Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 385 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Mlieko a mliečne výrobky   
Mlieko a mliečne výrobky
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mliečne výrobky  >  Mlieko a smotana
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Tekutá srvátka   
Tekutá srvátka
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mliečne výrobky  >  Mliečne výrobky rôznych druhov
Vojenský útvar 2207 Levice
Zákusky   
Zákusky
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Rôzne potravinárske výrobky  >  Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske...
Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR Prápor podpory velenia PS Trenčín
Ostatné t rvanlivé potraviny   
Ostatné trvanlivé potraviny
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR Prápor podpory velenia PS Trenčín
Konzervované a sterilizované ovocie a zelenina   
Konzervované a sterilizované ovocie a zelenina
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Vojenský útvar 2790 Žilina
Zemiaky   
Zemiaky
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky  >  Zemiaky a zemiakové výrobky
Babičkin dvor, a.s.
Dodávka kŕmnych zmesí   
Požadovaná kŕmna zmes pre chov a odchov, ktorá sa má používať pri experimentoch s nosnicami. Podrobná špecifikáciapredmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Krmivo pre zvieratá  >  Pripravené krmivo pre poľnohospodárske a iné...
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Mäsové výrobky a salámy   
Predmetom zákazky je dodávka mäsových výrobkov a salám.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky  >  Mäsové výrobky
Gotická cesta
Koceľovce, kostol s areálom ev.a.v., obnova a reštaurovanie významnej pamiatky na Gotickej ceste   
1Predmetom zákazky sú reštaurátorské a stavebné práce spojené s sanáciou murív a podláh na kostole ev. c. a. v.Koceľovce ÚZPF č. 517/0. Kostol je na parc. KN-C č. 1 katastrálne územie Koceľovce súpisné číslo č. 32. Ev. a. v. kostol v Koceľovciach je stredoveky, goticky, z 1. pol. 14.stor. Technicky stav, druh a stupeň biotickych a abiotickych poškodení, ako aj statické narušenia krovov a zvonovej stolice vyhodnotil posudok stavebno-technického stavu a biotickych poškodení a staticky posudok , na základe ktorych bolo spracované konštrukčné riešenie a rozsah sanačnych úprav podľa projektovejdokumentácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovanych technickych špecifikácií, tvorí časť opis predmetu zákazky. Navrhovaná obnova a reštaurovanie pozostáva z odstráneniapoškodených omietok a podláh, oprave poškodenej kamenej hmoty, montáž soklového kameňa, reštaurovanieFasádných malieb a okenných vytráží, realizácia novej omietky s výmaľbou fasády. Kompletné reštaurovanie nástenných malieb a historických omietok v interiéri a exteriéry evanjelického kostola v obciKoceľovce je rozdelený na viacero časti  - Reštaurovanie stredovekých nástenných malieb na klenbe a stenách polygonálneho presbytéria. Interiér bol vyzdobený freskami s tematikou mariánsko-christologického cyklu v rokoch 1360 - 1370. - Reštaurovanie stredovekých nástenných malieb v lodi kostola namaľované okolo roku 1400. Tieto maľby sú v súčasnosti prekryté novšími omietkami a maľbami súvisiacimi s výmaľbou lode kostola. - Reštaurovanie klasicistických nástenných malieb v lodi kostola. - Reštaurovanie historických omietok v exteriéri kostola. - Reštaurovanie kamenných prvkov v exteriéry a v interiéry kostola.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky  >  Mäso
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky   
Zákazka Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky je odplatné dodanie potravín pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky vrátane účelových zariadení v súlade so zákonom č.152/1995 Z. z. o potravinách a súvisiacimi právnymi predpismi v znení neskorších predpisov (Potravinový kódex). Verejný obstarávateľ zabezpečuje proces verejného obstarávania postupom podľa § 66 zákona o verejnom obstarávaní verejná súťaž, výsledkom ktorého má byť uzavretá rámcová dohoda medzi verejným obstarávateľom a jedným úspešným uchádzačom samostatne v rámci každej časti predmetu zákazky.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Univerzitná nemocnica Bratislava
Mrazené potraviny (Mrazené výrobky a mrazená zelenina)   
Mrazené potraviny (Mrazené výrobky a mrazená zelenina) mrazené, potraviny, ryby, zelenina, polotovary
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Rôzne potravinárske výrobky  >  Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Múka s cestoviny   
Predmetom zákazky je dodávka múky a cestovín presne špecifikovaných v súťažných podkladoch v časti B2 opis predmetu zákazky.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky  >  Mlynské výrobky
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Mäsové výrobky a salámy   
Predmetom zákazky je dodávka mäsových výrobkov a salám presne špecifikovaných v súťažných podkladoch v časti B2opis predmetu obstarávania.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky  >  Mäsové výrobky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky   
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky región západ, stredozápad a východ
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR   
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Rôzne potravinárske výrobky  >  Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie