Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1291 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
I&P Company Limited s. r. o.
„Technológie pre zberné dvory Abrahám a Veľký Grob“   
Rýpadlo-nakladač 2 kusy  Čelný nakladač 2 kusy Reťazový nosič kontajnerov 2 kusy Kontajner s lisom 2 kusy Kontajnerová zostava 2 kusy Kontajnery 8 kusov Dotrieďovacia linka 2 kusy
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Karosérie vozidiel, prívesy alebo návesy
I&P Company Limited s. r. o.
„Technológie pre zberné dvory Abrahám a Veľký Grob“   
Rýpadlo-nakladač 2 kusy Čelný nakladač 2 kusy Hákový nosič kontajnerov 2 kusy Kontajner s lisom 2 kusy Kontajnerová zostava 2 kusy Kontajnery 8 kusov Dotrieďovacia linka 2 kusy
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Karosérie vozidiel, prívesy alebo návesy
Obec Trhovište
„Strojové vybavenie zberného dvora v obci Trhovište“ II.   
Predmetom zákazky je dodávka nového strojového vybavenie zberného dvora v obci Trhovište II., pozostávajúca z 2.častí časť 1. Nákladné vozidlo, časť 2. Stroje.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Nitriansky samosprávny kraj
„Označovanie kultúrnych a turistických cieľov v Nitrianskom samosprávnom kraji“   
Predmet zákazky tvorí 1. realizačná projektová dokumentácia vypracovanie grafického návrhu a výrobných výkresov DZ IS 11 vrátane ichodsúhlasenia na Ministerstve kultúry SR.  2. výroba DZ podľa výkazu výmer 3. dodávka a zabudovanie dopravných značiek
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Mestská časť Bratislava-Petržalka
„Nové motorové vozidlo s otočným sedadlom a žeriavom na nakladanie invalidného vozíka - na leasing.“   
„Nové motorové vozidlo s otočným sedadlom a žeriavom na nakladanie invalidného vozíka - na leasing.“
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Mesto Nové Mesto nad Váhom
„Komunálne vozidlo č.1 – nosič nadstavieb s vymeniteľnými pracovnými nadstavbami „   
Predmet zákazky cieľom verejného obstarávateľa je výber dodávateľa komunálneho vozidla nosič nadstavieb svymeniteľnými pracovnými nadstavbami
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Mesto Nové Mesto nad Váhom
„Komunálne vozidlo č.1 – nosič nadstavieb s vymeniteľnými pracovnými nadstavbami „   
Dodanie stroja - Komunálne vozidlo nosič nadstavieb s vymeniteľnými pracovnými nadstavbami
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Obec Moravany nad Váhom
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v obci Moravany nad Váhom   
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v obci Moravany nad Váhom, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životnéhoprostredia Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o poskytnutí podpory formou dotácie na rok 2016, vrátanedopravy do miesta dodania predmetu zákazky.  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa, a ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu kúpy, vrátane prihlásenia vozidiel na dopravnom inšpektoráte s pridelením EČV a dodania písomnej dokumentácie, patriacej k predmetu kúpy (preberací - odovzdávajúci protokol, osvedčenie o evidencii vozidiel, záznam zaškolenia obsluhy).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Zvislé dopravné značky, dopravné zariadenia a ich príslušenstvo, náhradné diely pre údržbu zvodidiel NH4   
Predmetom zákazky je dodanie zvislých dopravných značiek, dopravných zariadení a ich príslušenstva, náhradnýchdielov zvodidiel NH4 pre Regionálnu správu a údržbu ciest Nitra a. s..
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Zvislé dopravné značky a príslušenstvo   
Predmetom zákazky je dodanie zvislých dopravných značiek, dopravných zariadení a konštrukcii s pasívnoubezpečnosťou vrátane príslušenstva pre Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 1/5
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Zvislé dopravné značky a príslušenstvo   
Predmetom zákazky je dodanie zvislých dopravných značiek, dopravných zariadení a konštrukcii s pasívnoubezpečnosťou vrátane príslušenstva pre Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva   
Predmetom zákazky je dodanie zvislého dopravného značenia, vrátane nosičov, spojovacieho materiálu, dopravnýchzariadení a príslušenstva podľa určenia a potrieb verejného obstarávateľa vrátane dopravy do sídla jednotlivých oblastíverejného obstarávateľa v rámci Prešovského samosprávneho kraja, v súlade s vyhláškou č. 9/2009 Z. z., ktorou savykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva   
Predmetom zákazky je dodanie zvislého dopravného značenia, vrátane nosičov, spojovacieho materiálu, dopravnýchzariadení a príslušenstva podľa určenia a potrieb verejného obstarávateľa vrátane dopravy do sídla oblastí v rámciPrešovského samosprávneho kraja, v súlade s Vyhl. č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a ozmene a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva   
Predmetom zákazky je dodanie zvislého dopravného značenia, vrátane nosičov, spojovacieho materiálu, dopravnýchzariadení a príslušenstva podľa určenia a potrieb verejného obstarávateľa vrátane dopravy do sídla oblastí, v rámciPrešovského samosprávneho kraja, v súlade s Vyhl. č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a ozmene a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva   
Predmetom zákazky je dodanie zvislého dopravného značenia, vrátane nosičov, spojovacieho materiálu, dopravnýchzariadení a príslušenstva podľa určenia a potrieb verejného obstarávateľa vrátane dopravy do sídla oblastí, v rámciPrešovského samosprávneho kraja, v súlade s Vyhl. č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a ozmene a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie