Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 28 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Doručovanie tabuliek s evidenčným číslom   
Predmetom zákazky je doručovanie tabuliek s evidenčným číslom a papierových dokladov - osvedčenie o evidencii časťII. z pracoviska Centrum logistického zabezpečenia administratívnych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča na adresu príjemcu tabuliek s evidenčným číslom a papierových dokladov -osvedčenie o evidencii časť II. s pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky, v štandardne uzatvorenom balenía od príjemcov odobratých/vrátených tabuliek s evidenčným číslom a papierových dokladov - osvedčenie o evidenciičasť II. od vozidiel späť verejnému obstarávateľovi/Objednávateľovi na adresu - Centrum logistického zabezpečeniaadministratívnych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča. Náhradnýmpríjemcom tabuliek s evidenčným číslom a dokladov sú útvary Policajného zboru dopravné inšpektoráty s presnýmoznačením ich adresy podľa bodu 4.2.2 prílohy č. 1 súťažných podkladov.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Poštové a doručovateľské služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Doručovanie dokladov formátu ID1   
Predmetom zákazky je Doručovanie dokladov formátu ID 1 (doklad vo forme polykarbonátovej karty)
Poštové a telekomunikačné služby  >  Poštové a doručovateľské služby
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
UNIVERZÁLNE POŠTOVÉ SLUŽBY   
Predmetom zákazky je zabezpečenie univerzálnej poštovej služby v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj Zákon o poštovýchslužbách), vrátane splnenia nasledovných minimálnych parametrov - zabezpečenie poštových služieb v rozsahu vyššie uvedenom na celom území SR tak, aby bola zabezpečená dostupnosťprístupových miest a konkrétnych miest verejnej poštovej siete za rovnakých podmienok, v primeranej kvalite a cene,každý pracovný deň najmenej s jedným vybraním a dodaním denne. - zabezpečenie poštových služieb s úhradou prostredníctvom centrálnej fakturácie, v ktorej budú zahrnuté aj organizáciespadajúce pod Ministerstvo spravodlivosti SR.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Poštové a doručovateľské služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Poskytovanie univerzálnej poštovej služby   
Predmetom zákazky je zabezpečenie univerzálnej poštovej služby v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z.z.opoštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o poštovýchslužbách).
Poštové a telekomunikačné služby  >  Poštové a doručovateľské služby  >  Poštové služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Doručovanie dokladov formátu ID1   
Predmetom zákazky je Doručovanie dokladov formátu ID 1 (doklad vo forme polykarbonátovej karty)
Poštové a telekomunikačné služby  >  Poštové a doručovateľské služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Doručovanie dokladov formátu ID1   
Predmetom zákazky je Doručovanie dokladov formátu ID 1 (doklad vo forme polykarbonátovej karty)
Poštové a telekomunikačné služby  >  Poštové a doručovateľské služby
Slovenská pošta, a.s.
Výber a distribúcia vybraných poštových zásielok a s tým súvisiace služby: Žilinský kraj   
Predmetom koncesie je vykonávanie činností v oblastiach Vyberania poštových zásielok, Distribúcie poštových zásielok,  Iné služby, ktorých bližšia špecifikácia je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienkyposkytnutia predmetu zákazky koncesnej dokumentácie (súťažných podkladov).  Presný rozsah koncesie je podrobne uvedený v Koncesnej dokumentácii (Súťažných podkladoch).
Poštové a telekomunikačné služby  >  Poštové a doručovateľské služby
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
POŠTOVÉ SLUŽBY   
Predmetom zákazky je odplatné poskytovanie univerzálnych poštových služieb ako služieb poskytovaných na účely dodania poštovej zásielky, a to najmä výber a distribúcia poštovej zásielky v súlade so zákonom č. 324/2011 o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Poštové a doručovateľské služby  >  Poštové služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Univerzálna poštová služba   
Predmetom zákazky je zabezpečenie univerzálnej poštovej služby v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z.z. opoštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákono poštovýchslužbách), vrátane splnenia nasledovných minimálnych parametrov - zabezpečenie poštových služieb v rozsahu vyššie uvedenom na celom území SR tak, aby bola zabezpečená dostupnosťprístupových miest a konkrétnych miest verejnej poštovej siete za rovnakých podmienok, v primeranej kvalite a cene,každý pracovný deň najmenej s 1 vybraním a dodaním denne.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Poštové a doručovateľské služby  >  Poštové služby
Slovenská pošta, a.s.
Výber a distribúcia vybraných poštových zásielok a s tým súvisiace služby: Prešovský kraj   
Predmetom koncesie je vykonávanie činností v oblastiach Vyberania poštových zásielok, Distribúcie poštových zásielok,  Iné služby, ktorých bližšia špecifikácia je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienkyposkytnutia predmetu zákazky koncesnej dokumentácie (súťažných podkladov).  Presný rozsah koncesie je podrobne uvedený v Koncesnej dokumentácii (Súťažných podkladoch).
Poštové a telekomunikačné služby  >  Poštové a doručovateľské služby
Slovenská pošta, a.s.
Výber a distribúcia vybraných poštových zásielok a s tým súvisiace služby: Košický kraj   
Predmetom koncesie je vykonávanie činností v oblastiach Vyberania poštových zásielok, Distribúcie poštových zásielok,  Iné služby, ktorých bližšia špecifikácia je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienkyposkytnutia predmetu zákazky koncesnej dokumentácie (súťažných podkladov).  Presný rozsah koncesie je podrobne uvedený v Koncesnej dokumentácii (Súťažných podkladoch).
Poštové a telekomunikačné služby  >  Poštové a doručovateľské služby
Slovenská pošta, a.s.
Výber a distribúcia vybraných poštových zásielok a s tým súvisiace služby: Nitriansky kraj   
Predmetom koncesie je vykonávanie činností v oblastiach Vyberania poštových zásielok, Distribúcie poštových zásielok,  Iné služby, ktorých bližšia špecifikácia je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienkyposkytnutia predmetu zákazky koncesnej dokumentácie (súťažných podkladov).  Presný rozsah koncesie je podrobne uvedený v Koncesnej dokumentácii (Súťažných podkladoch).
Poštové a telekomunikačné služby  >  Poštové a doručovateľské služby
Slovenská pošta, a.s.
Výber a distribúcia vybraných poštových zásielok a s tým súvisiace služby: Banskobystrický kraj   
Predmetom koncesie je vykonávanie činností v oblastiach Vyberania poštových zásielok, Distribúcie poštových zásielok,  Iné služby, ktorých bližšia špecifikácia je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienkyposkytnutia predmetu zákazky koncesnej dokumentácie (súťažných podkladov).  Presný rozsah koncesie je podrobne uvedený v Koncesnej dokumentácii (Súťažných podkladoch).
Poštové a telekomunikačné služby  >  Poštové a doručovateľské služby
Slovenská pošta, a.s.
Výber a distribúcia vybraných poštových zásielok a s tým súvisiace služby: Trenčiansky kraj   
Predmetom koncesie je vykonávanie činností v oblastiach Vyberania poštových zásielok, Distribúcie poštových zásielok,  Iné služby, ktorých bližšia špecifikácia je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienkyposkytnutia predmetu zákazky koncesnej dokumentácie (súťažných podkladov).  Presný rozsah koncesie je podrobne uvedený v Koncesnej dokumentácii (Súťažných podkladoch).
Poštové a telekomunikačné služby  >  Poštové a doručovateľské služby
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
POŠTOVÉ SLUŽBY   
Predmetom zákazky je odplatné poskytovanie univerzálnych poštových služieb ako služieb poskytovaných na účely dodania poštovej zásielky, a to najmä výber a distribúcia poštovej zásielky v súlade so zákonom č. 324/2011 o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Poštové a doručovateľské služby  >  Poštové služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie