Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 640 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Psychiatrická nemocnica
Nákup a dodávka potravín   
Predmetom zákazky, ktorej súčasťou sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naloženie a vyloženiedodávaného tovaru do skladu na miesto dodania, je dodávka jednotlivých druhov potravín realizovaná na základepravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa a v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravináchv znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi predpismi SR a EÚ a taktiež s príslušnými platnýmipredpismi týkajúcimi sa hygienických požiadaviek podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravupotravín najmä rastlinného a živočíšneho pôvodu. Všetky druhy potravín požadované verejným obstarávateľom, ichbalenie, označovanie, preprava atď. musia spĺňať požiadavky Potravinového kódexu SR.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Rôzne potravinárske výrobky
Žilinský samosprávny kraj
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš   
Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov potravín pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSKLiptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazkyje uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetuzákazky a B.4 Ďalšie informácie a požiadavky verejného obstarávateľa.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Ružinovský domov seniorov
Pekárske výrobky   
Predmetom zákazky je dodávka pekárskych výrobkov, vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky  >  Mlynské výrobky
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA
Dodávka Potravín   
Predmetom zákazky je dodávka potravín, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Stredná športová škola
Potraviny   
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Strednú športovú školu Trenčín, pričom táto zákazka je rozdelená na 7častí 1.časť Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín 2. časť Potraviny mäsové výrobky, bravčové, hovädzie, teľacie a hydinové mäso 3. časť Potraviny- mlieko a smotana, maslo, rôzne mliečne výrobky, syry, vajcia  4. časť Potraviny čerstvá zelenina, zemiaky, čerstvé ovocie a orechy 5. časť Mrazené potraviny- hydina, ryby, zelenina, zemiaky, ostatné mrazené výrobky 6. časť Trvanlivé potraviny strukoviny, múka, cukor, ryža, konzervovaná zelenina, džemy, ostatné trvanlivé výrobky 7. časť Trvanlivé potraviny- koncentráty, čaje, instantné nápoje, džúsy  Uchádzač musí pri plnení tejto zákazky postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ a taktiež musídodržiavať príslušné platné predpisy týkajúce sa hygienických požiadaviek podľa osobitných predpisov na skladovanie,manipuláciu a dopravu potravín najmä rastlinného a živočíšneho pôvodu , nakladania s odpadmi. atď. Všetky tovary požadované verejnými obstarávateľmi, ich balenie, označovanie, preprava atď. musia spĺňať požiadavkyPotravinového kódexu SR a zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.   1/13 Zabezpečenie dopravy, čím sa rozumie doprava tovaru do miesta plnenia určeného verejným obstarávateľom najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky, alebo podľa objednávky. Zabezpečenie vykládky, čím sa rozumie vyloženie dodaného tovaru na určené miesto v objekte pracoviska verejnéhoobstarávateľa. 3.2 Predpokladané množstvá jednotlivých častí predmetu zákazky pre jednotlivých verejných obstarávateľov, ktoré súuvedené v prílohách samostatných súpisov jednotlivých návrhov na plnenie kritérií sú iba orientačné predpokladanémnožstvá na 24 mesiacov a budú verejným obstarávateľom upravované počas platnosti Rámcových dohôd podľaaktuálnych potrieb.   Bližší opis predmetu zákazky a podmienky dodania sú uvedené v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12
Nákup potravín III.   
Predmetom zákazky je nákup rôznych potravinárskych výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru vmieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmet zákazky je rozdelený do 3 častíČasť 1. Hydinové mäso Časť 2. Pekárenský tovar Časť 3. Zemiaky
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Fakultná nemocnica Nitra
Potraviny   
Dodávka potravín na zabezpečenie stravovania pacientov a personálu Fakultnej nemocnice Nitra.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Univerzita Komenského v Bratislave
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny   
Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín (mrazené ovocie, zelenina a polotovary z nich) pre stravovacie zariadenieVENZA vo VM ĽŠ Mlyny Univerzity Komenského v Bratislave.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Rôzne potravinárske výrobky  >  Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar
Univerzita Komenského v Bratislave
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny   
Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín (hovädzie mäso a divina) pre stravovacie zariadenie VENZA vo VM ĽŠMlyny Univerzity Komenského v Bratislave.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky  >  Mäso
Univerzita Komenského v Bratislave
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny   
Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín (koreniny, ochucovadlá a cukor) pre stravovacie zariadenie VENZA vo VMĽŠ Mlyny Univerzity Komenského v Bratislave.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Rôzne potravinárske výrobky  >  Koreniny a chuťové prísady
Univerzita Komenského v Bratislave
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny   
Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín (syry) pre stravovacie zariadenie VENZA vo VM ĽŠ Mlyny UniverzityKomenského v Bratislave.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mliečne výrobky  >  Syrárske výrobky
Univerzita Komenského v Bratislave
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny   
Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín (hydina) pre stravovacie zariadenie VENZA vo VM ĽŠ Mlyny UniverzityKomenského v Bratislave.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky  >  Mäso
Žilinský samosprávny kraj
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline   
Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov potravín pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSKCentrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti súťažnýchpodkladov B.1 Opis predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B.4 Ďalšie informácie apožiadavky verejného obstarávateľa.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12
Pekárske výrobky   
Predmetom zákazky je nákup pekárenského tovaru, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v miestedodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Rôzne potravinárske výrobky  >  Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske...
ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky   
Predmetom zákazky je nákup hovädzieho a bravčového mäsa a mäsových výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodaniaa vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie