Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 271 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Telekomunikačné služby - služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačnýcha dátových služieb.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb   
Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS,MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov,) prostredníctvomhlasovej virtuálnej siete (HVS) mobilného operátora.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Telekomunikačné služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie elektronickej komunikačnej služby a ďalších súvisiacich služieb v súlade sozákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vrátanie dodania príslušnýchzariadení potrebných na riadne využívanie požadovaných služieb.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
SMS žreby   
Predmetom zákazky je zabezpečenie podpory prevádzkovania hazardnej hry s názvom Nové dni štastia. SpoločnosťTIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. bude držiteľ licencie udelenej v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. ohazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prevádzkovanie elektronických okamžitých lotérií nadobu 2 rokov. Unikátnym prvkom hazardnej hry je, že časť výhier je vyplatených ako stávka do vybraných číselných lotérií. Podrobné vymedzenie Predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Komplexné služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných(hlasových) a dátových služieb operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, t. j. vytvorením vnútropodnikovejsiete pre hlasové a dátové SIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie verejného obstarávateľa do verejnejtelekomunikačnej siete, poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, ako aj služieb spojených s elektronickouaplikáciou na sledovanie spotreby jednotlivých SIM kariet a zabezpečenie dodávky mobilných telekomunikačnýchzariadení pre verejného obstarávateľa.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2019   
Predmetom zákazky je  1)vytvorenie vnútropodnikovej siete pre SIM karty registrované na verejného obstarávateľa,  2)pripojenie SIM kariet verejného obstarávateľa do verejnej telefónnej siete a zabezpečenie poskytovania spoľahlivýchkomplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora (hovory, SMS,MMS, internet v mobile, mobilný internet),  3)dodanie mobilných telekomunikačných zariadení (koncových zariadení).
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je poskytovanie komlexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora (hovory, SMS, MMS, internet v mobile, mobilný internet) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre SIM karty verejného obstarávateľa a pripojenie účastníka do telefónnej siete úspešného uchádzača a nákup mobilných zariadení za zvýhodnené ceny.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je poskytovanie komlexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora (hovory, SMS, MMS, internet v mobile, mobilný internet) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre SIM karty verejného obstarávateľa a pripojenie účastníka do telefónnej siete úspešného uchádzača a nákup mobilných zariadení za zvýhodnené ceny.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Trnavský samosprávny kraj
Služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačnýchslužieb operátora prostredníctvom privátnej siete, t. j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre hlasové SIM kartyverejného obstarávateľa, pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete, doplnkové verejné telekomunikačné služby adodávka mobilných telekomunikačných zariadení pre TTSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb mobilného operátora   
Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej a ekonomicky výhodnej elektronickejkomunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátovýchmodemov a tabletov, nákup koncových zariadení) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS). HVPS budevytvorená osobitne pre každého z Účastníkov (Ministerstvo financií SR, Úrad vlády SR a Úrad vládneho auditu), prevšetky SIM karty užívateľov každého Účastníka, pripojenie HVPS Účastníkov do telefónnej siete úspešného uchádzača aďalšie súvisiace služby.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Slovenská pošta, a.s.
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete   
Predmetom zákazky je poskytovať vyhlasovateľovi komplexné, bezpečné mobilné elektronické komunikačné služby, aktivovať a poskytovať vyhlasovateľovi službu mobilná virtuálna privátna sieť (VPS) vo vzťahu k SIM kartám uchádzača registrovaných na vyhlasovateľa, ktoré boli a budú aktivované na základe osobitných zmlúv o pripojení. Účastník sa zaväzuje všetky nové služby aktivovať bez viazanosti. Plnenie je za 1Q/2019.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Služby mobilného operátora   
Telekomunikačné služby siete GSM pre mobilné telefóny, zabezpečenie prevádzky prenosných dátových zariadení apripojenie vlastnej VoIP platformy do GSM siete
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Výber mobilného operátora   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných a ekonomicky výhodných mobilných elektronických komunikačnýchslužieb (hlas, dáta, internet, telemetrické a technologické služby, ďalšie definované služby a príslušenstvo) v rámciverejnej telefónnej siete. Predmet zákazky sa bude vzťahovať na cca 5 500 účastníckych SIM kariet. Počas trvaniarámcovej dohody si obstarávateľ vyhradzuje právo v závislosti od prevádzkovej potreby uvedený počet účastníckych SIMkariet upravovať. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie koncových zariadení mobilnej telekomunikácie.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačnýchslužieb operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre hlasové a dátovéSIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete, doplnkové verejnételekomunikačné služby a dodávka mobilných telekomunikačných zariadení.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB   
Predmetom je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieboperátora pre hlasové SIM karty obstarávateľa a pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete, doplnkové verejnételekomunikačné služby a dodávka mobilných telekomunikačných zariadení.  Plnenie za 1. Q. 2019
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie