Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1272 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup nových zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov   
Predmetom zákazky je dodanie nových zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov (ďalej len ZPS) v počte120 ks (ZSP výstražný so svetelnou šípkou 70 ks, ZSP pre zobrazenie zmien v dopravných situáciách s prestaviteľnýmipanelmi 10 ks, ZSP pre zobrazovanie výstrahy a zmien v dopravných situáciách na fixnom zobrazovacom LED paneli - 40ks).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Karosérie vozidiel, prívesy alebo návesy  >  Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Osobné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky je dodávka 8 kusov nových osobných motorových vozidiel podľa požadovanej technickejšpecifikácie. Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Služobné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky je dodanie služobných motorových vozidiel v počte 18 ks a to konkrétne Osobného terénneho automobilu. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Špeciálne skriňové automobily   
Predmetom zákazky je nákup nových špeciálnych skriňových vozidiel. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v častiB.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
Technické vybavenie pre údržbu cestnej infraštruktúry - nákladné vozidlá s príslušenstvom a výmennými nadstavbami   
Predmetom zákazky je dodávka nákladných vozidiel s príslušenstvom a výmennými nadstavbami. Podrobný opis,množstvá a parametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Pôdohospodárska platobná agentúra
Nákup služobných motorových vozidiel 2   
Predmetom zákazky je nákup 28 ks služobných motorových vozidiel v zložení 25 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami 1 ks osobného automobilu 2 ks polododávky (automobil kombi)
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup súčastí zvodidiel NH4   
Predmetom zákazky je nákup zvodidlových systémov a súčastí zvodidiel NH4 a ich montáž pre potreby údržby a opravyexistujúcich úsekov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. - jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správya údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1Opis predmetu zákazky SP.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Nákup podvozkov a nadstavieb pre pojazdné dielne   
Predmetom zákazky je obnova servisných vozidiel zabezpečujúcich pracovné výkony pojazdnej dielne pre prevádzkuautobusov MHD.Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Náhradné diely na vozidlá Mercedes Benz   
Predmetom zákazky je nákup originálnych náhradných dielov a príslušenstva a pozáručný servis vozidiel továrenskejznačky Mercedes Benz
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre...
NAUTI s.r.o.
Nákup športového náčinia   
Predmetom zákazky je nákup a dodávka malých plavidiel, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie inovatívnych služieb anaplnenie stanovených cieľov projektu spolufinancovaného z OP Výskum a inovácie. Predmet zákazky pozostáva znákupu motorových plachetníc - 2 ks. Podrobná špecifikácia tvorí súčasť súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Člny
Žilinský samosprávny kraj
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru chemického posypového materiálu (ďalej aj CHPM) na posyp ciest vrámci zimnej údržby, na obdobie rokov 2019-2023, pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej lenOvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.  Bude sa jednať o posypový materiál  Soľ s protispekacou prísadou na báze NaCl-rozmrazovacia účinnosť do -6°C;  Rozmrazovací prostriedok na báze MgCl2- balenie Big Bag 1 tona; a Rozmrazovací prostriedok na báze CaCl2-balenie Big Bag 1 tona
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Nákup náhradných dielov na prívesné vozíky   
Nákup originálnych náhradných dielov a príslušenstva k prívesným vozíkom a pozáručný servis prívesných vozíkov
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Káry ťahané koňom alebo ručne, iné nemechanicky...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Obstaranie automatickej požičovne mestských bicyklov v rámci realizácie projektu “Zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy prostredníctvom bike-sharingu v Košickom kraji“   
Predmetom tejto zákazky je dodanie (1. časť) a prevádzka (2. časť) komplexného funkčného systému automatickejpožičovne mestských bicyklov tzv. bike-sharing. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motocykle, bicykle a bočné prívesné vozíky  >  Bicykle
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Nákup motorových vozidiel   
Predmetom zákazky s názvom "Nákup motorových vozidiel" je nákup a dodanie nových osobných motorových vozidieltypu sedan v počte jeden (1) ks, typu combi v počte desať (10) ks, typu hatchback v počte dva (2) ks a typu MPV vpočte dva (2) ks. Rok výroby všetkých požadovaných osobných motorových vozidiel nesmie byť starší ako rok 2019.   Predmet zákazky je rozdelený na štyri (4) samostatné časti.  Podrobná špecifikácia pre každú príslušnú časť predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku IV. Opis predmetu zákazkysúťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík   
Predmetom tejto zákazky je dodávanie pneumatík, duší a ochranných vložiek do ráfikov pneumatík. Súčasťou predmetuzákazky je aj zabezpečenie spätného zberu odpadových pneumatík v súlade s platnou legislatívou vzťahujúcou sa naodpady a nakladanie s nimi podľa podmienok rámcovej dohody.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie