Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 1288 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík   
Predmetom tejto zákazky je dodávanie pneumatík, duší a ochranných vložiek do ráfikov pneumatík. Súčasťou predmetuzákazky je aj zabezpečenie spätného zberu odpadových pneumatík v súlade s platnou legislatívou vzťahujúcou sa naodpady a nakladanie s nimi podľa podmienok rámcovej dohody.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú...
Mesto Fiľakovo
Nákup špeciálneho vozidla na čistenie a údržbu chodníkov, ciest a verejných priestranstiev   
Predmetom zákazky je nákup nového špeciálneho vozidla.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátanevypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti B.1 Opis predmetu obstarávania.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Trnavský samosprávny kraj
Nákup nových osobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je nákup nových osobných motorových vozidiel ( motorové vozidlo typ 1 - 7ks; motorové vozidlo typ 2 - 8 ks). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti B.1 Opis predmetu obstarávania súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Mesto Hlohovec
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad - sídlisko Sihoť Hlohovec   
Predmet zákazky pozostáva z dodávky a realizácie/montáže 6 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny atriedený odpad. Verejný obstarávateľ obstaráva stojiská č. 4, 5, 6, 7, 8, 9 z uvedenej projektovej dokumentácie. Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálnyodpad v meste Hlohovec, spracovanej spoločnosťou Pro ateliér RK, s.r.o. Trenčín, projektantom Ing. RóbertomKováčikom autorizovaným stavebným inžinierom, reg. č. 0330*I1, zákazkové č. 31/18 RK v 01/2019.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Nákup osobných automobilov   
Predmetom zákazky je nákup osobných automobilov nižšej strednej triedy a vyššej strednej triedy určených na prepravuosôb.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Nákup motorových vozidiel   
Predmetom zákazky s názvom "Nákup motorových vozidiel" je nákup a dodanie nových osobných motorových vozidieltypu sedan v počte jeden (1) ks, typu combi v počte desať (10) ks, typu hatchback v počte dva (2) ks a typu MPV vpočte dva (2) ks. Rok výroby všetkých požadovaných osobných motorových vozidiel nesmie byť starší ako rok 2019.   Predmet zákazky je rozdelený na štyri (4) samostatné časti.  Podrobná špecifikácia pre každú príslušnú časť predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku IV. Opis predmetu zákazkysúťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Národná transfúzna služba SR
Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR   
Predmetom zákazky je dodávka špeciálnych sanitných motorových vozidiel pre potreby Národnej transfúznej služby SRvrátane výroby, dodávky a montáže špecializovanej prestavby, dodávka doplnkového a špeciálneho príslušenstva avýbavy, plánované servisné činnosti, vrátane vykonania poučenia a zaškolenia obsluhy v počte min. 2 osoby na každédodané vozidlo v rozsahu obsluhy a údržby vozidla.  Špeciálne sanitné motorové vozidlá, ktoré sú predmetom tejto zákazky 12 kusov Vozidla TYP 1 Výjazdové vozidlo určené na prepravu odberových tímov aj s vybavením pre výjazdové odberykrvi mimo SC a OC; 3 kusy Vozidla TYP 2 Transferové vozidlo určené na transfery a zvozy celej krvi, plazmy čerstvo zmrazenej atransfúznych liekov medzi SC a OC; 7 kusov Vozidla TYP 3 Výjazdovo - transferové vozidlo určené na prepravu odberových tímov pre výjazdové odbery krvimimo SC a OC.  Podrobný opis predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 3 Súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Žilinský samosprávny kraj
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy   
Predmetom zákazky je nákup a dodávka chemického posypového materiálu na posyp ciest vrátane dopravy 1.Soľ s protispekacou prísadou na báze NaCl-rozmrazovacia účinnosť -6°C so zníženým obsahom prachových častíc, s obsahom častíc pod 0,16 mm max.5%, voľne ložená predpokladané množstvo 78 100 ton. 2.Rozmrazovací prostriedok na báze MgCl2- balenie Big Bag 1 tona, predpokladané množstvo 1 340 ton. 3.Rozmrazovací prostriedok na báze CaCl2-balenie Big Bag 1 tona, predpokladané množstvo 632 ton. Predpokladané množstvo na obdobie 48 mesiacov cca 80 072 ton.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Slovenská pošta, a.s.
Nákladné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky bol nákup nových nákladných motorových vozidiel kategórií N2, N3 a O4 vrátane pravidelnýchservisných prehliadok a zákonom vyžadovaných legislatívnych periodických kontrol.  Jedná sa o čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za III.Q. 2019 k zmluve č. 456/2016 na servis nákladnýchmotorových vozidiel.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Slovenská pošta, a.s.
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu   
Predmetom zákazky je poskytovanie operatívneho "fullservice" lízingu nových motorových osobných a nákladnýchvozidiel (so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel a s vybavovaním súvisiacejadministratívy). Jedná sa o plnenie na základe rámcových dohôd č. 521/2018 a 1243/2017 za III. Q. 2019.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Mesto Trebišov
Kompostáreň v Trebišove - technické vybavenie   
Predmetom zákazky je dodávka novej techniky, ktorá bude určená na triedenie, zber a zvoz biologicky rozložiteľnýchodpadov a ich následné zhodnotenie v kompostárni v Trebišove.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Banskobystrický samosprávny kraj
Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022.   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - materiálu používaného na zimnú údržbu cestných komunikácií, konkrétne - voľne loženej posypovej soli (NaCl) v množstvách 10 970 ton pre oblasť Sever, 3680 ton pre oblasť Stred, 4350 tonpre oblasť Juh, - rozmrazovacieho prostriedku na báze chloridu horečnatého (MgCl2) v tuhej forme, baleného v Big bag o hmotnosti 1tona v množstve 294 ton, vrátane jeho dopravy a s vyložením tovaru z dopravných prostriedkov na miesta určenia, ktorými sú jednotlivé strediská Banskobystrickej regionálnej správa ciest, a.s., v kvalite, v lehotách, spôsobom a v množstvách podrobne opísaných vsúťažných podkladoch k jednotlivým výzvam.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Podvaly a mostnice   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru podvalov impregnovaných drevených priečnych, podvalov impregnovaných drevených výhybkových a mostníc impregnovaných drevených, ktoré sa používajú pri budovaní, opravách a údržbe železničných tratí bez ohľadu na rozchod koľaje a sústavu železničného zvršku.  Predmet zákazky je rozdelený na tri (3) samostatné časti nasledovne Časť 1 - Podvaly impregnované drevené priečne Časť 2 - Podvaly impregnované drevené výhybkové Časť 3 - Mostnice impregnované drevené  Bližšie informácie sú uvedené v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Železničné zariadenia
Železnice Slovenskej republiky
Betónové podvaly   
Predmetom zákazky s názvom "Betónové podvaly" je dodávka tovaru - betónových priečnych podvalov SB-8P, BP-3, BP-3S a SB-6, ktoré zabezpečujú funkciu koľajnicových podpôr v konštrukcii železničného zvršku, určené pre zabudovaniedo železničných tratí v správe obstarávateľa, v súlade s STN EN 13230-1 až 5, STN EN 13481-2 a v zmysle internéhopredpisu obstarávateľa S 3-6 Chyby betónových podvalov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Železničné zariadenia
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodanie brzdových klátikov   
Dodanie brzdových klátikov na základe Rámcovej dohody č. 4600003973 v III. Q 2019.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Mechanické náhradné súčiastky okrem motorov a ich...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie