Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1326 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Špeciálne technologické čistiace vozidlo   
Predmetom zákazky je dodanie 2 kusov Špeciálnych technologických čistiacich vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetuzákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávka zvislých dopravných značiek   
Dodávka, montáž a demontáž zvislých dopravných značiek, elektromechanických premenných dopravných značiek, príslušenstva, nosičov, dopravných zariadení, konštrukcií s pasívnou bezpečnosťou vrátane dopravy pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy v správe a údržbe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Technika na dočasné premostenie   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie techniky slúžiacej na rýchle premostenie suchých a vodných prekážokprostredníctvom mostových dielov - mostných polí, tzv. mostoviek (oceľový most nožnicového typu) a nákladnéhomostného automobilu ako nosiča mostovky. Automobil ako mobilný mostný prostriedok bude zabezpečovať dovezenie,manipuláciu s mostovkami, ich položenie a spätné naloženie. V rámci predmetnej techniky verejný obstarávateľpožaduje nákladné automobily - nosiče mostoviek, t. j. vozidlá dodávané spolu s 1 ks mostného poľa s hydraulickoupodperou, samostatné mostné polia s hydraulickou podperou, samostatné mostné polia bez hydraulickej podpery asamostatné hydraulické podpery. Technika bude určená pre ochraňovateľov mobilizačných rezerv v pôsobnostiMinisterstva vnútra Slovenskej republiky na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie určených subjektov hospodárskejmobilizácie v období krízovej situácie, mimoriadnej udalosti, stavu núdze v energetike, stavu ropnej núdze a III. stupňapovodňovej aktivity.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Osobné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky bolo dodanie cca 15 ks mikrobusov s obsaditeľnosťou 8+1 a cca 15 ks osobných motorovýchvozidiel kombi nižšej strednej triedy - segment "C" (podľa kategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR)osobný automobil na prepravu osôb a batožiny.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu   
Predmetom zákazky je dodanie pneumatík a poskytovanie služieb pneuservisu pre vozidlá finančnej správy na základe čiaskových písomných objednávok vystavených podľa prevádzkových potrieb finančnej správy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú...
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Uvoľňovací tank   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie špeciálneho pásového vozidla postaveného na podvozku stredného tanku. Jehohlavnou úlohou je uvoľňovanie uviaznutej techniky a nadmerne ťažkých prekážok v oblasti postihnutej krízovousituáciou a mimoriadnou udalosťou.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Náhradné diely na prívesné vozíky   
Nákup originálnych náhradných dielov a príslušenstva k prívesným vozíkom a pozáručny servis prívesných vozíkov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Káry ťahané koňom alebo ručne, iné nemechanicky...
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor, občianske združenie
Nákup dopravných prostriedkov a techniky pre DHaZZ o.z. Chmeľov   
Zabezpečenie dopravných prostriedkov a techniky pre DHaZZ, o.z. Chmeľov. Jedná sa o zákazku, ktorá je rozdelená na samostatné časti z dôvodu charakteru tovaru, a to  1. časť predmetu zákazky Cisternové vozidlá, ktorej predmetom je dodanie a) Cisternové vozidlo na hasenie lesných požiarov, preprava vody a družstva min 1+1,min CAS30, 4x4,hasivo min. voda 4200l /penidlo 300l (1 ks); b)Cisternové vozidlo určené na hasenie lesných požiarov, prepravu vody a družstva min 1+1,min CAS30, 8x8,hasivo min. 18000l (1 ks); 2. časť predmetu zákazky Vozidlo na hasenie lesných požiarov SUV, ktorej predmetom je dodanie a) Vozidlo na hasenie lesných požiarov SUV, prevoz družstva min 4 osôb, nádrž na hasivo min. 200l (1 ks); 3. časť predmetu zákazky Štvorkolky, ktorej predmetom je dodanie a)Pracovná štvorkolka, 2 miestna (1 ks); b)Pracovná šesťkolka, 2 miestna s ložným priestorom (1 ks); 4. časť predmetu zákazky Vozidlo na prevoz kontajnerov s príslušenstvom a podvalník, ktorej predmetom je dodanie a)Vozidlo 8x8, na prevoz kontajnerov s hákovým naťahovaním kontajnerov a mechanickou rukou (1 ks) b)Podvalnik vlek, 2-nápravový (1 ks) c)Kontajner - cisterna na pitnú vodu (1 ks); d)Kontajner na prepravu sypkých materiálov a paletovaného tovaru (1 ks); e)Kontajner - skladový (2 ks); 5. časť predmetu zákazky Traktor, ktorej predmetom je dodanie a)Traktor s čelnou frézou na odstraňovanie snehu (1 ks) 6. časť predmetu zákazky Rýpadlo - nakladač, ktorej predmetom je dodanie a) Rýpadlo - nakladač (1 ks). Uchádzači môžu predkladať svoje ponuky na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Podrobne viď v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík   
Predmetom tejto zákazky je dodávanie pneumatík, duší a ochranných vložiek do ráfikov pneumatík. Súčasťou predmetuzákazky je aj zabezpečenie spätného zberu odpadových pneumatík v súlade s platnou legislatívou vzťahujúcou sa naodpady a nakladanie s nimi podľa podmienok rámcovej dohody.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú...
Technické služby mesta Trebišova
Nákup autobusu formou lízingu   
Predmetom zákazky je nákup autobusu na lízing.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Náhradné diely do osobných motorových vozidiel   
Náhradné dielce do osobných motorových vozidiel továrenských značiek Audi, BMW, Citron, Fiat, Honda, Hyundai, KIA,Land ROVER, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubischi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Suzuki, Škoda, TAZ 1500, Toyota,VAZ určené pre potreby vykonávania opráv vozidiel útvarov a organizačných zložiek verejného obstarávateľa v sortimente podľa licenčného programu a aplikácie SilverDAT - modul rýchla kalkulácia.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Dopravné prostriedky na prepravu rýb s príslušenstvom   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových dopravných prostriedkov na prepravu rýb (valníka, pikapu, prívesu) vrátane colných a daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletn
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Opravy prevodoviek- ZF   
Predmetom zmluvy je Dielo oprava Prevodoviek, bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Mechanické náhradné súčiastky okrem motorov a ich...
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dodávka osobných automobilov   
Predmetom zákazky je kúpa a dodávka nových osobných automobilov v počte 23 kusov, kategórie M1 osobný automobilstrednej triedy štandardných rozmerov, určený okrem bežnej prepravy osôb aj na realizáciu predbežných šetrení preúčely aplikácie elektronického monitoringu.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti A. 2 súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Pneumatiky na osobné motorové vozidlá a pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík   
Predmetom zákazky je dodávka pneumatík na osobné motorové vozidlá, nákladné a iné vozidlá a komplexnézabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík. Zákazka je rozdelená na 2 časti  Časť č. 1 Pneumatiky nové na osobné motorové vozidla a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených sdodávkou pneumatík. Rozdelenie pre tvorbu cenovej ponuky 1a Pneumatiky nové na osobné motorové vozidlá 1b Pneuservisné výkony Plnenia zákazky a) dodávka nových pneumatík na osobné motorové vozidlá a iné, b) dodávka pneumatike prislúchajúceho disku v prípade požiadavky o jeho kúpu či už s pneumatikou alebo bez nej, c) pneuservisné výkony, d) odber a likvidácia pneumatík,  Časť č. 2 Pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie výkonov spojených s dodávkou 1/4 pneumatík. Rozdelenie pre tvorbu cenovej ponuky 2a Pneumatiky nákladné nové a protektorované 2b Pneuservisné výkony Plnenia zákazky a) dodávka nových pneumatík na nákladné a ľahké úžitkové motorové vozidlá, na UKT, LKT, poľnohospodárske stroje,štiepkovače, harvestory a nakladače, b) dodávka protektorovaných pneumatík na nákladné vozidlá, prívesy a protektorovaných nadrozmerných pneumatík, c) dodávka pneumatike prislúchajúceho disku v prípade požiadavky o jeho kúpu či už s pneumatikou alebo bez nej, d) pneuservisné výkony, e) odber a likvidácia pneumatík.  Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie