Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1185 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Osobné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky je dodávka 8 kusov nových osobných motorových vozidiel podľa požadovanej technickejšpecifikácie. Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Veľkokapacitná cisternová automobilová striekačka na hasenie lesných požiarov s usporiadaním náprav 10x10   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky Veľkokapacitnej cisternovej automobilovej striekačky na hasenie lesných požiarov s usporiadaním náprav 10x10.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Technické služby mesta Trebišova
Nákup autobusu formou finančného lízingu   
Predmetom zákazky je nákup autobusu na finančný lízing. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Rozvojová agentúra BBSK, n.o.
Dodávka bicyklov, staníc/stojanov a príslušenstva pre zabezpečenie služby zdieľaných bicyklov na území mesta Lučenec   
Predmetom zákazky je dodanie špeciálne upravených bicyklov a staníc/stojanov (vrátane všetkých súčastí, príslušenstva,softwaru, licencie a dopravy na miesto plnenia), ktoré budú slúžiť na poskytnutie služby zdieľaných bicyklov na územímesta Lučenec. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a vprílohách týchto súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motocykle, bicykle a bočné prívesné vozíky  >  Bicykle
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Nákladný terénny automobil na prepravu materiálu a osôb 2   
Dodanie nákladného terénneho automobilu - vozidlo určené na prepravu osôb, materiálu a špeciálnych zástavieb. Prevádzkovateľné po verejných komunikáciách a v teréne s možnosťou ťahania prívesov. Vozidlo musí byť typovo schválené na území SR, musí spĺňať požiadavky v súlade splatnou legislatívou EU. Na podvozok je možné montovať rôzne účelové nadstavby. Vozidlo musí byť schopné flexibilného nasadenia na vlastnom území a v rámci operácií NATO,EU a OSN. Na vyžiadanie musí vozidlo spĺňať podmienky na prepravu nebezpečných vecí v súlade s normou ADR EX II. Žiadny komponent vozidla nesmie obsahovať azbest. Základné skrutkové spojenia vo vozidle sú požadované s metrickým závitom. Podrobnejšie v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Obec Trhovište
„Strojové vybavenie zberného dvora v obci Trhovište“ II.   
Predmetom zákazky je dodávka nového strojového vybavenie zberného dvora v obci Trhovište II., pozostávajúca z 2.častí časť 1. Nákladné vozidlo, časť 2. Stroje.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Pôdohospodárska platobná agentúra
Nákup služobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je nákup 28 ks služobných motorových vozidiel v zložení 25 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami 1 ks osobného automobilu 2 ks polododávky (automobil kombi)
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Služobné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky je dodanie služobných motorových vozidiel v počte 18 ks a to konkrétne Osobného terénnehoautomobilu. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Obnova vozového parku organizácie   
Predmetom zákazky je zabezpečenie obnovy a bezpečnosti vozového parku organizácie prostredníctvom nákupu šiestichkusov štyroch rôznych typov nových osobných motorových vozidiel určených na prepravu osôb pre bežné prevádzkovépotreby organizácie a pre potreby realizácie národného projektu spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie aštátneho rozpočtu s názvom " Podpora internacionalizácie MSP". Verejný obstarávateľ pri obstaraní predmetu zákazky jepovinný postupovať podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 419/2014 Z. .z. o limitoch výdavkov na obstaranieosobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami (ďalej len"nariadenie") a dodržať finančné limity určené v bode 4. (1 kus vozidla), resp. bode 5. (5 kusov vozidla) Prílohy knariadeniu.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
eurobus, a.s.
Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov medzimestskej autobusovej dopravy dĺžky 12 m   
Predmet zákazky predstavuje dodanie autobusov medzimestskej autobusovej dopravy, ktoré plánuje verejnýobstarávateľ nakúpiť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Technická špecifikácia sa nachádza v samostatnejprílohe súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
eurobus, a.s.
Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov medzimestskej autobusovej dopravy dĺžky 10,5 m   
Predmet zákazky predstavuje dodanie autobusov medzimestskej autobusovej dopravy, ktoré plánuje verejnýobstarávateľ nakúpiť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Technická špecifikácia sa nachádza v samostatnejprílohe súťažných podkladov
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nákup osobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je dodanie 14 kusov nových osobných automobilov a jedného 8miestneho motorového vozidla naprepravu osôb.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Nákladný terénny automobil na prepravu materiálu a osôb   
Dodanie nákladného terénneho automobilu - vozidlo určené na prepravu osôb, materiálu a špeciálnych zástavieb. Prevádzkovateľné po verejných komunikáciách a v teréne s možnosťou ťahania prívesov. Vozidlo musí byť typovo schválené na území SR, musí spĺňať požiadavky v súlade splatnou legislatívou EU. Na podvozok je možné montovať rôzne účelové nadstavby. Vozidlo musí byť schopné flexibilného nasadenia na vlastnom území a v rámci operácií NATO,EU a OSN. Na vyžiadanie musí vozidlo spĺňať podmienky na prepravu nebezpečných vecí v súlade s normou ADR EX II.Žiadny komponent vozidla nesmie obsahovať azbest. Základné skrutkové spojenia vo vozidle sú požadované smetrickým závitom. Podrobnejšie v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Slovenská agentúra životného prostredia
SMART (inteligentný) odpadkový systém   
Predmetom zákazky je SMART (inteligentný) odpadkový systém pozostávajúci zo SMART odpadkových košovprepojených systémom umožňujúcim ich centrálne diaľkové ovládanie. SMART odpadkový systém bude slúžiť na zber,triedenie a lisovanie odpadu ako aj na poskytovanie informácií prostredníctvom software a obrazoviek. Predmet zákazkyje bližšie špecifikovaný v Časti B. súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Príslušenstvo na kolesový traktor   
Predmetom zákazky je uzavretie kúpnej zmluvy na dodanie príslušenstva na kolesový traktor - 1 ks nesený pluh a 1 ksrotavátor vrátane dopravy na miesto plnenia. Podrobná špecifikácia s požadovanými parametrami tvorí prílohu
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Príslušenstvo ťahačov/traktorov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie