Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3710 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Naťa a Maťo, s.r.o.
„Zvýšenie kvality a výrobných kapacít vo firme Naťa a Maťo s.r.o. – nákup tlačiarne a sušiaceho tunela“   
Predmetom zákazky je nákup techniky DTG tlačiarne na priamu potlač textilu a sušiaceho tunela pre vysúšanie tlačovýchfarieb
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Obec Slovenská Kajňa
„Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Slovenská Kajňa“   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obciSlovenská Kajňa. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Slovenská Kajňa
„Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Slovenská Kajňa“   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy obecného úradu vobciSlovenská Kajňa. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
MEBAPO s.r.o.
„Výroba bezlepkového mrazeného pečiva“   
Predmetom zákazky je nákup technológie na výrobu mrazeného bezlepkového pečiva, určeného tak pre bežnýchzákazníkov stravujúcich sa zdravo, ako aj pre ľudí trpiacich intoleranciou na lepok. Taktiež dané výrobky budúdistribuované aj pre školské zariadenia. Uvedená technológia je inovatívna, nakoľko sa výrobky Pao de Queijo z maniokovej múky na Slovensku neprodukujú.Pre účely výroby týchto produktov je potrebné zabezpečiť práve technológiu z logického celku 1, tak ako aj vybavenienevyhnutné pre zriadenie výrobnej prevádzky z logického celku 2. Logický celok 1 Technologické zariadenia 1.Miesič cesta 2.Stroj na výrobu polotovarov z cesta 3.Šokový schladzovač / zmrazovač  4.Mraziaca miestnosť na výrobky 5.Chladiaca skriňa 6.Strúhač syra elektrický 7.Kontrolná váha overená metrológiou 8.Elektrická pec  9.Univerzálny baliaci stroj  10.Dodávka zariadení na miesto prevádzky 11.Montáž zariadení 12.Zaškolenie obsluhy Logický celok 2 Nákup vybavenia 1.Mobilný regál na podnosy a plechy 2.Umývací stôl s policou - lisovaná vaňa 3.Pracovný stôl s policou I.  1/6 4.Umývací dvojdrezový stôl zváraný 5.Pracovný stôl s policou II 6.Regál nerezový - 4 police I. 7.Regál nerezový - 4 police II. 8.Plošinový vozík do 150kg 9.Dodávka vybavenia na miesto prevádzky 10.Montáž vybavenia v prevádzke
Priemyselné mechanizmy
MEBAPO s.r.o.
„Výroba bezlepkového mrazeného pečiva“   
Predmetom zákazky je nákup technológie na výrobu mrazeného bezlepkového pečiva, určeného tak pre bežných zákazníkov stravujúcich sa zdravo, ako aj pre ľudí trpiacich intoleranciou na lepok. Taktiež dané výrobky budú distribuované aj pre školské zariadenia. Uvedená technológia je inovatívna, nakoľko sa výrobky Pao de Queijo z maniokovej múky na Slovensku neprodukujú. Pre účely výroby týchto produktov je potrebné zabezpečiť práve technológiu z logického celku 1, tak ako aj vybavenie nevyhnutné pre zriadenie výrobnej prevádzky z logického celku 2.
Priemyselné mechanizmy
Obec Janov
„Spoločenské centrum obce Janov“   
Predmetom zákazky je realizácia prístavby a nadstavby jestvujúceho objektu TJ pre šport a kultúru v obci Janov.Zákazka sa delí na dve časti.  Prístavba a nadstavba 1. časť. Prístavba a nadstavba 2. časť. Prístavba a nadstavba 1. časť obsahuje SO 01 Spoločenské centrum Janov časť úpravy povrchov, zateplenie, ústrednékúrenie a stolárske konštrukcie. Prístavba a nadstavba 2. časť obsahuje SO 01 Spoločenské centrum Janov prístavba a nadstavba vrátane Prekládka NNvzdušného vedenia. Ďalšie podrobnosti sú v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Janov
„Spoločenské centrum obce Janov“   
Predmetom zákazky je realizácia prístavby a nadstavby jestvujúceho objektu TJ pre šport a kultúru v obci Janov.Zákazka sa delí na dve časti. Prístavba a nadstavba 1. časť. Prístavba a nadstavba 2. časť. Prístavba a nadstavba 1. časť obsahuje SO 01 Spoločenské centrum Janov časť úpravy povrchov, zateplenie, ústrednékúrenie a stolárske konštrukcie. Prístavba a nadstavba 2. časť obsahuje SO 01 Spoločenské centrum Janov prístavba a nadstavba vrátane Prekládka NNvzdušného vedenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Levoča
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ulica Štúrova a oporný múr, Levoča“   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia Štúrovej ulice v Levoči, ktorá je vyvolaná nutnoupotrebou úpravy jej šírkového usporiadania s vybudovaním chodníka pre peších a vjazdov do dvorov, ktoré sú napozemku investora. V nevyhovujúcom technickom stave je aj jestvujúci ľavostranný oporný múr, situovaný v km0,50550 až km 0,55190, ktorý je riešený ako samostatný stavebný objekt SO-02 Oporný múr.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Levoča
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ulica Štúrova a oporný múr, Levoča“   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia miestnej komunikácie, ktorá bude pozostávať z jejrozšírenia, vybudovanie jednostranného chodníka, priechodov pre chodcov, vstupov a vjazdov do priľahlýchnehnuteľností. Súčasťou stavebných prác je aj vybudovanie oporného múru.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
„Prešov, Nižná Šebastová, Letisko – oprava spevnených letiskových plôch“   
„Prešov, Nižná Šebastová, Letisko – oprava spevnených letiskových plôch“
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
„Prešov, Dukelské kasárne – rekonštrukcia kotolne, budova č. 3 a 6“ – projektová dokumentácia, ev. zn. TZ-42-14-1705   
„Prešov, Dukelské kasárne – rekonštrukcia kotolne, budova č. 3 a 6“ – projektová dokumentácia, ev. zn. TZ-42-14-1705
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Obec Ďačov
„Obec Ďačov – chodníky“   
Zámerom verejného obstarávateľa je vybudovanie chodníkov pozdĺž cesty III.TR.3191 uvedené v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
Stavebné práce
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
„Nálezové servisné opravy a pravidelná profylaktická údržba leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) - taktický mobilný pristávací systém TMPS “   
„Nálezové servisné opravy a pravidelná profylaktická údržba leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) - taktický mobilný pristávací systém TMPS “
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Rdent s.r.o.
„Nákup inovatívnej technológie, Rdent s.r.o.“   
Nákup inovatívnej technológie, Rdent s.r.o. Kompaktný 5-osý frézovací stroj pre obrábanie kovov a titanu 1ks Požadovaný parameterPožadovaná hodnotaUviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť Počet osí5 Chladiaca jednotka  Odsávacia jednotka  LCD Multitouch Displej na ovládanie  Heindenhain, lineárny merací a posuvný systém Min. 5 osí pohyb Upínacia jednotka  Software pre správu polotovaru  1/5 CAM software Work NC Dental LabXpert Implantátový modul pre WorkNC Náklady na dopravu a poistenie  Umiestnenie stroja, inštalácia  Uvedenie do prevádzky a zaškolenie Školenia Implantmodul WorkNC Balík školenia Work NC Kamera pre externý monitoring Kompresor so vzdušníkom a sušičkou, vzdušník min. 200l, max. tlak 10bar  Sintrovacia pec s molybdén-disilcodovými vyhrievacími elementmi s možnosťou umiestnenia 2 spekacích nádob na sebe Scanner Imetric D103i pre supreštruktúry a istiace skrutky vrátane + PC
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
„Nákup elektrickej energie pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad 2020“   
Predmetom zákazky s názvom Nákup elektrickej energie pre StVPS a.s. Banská Bystrica a PVPS a.s. Poprad dodávkaelektrickej energie vrátane zabezpečenia distribúcie do jednotlivých odberných miest pre Stredoslovenskú vodárenskúprevádzkovú spoločnosť a.s. Banská Bystrica (StVPS) a Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. Poprada.s. Poprad (PVPS) vrátane zodpovednosti za odchýlku
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie