parametre obstarávaných zariadení sú uvedené v Súťažných podkladoch - časť B2 Opispredmetu zákazky.
Poľnohospodárske stroje  >  Poľnohospodárske a lesnícke mechanizmy na prípravu...
Obec Hontianska Vrbica
Obstaranie technológie do odpadového hospodárstva obce Hontianska Vrbica   
Predmetom zákazky je dodávka novej, nepoužitej technológie a zariadení k prevádzkovaniu zberného dvora vrátanedodania na miesto určenia . Zákazka je rozdelená na 4 časti Časť 1 Traktor s čelným nakladačom1 ks Časť 2 2.1. Ramenový nosič kontajnerov1 ks 2.2.Závesný kontajner 10,0 m3 , z toho 3 ks otvorených kontajnerov, 2 ks otvorených kontajnerov so sklopným čelom Časť 3 Traktorový náves 1 ks Časť 4 Nesený drvič 1 ks
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Mesto Revúca
Kompostáreň Revúca   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov 1)Traktor s príslušenstvom  2)Hygienizačná jednotka pre zhodnotenie kuchynského BRKO 3)Auto s hákovým nosičom kontajnerov 4)Kontajnery, zberné nádoby a príslušenstvo 5)Drvič kuchynksého odpadu a drvič/štiepkovač 6)Bubnový rotačný triedič 7)Drobné príslušenstvo ku kompostárni  Predmet zákazky sa delí na 7 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu , kombináciu akýchkoľvek častí alebo všetky častí predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Združenie obcí Kľakovskej doliny
Technológia na spracovanie bioodpadov -traktor   
Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Jedná sa o dodanie techniky na spracovanie bioodpadov pre projektspolufinancovaný z OP KŽP s názvom Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Kľakovskejdoline 1. Traktor s výbavou (1 ks); 2. Čelný nakladač (1 ks); 3. Drvič BIO odpadu (1 ks); Vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a uvedenia do prevádzky.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Stroje pre regionálne centrum vzdelávania pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a dopravy v Lučenci   
Predmet zákazky je obstarávanie strojov pre regionálne centrum vzdelávania pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a dopravy v Lučenci. Predmet zákazky tvorí sedem logických celkov  Logický celok č. 1 Traktor 160 KS s čelným nakladačom, príslušenstvom + autopilot RTK a Isobus simulator (kompatibilné) 1 ks Logický celok č. 2 Autopilot RTK a Isobus simulator - 1 ks (požaduje sa kompatibilita s Logickým celkom č. 1) Logický celok č. 3 Zhrňovač krmovín 1 ks Logický celok č. 4 Obracač krmovín 1 ks Logický celok č. 5 Lis na guľaté balíky 1 ks Logický celok č. 6 Pluh - 1 ks Logický celok č. 7 Kosačka 1 ks  Bližší opis je uvedený v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Poľnohospodárske stroje
Mestské lesy, s.r.o.
Nákup lesnej techniky pre Mestské lesy, s.r.o. 01   
Časť č.1 Lesný kolesový traktor  (Príloha č.2.1 - Ponuka na technické parametre a vybavenie).  Časť č.2 Štiepacie zariadenie (Príloha č.2.2 - Ponuka na technické parametre a vybavenie).  Časť č.3 Vyvažacia súprava  (Príloha č.2.3 - Ponuka na technické parametre a vybavenie).  Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov(Príloha č.2.1, 2.2 a 2.3)
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...
Mestské lesy, s.r.o.
Nákup lesnej techniky pre Mestské lesy, s.r.o.   
Časť č.1 Lesný kolesový traktor  (Príloha č.2.1 - Ponuka na technické parametre a vybavenie).  Časť č.2 Štiepacie zariadenie (Príloha č.2.2 - Ponuka na technické parametre a vybavenie).  Časť č.3 Vyvažacia súprava  (Príloha č.2.3 - Ponuka na technické parametre a vybavenie).  Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov(Príloha č.2.1, 2.2 a 2.3)
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...
Obec Vojňany
Vybavenie zberného dvora obce Vojňany   
Výber dodávateľa na Vybavenie zberného dvora obce Vojňany. Podrobný opis je súčasťou súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje
Roľnícke družstvo KOROMĽA
Obnova poľnohospodárskej techniky Roľníckeho družstva KOROMĽA   
Predmetom zákazky je dodanie tovarov pre Roľníckej družstvo KOROMĽA - Traktor s ťažnou technikou 1. Traktor 2. Náves 3. Disková kosa 4. Zhrňovač 5. Rozmetadlo maštaľného hnoja 6. Vlečka na prepravu zvierat  Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje
Obec Moča
Mechanizmy pre zberný dvor obce Moča   
Predmetom zákazky je dodávka strojov na miesto plnenia pre technologické vybavenie Zberného dvora v obci Moča, vrátane zaškolenia obsluhy strojov v rozsahu min. 3 hod za každý stroj.
Poľnohospodárske stroje
Obec Záhorská Ves
Zariadenia pre zberný dvor- Záhorská Ves   
Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre zberný dvor v obci Záhorská Ves.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie