Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 955 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nákup prevodoviek a súvisiacich komponentov   
Nákup nových prevodoviek a súvisiacich komponentov, ako náhradných dielov do železničných koľajových vozidiel (ďalejlen "ŽKV") v počte, v prevedení a v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej aj"SP"). Toto Oznámenie o výsledku verejného obstarávania sa týka len 2. časti zákazky. Zákazka bola rozdelená na 4 časti 1. časť zákazky Nákup prevodoviek a súvisiacich komponentov pre ŽKV radu 812 2. časť zákazky Nákup prevodovky a súvisiacich komponentov pre ŽKV radu 861 3. časť zákazky Nákup prevodoviek pre ŽKV radu 361.1 4. časť zákazky Nákup prevodovky pre ŽKV radu 381
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Časti železničných alebo električkových...
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Posypové vozidlá vrátane vybavenia, nadstavby a radlice   
Zákazka je členená na dve časti. 1. časť Dodávka 2 kusov posypových vozidiel 6x6, t.j. celková technologická zostava (nová, nepoužívaná)pozostávajúca z podvozku nákladného automobilu, doplneného o prídavnú hydrauliku pre pohon nadstavieb, nadstavbysypača, čelnej snehovej radlice, sklápacej korby a prípadného ďalšieho príslušenstva v špecifikácii podľa súťažnýchpodkladov. 2. časť Dodávka 2 kusov posypových nadstavieb na univerzálne nosiče nadstavieb zn. Mercedes Benz 1841 AK pohon4x4 vrátane dodávky 2 kusov čelných snehových segmentových radlíc.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Obec Zbehy
Kompostéry pre obec Zbehy   
Kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Obec Žitavany
Kompostéry pre obec Žitavany   
Kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Obec Horné Srnie
Kompostéry pre obec Horné Srnie   
Kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Kompostéry pre obec Kamenec pod Vtáčnikom   
Kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Chemický posypový materiál 3   
Posypová soľ - 12000 ton Posypová soľ do síl - 2000 ton
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Slovak Business Agency
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je operatívny lízing nových osobných vozidiel (prenájom vozidiel so zabezpečením údržby a ďalšíchslužieb spojených s prevádzkovaním vozidiel). Ďalšími súvisiacimi službami sa rozumejú servis vozidiel, pneuservis,asistenčné služby, povinné zmluvné poistenie vozidiel, havarijné poistenie vozidiel, GPS monitoring vrátane elektronickejknihy jázd, STK a EK, diaľničná známka ročná s územnou platnosťou SR, cestná daň, DPH, dodanie do miesta určenia. Predmet zákazky sa delí na 2 samostatné časti Časť č. 1 Operatívny lízing osobných vozidiel na obdobie 48 mesiacov Časť č. 2 Operatívny lízing osobných vozidiel na obdobie 36 mesiacov. Podrobne uvedené v Súťažných podkladoch, Zväzok III. Opis predmetu zákazky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
RIKOSTAV, s.r.o.
Nákladný automobil – valník s hydraulickým žeriavom   
Nákladný automobil – valník s hydraulickým žeriavom motorové vozidlo, nákladné vozidlo, vozidlo s valníkovounadstavbou, hydraulický žeriav
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Chemický posypový materiál na báze NaCl a MgCl2   
Dodanie chemického posypového materiálu na báze chloridu sodného vrátane dopravy pre strediská údržby ciestverejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na aplikáciu posypu vozoviek počaszimnej údržby ciest v celkovom objeme cca 68 900 t v súlade s Technickými podmienkami na používanie posypovýchmateriálov na báze chloridu sodného na pozemných komunikáciách TP 09/2010. Dodanie chemického posypovéhomateriálu na báze chloridu horečnatého vrátane dopravy pre strediská údržby ciest verejného obstarávateľa Správy aúdržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na aplikáciu posypu vozoviek počas zimnej údržby ciest vpredpokladanom množstve cca 924 ton v súlade s Technickými podmienkami na používanie posypových materiálov nabáze chloridu horečnatého na pozemných komunikáciách TP 08/2010.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Národná transfúzna služba SR
Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR.   
Premetom zákazky je dodávka špeciálnych sanitných motorových vozidiel pre potreby Národnej transfúznej služby SRvrátane výroby, dodávky a montáže špecializovanej prestavby, dodávka doplnkového a špeciálneho príslušenstva avýbavy, plánované servisné činnosti, vrátane vykonania poučenia a zaškolenia obsluhy v počte min. 2 osoby na každédodané vozidlo v rozsahu obsluhy a údržby vozidla.  Špeciálne sanitné motorové vozidlá, ktoré sú predmetom tejto zákazky 12 kusov Vozidla TYP 1 Výjazdové vozidlo určené na prepravu odberových tímov aj s vybavením pre výjazdové odberykrvi mimo SC a OC; 3 kusy Vozidla TYP 2 Transferové vozidlo určené na transfery a zvozy celej krvi, plazmy čerstvo zmrazenej atransfúznych liekov medzi SC a OC; 7 kusov Vozidla TYP 3 Výjazdovo - transferové vozidlo určené na prepravu odberových tímov pre výjazdové odbery krvimimo SC a OC.  Podrobný opis predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 3 Súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
NAUTI s.r.o.
Nákup športového náčinia   
Predmetom zákazky je nákup a dodávka malých plavidiel, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie inovatívnych služieb a naplnenie stanovených cieľov projektu spolufinancovaného z OP Výskum a inovácie. Predmet zákazky pozostáva z nákupu motorových plachetníc - 2 ks. Podrobná špecifikácia tvorí súčasť súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Člny
Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.
Triedený zber a predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním   
Zabezpecenie zariadeni pre triedeny zber a kompostovanie
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Nákup pneumatík a poskytovanie služieb pneuservisu   
Predmetom zákazky je - dodanie letných a zimných pneumatík na osobné, nákladné a špeciálne motorové vozidlá verejného obstarávateľa namiesto určenia v predpokladanom množstve, na obdobie troch rokov, - dodanie zliatinových diskov na osobné motorové vozidlá verejného obstarávateľa na miesto určenia v predpokladanommnožstve, na obdobie troch rokov, - poskytnutie predpokladaného množstva služieb pneuservisu, na obdobie troch rokov (kompletné prezutie štyroch koliesmotorového vozidla, kompletné prehodenie štyroch kolies motorového vozidla, oprava defektu hríbikom, oprava defektuvulkanizačným pásikom, výmena ventilu disku, mimosezónne uskladnenie pneumatík motorového vozidla na diskoch alikvidácia (zneškodnenie) opotrebovaných pneumatík minimálne v rozsahu dodaných rozmerov a druhov alebo lenniektoré z týchto činností vykonávaných na služobných motorových vozidlách prevádzkovaných Národnou bankouSlovenska).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú...
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Zabezpečenie náhradných dielov na autobusy SOLARIS   
Predmetom zákazky je dodávka originálnych náhradných dielov a príslušenstva alebo kvalitatívne rovnocennýchnáhradných dielov s originálom, ktoré musia spĺňať požadované technické parametre a požiadavky dané výrobcom vsúlade s platnými normami na autobusy typu SOLARIS.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie