Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 315 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Služby mobilného operátora na roky 2019-2023   
Získanie poskytovateľa telekomunikačných služieb
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Telekomunikačné služby - služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačnýcha dátových služieb.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie poskytovania univerzálnej poštovej služby v r.2020   
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania univerzálnej poštovej služby v r.2020.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Poštové a doručovateľské služby  >  Poštové služby
Žilinský samosprávny kraj
SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j. vytvorením virtuálnej privátnej siete pre hlasové SIM karty verejného obstarávateľa a vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Ide o osobitnú službu, ktorá umožňuje poskytovanie homogénneho technického, technologického prostredia a zvýhodnenej cenovej úrovne volaní za osobitných dohodnutých podmienok dohodnutých. Služba HVPS vytvára uzavretú skupinu koncových telekomunikačných zariadení využívajúcich elektronické komunikačné služby uchádzača poskytované prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí uchádzača a prostredníctvom SIM kariet uchádzača registrovaných na verejného obstarávateľa.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Slovenská pošta, a.s.
VÝBER A DISTRIBÚCIA VYBRANÝCH POŠTOVÝCH ZÁSIELOK A S TÝM SÚVISIACE SLUŽBY   
Predmetom koncesie je vykonávanie činností v oblasti výberu a distribúcie vybraných poštových zásielok a s týmsúvisiace služby
Poštové a telekomunikačné služby  >  Poštové a doručovateľské služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Doručovanie tabuliek s evidenčným číslom   
Predmetom zákazky je doručovanie tabuliek s evidenčným číslom a papierových dokladov - osvedčenie o evidencii časťII. z pracoviska Centrum logistického zabezpečenia administratívnych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča, SLOVENSKÁ REPUBLIKA na adresu príjemcu tabuliek s evidenčným číslom apapierových dokladov -osvedčenie o evidencii časť II. s pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky, vštandardne uzatvorenom balení a od príjemcov odobratých/vrátených tabuliek s evidenčným číslom a papierovýchdokladov - osvedčenie o evidencii časť II. od vozidiel späť verejnému obstarávateľovi/Objednávateľovi na adresu -Centrum logistického zabezpečenia administratívnych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 559, 97613 Slovenská Ľupča, SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Náhradným príjemcom tabuliek s evidenčným číslom a dokladov sú útvaryPolicajného zboru - dopravné inšpektoráty s presným označením ich adresy podľa bodu 4.2.2 prílohy č. 1 súťažnýchpodkladov.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Poštové a doručovateľské služby
Záchranná služba
Telekomunikačné služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných hlasových telekomunikačných služieb pre pevné linky vrátaneinternetového pripojenia a mobilné linky, ako aj doplnkových telekomunikačných služieb pre Záchrannú službu Košice naobdobie 24 mesiacov. Časť I. Pevné linky a internetové pripojenia pre Záchrannú službu Košice Časť II Mobilné linky pre Záchrannú službu Košice
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Mobilné telekomunikačné služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačnýchslužieb (ďalej len služieb) operátora, ktoré obsahujú  - zriadenie a aktivácia virtuálnej privátnej siete (ďalej VPS) pre hlasové a dátové SIM karty verejného obstarávateľa,  - pripojenie verejného obstarávateľa do verejnej telekomunikačnej siete,  - zabezpečenie mobilných hlasových a dátových služieb.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je poskytovanie komlexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora (hovory, SMS, MMS, internet v mobile, mobilný internet) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre SIM karty verejného obstarávateľa a pripojenie účastníka do telefónnej siete úspešného uchádzača a nákup mobilných zariadení za zvýhodnené ceny.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb mobilného operátora   
Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej a ekonomicky výhodnej elektronickejkomunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátovýchmodemov a tabletov, nákup koncových zariadení) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS). HVPS budevytvorená osobitne pre každého z Účastníkov (Ministerstvo financií SR, Úrad vlády SR a Úrad vládneho auditu), prevšetky SIM karty užívateľov každého Účastníka, pripojenie HVPS Účastníkov do telefónnej siete úspešného uchádzača aďalšie súvisiace služby.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Trnavský samosprávny kraj
Služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačnýchslužieb operátora prostredníctvom privátnej siete, t. j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre hlasové SIM kartyverejného obstarávateľa, pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete, doplnkové verejné telekomunikačné služby adodávka mobilných telekomunikačných zariadení pre TTSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Slovenská pošta, a.s.
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete   
Predmetom zákazky je poskytovať vyhlasovateľovi komplexné, bezpečné mobilné elektronické komunikačné služby, aktivovať a poskytovať vyhlasovateľovi službu mobilná virtuálna privátna sieť (VPS) vo vzťahu k SIM kartám uchádzača registrovaných na vyhlasovateľa, ktoré boli a budú aktivované na základe osobitných zmlúv o pripojení. Účastník sa zaväzuje všetky nové služby aktivovať bez viazanosti. Plnenie je za 3Q/2019.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Služby mobilného operátora   
Telekomunikačné služby siete GSM pre mobilné telefóny, zabezpečenie prevádzky prenosných dátových zariadení apripojenie vlastnej VoIP platformy do GSM siete
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Doručovanie dokladov formátu ID1   
Predmetom zákazky je Doručovanie dokladov formátu ID 1 (doklad vo forme polykarbonátovej karty)
Poštové a telekomunikačné služby  >  Poštové a doručovateľské služby
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb mobilného operátora   
Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora, dodávka mobilných telefónov, koncových zariadení predátový prenos, vytvorenie jednej spoločnej virtuálnej privátnej siete rezortu pôdohospodárstva pre potreby hlasovejslužby a poskytovanie služby mobilný internet
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie