Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1291 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Špeciálny stroj na hutnenie odpadu   
Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie lízingovej zmluvy na dodanie špeciálneho stroja na hutnenie odpadu.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
AT DUNAJ, spol. s r.o.
Obstaranie logistických vozidiel na distribúciu chladených a mrazených výrobkov   
Predmetom zákazky je obstaranie logistických vozidiel na distribúciu chladených a mrazených výrobkov pre spoločnosť AT Dunaj, spol. s r.o..
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu
Obec Nová Bystrica
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Nová Bystrica - stroje   
Predmetom zákazky je zabezpečiť zariadenia pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Nová Bystrica. Bližšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Obec Nýrovce
Technológia pre zberný dvor Nýrovce   
Predmetom zákazky je komplexná dodávka novej technológie a zariadení k prevádzkovaniu zberného dvoru v obci Nýrovce, vrátane dodania na miesto určenia v nasledovnom zloženíTraktor 1 ks.Teleskopický manipulátor 1 ks.Štiepkovač drevenej hmoty 1 ks.Nosič kontajnerov 1 ks.Závesný kontajner 7 ks (Otvorený kontajner 5 ks, Zatvorený kontajner 2 ks).Uchádzač zabezpečí dodanie tovaru a dopravu do miesta plnenia určeného verejným obstarávateľom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatná kapitola súťažných podkladov označená ako Kapitola B. Opis predmetu zákazky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Letecký útvar
Dodanie samohybných schodov pre obsluhu lietadiel LU MV SR   
Dodanie samohybných schodov pre obsluhu lietadiel LU MV SR
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Zariadenia letísk
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Terénne motorové vozidlá   
Predmetom tejto zákazky je nákup terénnych motorových vozidiel s dieselovým (naftovým) motorom v štandardnom prevedení pre prevádzkové potreby verejného obstarávateľa a záručný autorizovaný servis (oprava predmetných terénnych a cestných automobilov spadajúca pod záručné podmienky výrobcu).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Obec Nová Bystrica
Intenzifikácia triedeného zberu v Novej Bystrici - stroje   
Predmetom zákazky je zabezpečiť zariadenia pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Nová Bystrica. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Obec Brusno
Nákup zberového vozidla   
Ide o nákup nového zberového vozidla, t.j. vozidla na zber triedeného odpadu.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Cestné smerové stĺpiky vrátane príslušenstva   
Dodanie cestných smerových stĺpikov vrátane príslušenstva a dopravy do sídel jednotlivých oblastí verejnéhoobstarávateľa v rámci Prešovského samosprávneho kraja.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Nákup osobných motorových vozidiel   
Nákup 18 osobných motorových vozidiel
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
Operatívny leasing technologických zariadení a motorových vozidiel   
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie Rámcovej zmluvy o prenájme technologických zariadení a motorových vozidiel, ktorej predmetom je operatívny lízing technologických zariadení a motorových vozidiel, ktoré sú špecifikované v súťažných podkladoch, t.z. prenájom zariadení a vozidiel so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním zariadení a vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motocykle, bicykle a bočné prívesné vozíky  >  Motorové skútre a bicykle s prídavným motorom
Mesto Jelšava
Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva   
Predmetom zákazky je dodávka novej techniky pre obsluhu zberného dvora nákladné vozidlo s hákovým nakladačom a nadstavbou na BRO, univerzálny traktor s čelným nakladačom, základná lopata, štiepačka dreva, vidly s pridržiavačom, presuvný podkop, príves za traktor, bio rezací a sekací voz, kontajner pre ramenový nakladač
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Technické prostriedky pre manipuláciu s PHM   
Technické prostriedky pre manipuláciu s PHM
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Káry ťahané koňom alebo ručne, iné nemechanicky...
Podnik technických služieb mesta, s.r.o.
Obstaranie technického vybavenia do kompostárne   
Predmetom zákazky je technické vybavenie do kompostárne v rozsahu traktor, čelný nakladač k traktoru, prekopávač kompostu, rezací a miešací voz s nakladacou rukou, osievač kompostu.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Automobilová cisterna na pitnú vodu   
Predmet zákazky pozostáva z dodávky 1 ks automobilovej cisterny na pitnú vodu, vrátane technických dokladov a poskytnutie služieb spojených s dodávkou predmetu zákazky a súvisiacimi službami.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie