Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 16 z 6 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
eustream, a.s.
Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru   
Na základe zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a v zmysle vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách je eustream, a.s. zriaďovateľom Závodného hasičského útvaru (ZHÚ) v lokalite Kompresorovej stanice Veľké Kapušany (KS01) v rozsahu najmä, ale nie výlučne a)Výkon nepretržitej služby ZHÚ; b)Vykonávanie záchrany osôb a majetku z objektov a priestorov ohrozených prípadne zasiahnutých požiarom; c)Likvidácia požiarov; d)Vykonávanie záchrany osôb a majetku pri mimoriadnych udalostiach v objektoch KS01 Veľké Kapušany; e)Zabezpečovanie služieb súvisiacich s prevádzkovaním ZHÚ Na úseku strojnej služby; Na úseku spojovacej služby; Na úseku protiplynovej služby; Na úseku záchrannej služby. f)Zabezpečenie vykonávania činností súvisiacich s ochranou pred požiarmi Správa požiarno-technických zariadení (PTZ) a požiarnych vodovodov; g)Ďalšie činnosti a služby na úseku Požiarnej ochrany (ďalej len Ďalšie služby).  Podrobná špecifikácia bola uvedená v súťažných podkladoch a prílohách k súťažným podkladom.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Poskytovanie komunálnych služieb  >  Služby požiarnych zborov a záchranné služby
eustream, a.s.
Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru   
Na základe zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a v zmysle vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. ohasičských jednotkách je eustream, a.s. zriaďovateľom Závodného hasičského útvaru (ZHÚ) v lokalite Kompresorovejstanice Veľké Kapušany (KS01) v rozsahu najmä, ale nie výlučne  a)Výkon nepretržitej služby ZHÚ; b)Vykonávanie záchrany osôb a majetku z objektov a priestorov ohrozených prípadne zasiahnutých požiarom;  c)Likvidácia požiarov;  d)Vykonávanie záchrany osôb a majetku pri mimoriadnych udalostiach v objektoch KS01 Veľké Kapušany; e)Zabezpečovanie služieb súvisiacich s prevádzkovaním ZHÚ Na úseku strojnej služby; Na úseku spojovacej služby; Na úseku protiplynovej služby; Na úseku záchrannej služby.  f)Zabezpečenie vykonávania činností súvisiacich s ochranou pred požiarmi Správa požiarno-technických zariadení (PTZ) a požiarnych vodovodov; g)Ďalšie činnosti a služby na úseku Požiarnej ochrany (ďalej len Ďalšie služby).  Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch a prílohách k súťažným podkladom.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Poskytovanie komunálnych služieb  >  Služby požiarnych zborov a záchranné služby
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Vykonávanie činnosti zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi a zabezpečenie kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov a požiarnych uzáverov   
Vykonávanie činnosti zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi a zabezpečenie kontroly hasiacich prístrojov apožiarnych hydrantov a požiarnych uzáverov
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Poskytovanie komunálnych služieb  >  Služby požiarnych zborov a záchranné služby
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Vykonávanie činnosti zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi a zabezpečenie kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov a požiarnych uzáverov   
Vykonávanie činnosti zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi a zabezpečenie kontroly hasiacich prístrojov apožiarnych hydrantov a požiarnych uzáverov v objektoch VšZP.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Poskytovanie komunálnych služieb  >  Služby požiarnych zborov a záchranné služby
Metodicko – pedagogické centrum
Zabezpečovanie činnosti: Ochrana pred požiarmi   
Zabezpečovanie činnosti: Ochrana pred požiarmi
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Poskytovanie komunálnych služieb  >  Služby požiarnych zborov a záchranné služby
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Poskytovanie služieb požiarnej prevencie   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb požiarnej prevencie pre Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. (ďalej aj "ZSSK CARGO")vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Zákon o ochrane pred požiarmi) a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi (ďalej aj "Vyhláška o požiarnej prevencii").
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Poskytovanie komunálnych služieb  >  Služby požiarnych zborov a záchranné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie