Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 541 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Združenie obcí Kľakovskej doliny
Technológia na spracovanie bioodpadov   
Predmetom zákazky je dodávka techniky, strojov a zariadení v rámci projektu Technológia na spracovanie bioodpadov 1. Traktor s výbavou (1 ks); 2. Čelný nakladač (1 ks); 3. Nosič kontajnerov na traktorovom návese s hydraulickou rukou (1 ks); 4. Drvič BIO odpadu (1 ks); 5. Lis a príslušenstvo na uzatvorené kompostovanie (1 ks); Vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a uvedenia do prevádzky. Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viac časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
NOPOL s.r.o.
Investície do strojového parku   
Časť č.1 Lesný kolesový traktor (Príloha č.2.1 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Časť č.2 Fréza (Príloha č.2.2 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov(Príloha č.2.1, 2.2)
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...
LESY mesta Levoča, spol. s r.o.
Obstaranie lesnej techniky.   
Predmetom zákazky je obstaranie novej techniky do lesa a lesnej škôlky rozdelená do dvoch časti Časť 1 Špeciálnynákladný automobil s pohonom všetkých kolies, Časť 2 Traktor.
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...
Obec Brehy
Technológia na spracovanie bioodpadov   
Predmetom zákazky je dodávka techniky, strojov a zariadení v rámci projektu Technológia na spracovanie bioodpadov 1. Traktor s výbavou (1 ks); 2. Čelný nakladač (1 ks); 3. Nosič kontajnerov na traktorovom návese s hydraulickou rukou (1 ks); 4. Drvič BIO odpadu (1 ks); 5. Lis a príslušenstvo na uzatvorené kompostovanie (1 ks); Vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a uvedenia do prevádzky. Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viac časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Mestské lesy, s.r.o.
Nákup lesnej techniky pre Mestské lesy, s.r.o.   
Časť č.1 Lesný kolesový traktor  (Príloha č.2.1 - Ponuka na technické parametre a vybavenie).  Časť č.2 Štiepacie zariadenie (Príloha č.2.2 - Ponuka na technické parametre a vybavenie).  Časť č.3 Vyvažacia súprava  (Príloha č.2.3 - Ponuka na technické parametre a vybavenie).  Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov(Príloha č.2.1, 2.2 a 2.3)
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Kolesový traktor   
Predmetom zákazky je uzavretie kúpnej zmluvy na dodanie jedného kolesového traktora na skvalitnenie vzdelávaciehoprocesu. Podrobná technická špecifikácia s požadovanými hodnotami tvorí prílohu.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Ľubomír Haško PALIVÁ
Nákup traktorového štiepkovača s hydraulickou rukou na spracovanie drevnej biomasy   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka a zaškolenie obsluhy traktorového štiepkovača s hydraulickou rukou naspracovanie drevnej biomasy. Technická špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...
Pavel Báťka
Nákup traktora a vyvážačky dreva s hydraulickou rukou   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka a zaškolenie obsluhy traktora a vyvážačky dreva s hydraulickou rukou. Technickášpecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...
Obec Malý Slavkov
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov   
Predmetom zákazky je dodanie príslušenstva k traktoru a kontajnerov v rámci projektu "Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov". Predmet zákazky je rozdelený na dva časti. 1.Predmetom zákazky je dodávka príslušenstva k traktoru to konkrétne hákový kontajnerový nosič, hydraulická ruka a štiepkovač určeného na zabezpečenie prevádzky zberného dvora v obci Malý Slavkov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov. 2.Predmetom zákazky je dodávka kontajnerov určených pre zabezpečenie prevádzky zberného dvora v obci Malý Slavkov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Mesto Revúca
Zberný dvor Revúca - tovary   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov 1)Traktor s príslušenstvom (čelný nakladač, lopata, lopata s hydraulicky ovládaným pridržiavačom, pracovné vidly s hydraulicky ovládaným pridržiavačom, príves, reťazový nosič kontajnerov) 2)Vozidlo na zber BRKO 3)Multikára s hydraulickým ramenom 4)Kontajnery Predmet zákazky sa delí na 4 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu , kombináciu akýchkoľvek častí alebo všetky častí predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o.
Nákup lesnej techniky pre Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o.   
Časť č.1 Lesný kolesový traktor  (Príloha č.2.1 - Ponuka na technické parametre a vybavenie).  Časť č.2 Štiepací stroj (Príloha č.2.2 - Ponuka na technické parametre a vybavenie).  Časť č.3 Rýpadlonakladač  (Príloha č.2.3 - Ponuka na technické parametre a vybavenie).  Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov(Príloha č.2.1, 2.2 a 2.3)
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesné kolesové traktory -   
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku dvoch kusov nových lesných kolesovýchtraktorov s príslušenstvom vrátane technických dokladov od traktorov, osvedčení o evidencii vozidla a povinnéhopríslušenstva. Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa súťažných podkladov, t.j. vrátanevšetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbyvozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia o evidencii vozidla,povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku traktora plného objemu prevádzkových hmôta mazív a min. 10 l paliva.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Stroje pre lesné škôlky   
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku nových strojov pre lesné škôlky (1ks siaci stroj sedemriadkový, 1ks vyorávač sadeníc, 1ks stroj na vysádzanie odrastkov 2 riadkový, 1 ks stroj na vyzdvihovanie sadeníc vrátane technických dokladov od strojov a povinného príslušenstva.
Poľnohospodárske stroje  >  Poľnohospodárske a lesnícke mechanizmy na prípravu...  >  Sejačky, vysadzovače a pikírovačky (presadzovačky)
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesné kolesové traktory   
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku dvoch kusov nových lesných kolesových traktorov s príslušenstvom vrátane technických dokladov od traktorov, osvedčení o evidencii vozidla a povinného príslušenstva. Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa súťažných podkladov, t.j. vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia o evidenciivozidla,povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku traktora plného objemu prevádzkovýchhmôt a mazív a min. 10 l paliva.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
LESY mesta Levoča, spol. s r.o.
Obstaranie lesnej techniky.   
Predmetom zákazky je obstaranie novej techniky do lesa a lesnej škôlky rozdelená do nasledujúcich časti Časť 1 Špeciálny nákladný automobil s pohonom všetkých kolies, Časť 2 Traktor. Podrobná špecifikácia technickýchpožiadaviek na predmet zákazky v nadväznosti na jednotlivé časti je uvedená v súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie