Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3839 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Spišská Nová Ves
Rekonštrukcia technológie chladenia zimného štadióna   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia technológie strojovne nepriameho chladenia pre hlavnú ľadovú plochu 60x30m ato výmenou 2ks chladiacich kompresorov, elektroinštalácie, doplnenie odparovacieho kondenzátora s obehovýmčerpadlom, expanznej nádoby s čerpadlami teplonosnej látky za účelom zvýšenia bezpečnosti, spoľahlivosti systému sautomatickým riadením prevádzky v zmysle projektovej dokumentácie a rozpočtu projektu.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Obec Pribeta
Obstaranie strojno-technologického vybavenia kompostárne obce Pribeta   
Predmet zákazky sa člení na časti  Logický celok č. 1 Traktor s prídavnými zariadeniami  Logický celok č. 2 Plošinová váha
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno
Obstaranie a modernizácia materiálno – technického vybavenia dielní   
Časť č.1 CNC sústruh _ 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1). Časť č.2 CNC obrábacie centrum _ 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2). Časť č.3 Hrotový sústruh _ 6ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.3). Časť č.4 Hrotový sústruh - malý _ 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.4). Časť č.5 Pracovný dielenský stôl_CNC _ 20ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.5). Časť č.6 Pracovný dielenský stôl_ZD _ 16 ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.6). Časť č.7 Stolová Vŕtačka _ 2ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.7). Časť č.8 Zverák _ 16ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.8).
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Legno Trade, s.r.o.
Inovatívna technológia na rezanie a spracovanie dreva   
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku pásovej píly, skracovacej a rozmetacej píly aodsávanie pre nich a ďalšej pásovej píly. Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľasúťažných podkladov, t.j. vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškoleniaobsluhy, návodu na obsluhu a údržby , so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, povinnej výbavy, kompletnéhopríslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku. Dodaný tovar musí byť nový, zdravotne neškodný a musí vyhovovaťeurópskym a slovenským technickým normám, požiadavkám na premávku na pozemných komunikáciách a získaniepovolenia na prevádzku a poistenie.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
Mesto Holíč
Triediaca linka na kľúč   
Predmetom tejto zákazky je dodanie a inštalácia triediacej linky na odpady na kľúč - teda uceleného mechanizmu na dotrieďovanie separovaného odpadu, ktorého súčasťou je najmä dopravník s násypkou, triediaca kabína, hydraulický lisa mostová váha. Podrobný a kompletný opis nakupovaného zariadenia sa nachádza v súťažných podkladoch, ktoré súodo dňa zverejnenia tohto oznámenia k dispozícii na profile verejného obstarávateľa.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
DREVINSLOVAKIA spol.s r.o.
Obstaranie technológií pre DREVINSLOVAKIA spol.s r.o.   
Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks uhlovej píly, 1 ks pásovej píly a 1 ks paletovacej linky podľa požadovanej technickej špecifikácie.
Priemyselné mechanizmy
Ing. Juraj Šanoba
Obstaranie inovatívnej technológie na podporu, začatie a rozvoj podnikania - Ing. Juraj Šanoba   
Predmetom zákazky ja obstaranie CNC MAGNETICKEJ BRUSKY , Sústruhu SEMI CNC, Súradnicového meracieho strojaSMS a SOFTVÉR + Hardvérové vybavenie - PC kompatibilné so SOFTVÉRom. Inovatívna technológia bude umiestnenávo výrobných a prevádzkových priestoroch Ing. Juraja Šanobu, v Ružomberku,ul. Sv. Anny 126/30. Predmet zákazky sa delí na časti a to Časť č. 1 CNC MAGNETICKÁ BRUSKA, Časť č. 2 Sústruh SEMI CNC, Časť č. 3 Súradnicový merací stroj SMS, Časť č. 4 SOFTVÉR + Hardvérové vybavenie - PC kompatibilné so SOFTVÉRom. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov a kúpnej zmluvy.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Lunys s.r.o.
Zariadenia na výrobu šalátov   
Zariadenia na výrobu šalátov v zložení Umývačka zeleniny Dávková odstredivka
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
BIO 5, s.r.o.
Obstaranie moderných výrobných kapacít pre produkciu potravín III.   
Predmetom zákazky je dodanie moderných výrobných kapacít pre produkciu potravín (v minulosti označovaných ako potraviny na osobitné výživové účely) a výživových doplnkov. Predmetom zákazky je kompletné vybavenie výroby výrobných liniek a komponentov na výrobu tabliet, kapsúl, práškových zmesí balených do dóz alebo sáčkov, vrátane pomocného príslušenstva a vybavenia podporných procesov vybavenie analytického laboratória pre kontrolu kvality a testovanie.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Obec Čierne nad Topľou
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Čierne nad Topľou   
Predmet zákazky sa člení na časti Logický celok č. 1 - Kolesový traktor s príslušenstvom Logický celok č. 2 - Kontajnerové nadstavby
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Spojená škola
MODERNIZÁCIA STROJOVÉHO PARKU STROJÁRSKYCH PROFESIÍ   
Časť č.1 Zváracie stroje a) Zváračky 11ks b) Zváračky 21ks c) Zváračky 33ks d) Simulátor zvárania1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1a, 2b, 2c a 2d).  Časť č.2 Produkčné CNC stroje a) CNC sústruh s príslušenstvom1ks b) CNC fréza s príslušenstvom1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2a a 2.2b).  Časť č.3 Školské CNC stroje a) Školský CNC sústruh s príslušenstvom 3ks b) Školská CNC fréza s príslušenstvom 3ks c) Softvér - multilicencia sústruh1ks d) Softvér - multilicencia fréza1ks e) Softvér - multilicencia 31ks f) Riadiaci počítač pre programovanie CNC strojov s monitorom11ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.3a; 2.3b; 2.3c; 2.3d; 2.3e; 2.3f).  Časť č.4 Klasické obrábacie stroje/vŕtanie a brúsenie a) Vŕtacie zariadenie1ks b) Brúska s príslušenstvom 11ks c) Brúska s príslušenstvom 21ks  1/8 Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.4a; 2.4b; 2.4c).  Časť č.5 Klasické obrábacie stroje/sústruženie a frézovanie a) Sústruh s pracovným panelom2ks b) Fréza s pracovným panelom2ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.5a a 2.5b).  Časť č.6 Manuálne obrábacie stroje a) Ručná ohýbačka1ks b) Zakružovačka plechov1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.6a a 2.6b).  Časť č.7 Meracie prístroje a) 3D merací prístroj1ks b) Drsnomer1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.7a a 2.7b).  Časť č.8 Výukové moduly pre elektroniku1 súbor Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.8).
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Bratislavská teplárenská, a.s.
Dodávka demineralizačnej stanice vrátane súvisiacich montážnych a stavebných prác za účelom rekonštrukcie chemickej úpravne vody v Teplárni západ   
1. Predmetom zákazky je dodávka demineralizačnej stanice vrátane súvisiacich montážnych a stavebných prác zaúčelom rekonštrukcie chemickej úpravne vody v Teplárni západ.  2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
Obec Geča
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Geča   
Predmet zákazky sa člení na časti Logický celok č. 1 - Kolesový traktor s príslušenstvom Logický celok č. 2 - Veľkoobjemové kontajnery
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Pressburg Mint – Bratislavská mincovňa s. r. o.
Vytvorenie podmienok pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií v spoločnosti Pressburg Mint – Bratislavská mincovňa s.r.o   
Predmetom zákazky je dodávka, dovoz a montáž Laserového 3D gravírovacieho zariadenia v počte 1 ks.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
KINEX BEARINGS, a.s.
Automatizovaná linka na výrobu vnútorných krúžkov ložísk   
Predmetom zákazky je nákup Automatizovanej linky na výrobu vnútorných krúžkov ložísk. Proces automatizácie bude začínať operáciou brúsenia vnútorného krúžku po tepelnom spracovaní a končiť označením krúžku laserovým popisom. Technologický proces pracoviska musí byť realizovaný tak, aby bolo možné obrábať na daných strojoch vnútorné krúžky valčekových a kuželíkových ložísk. Zákazka nie je rozdelená na časti, nakoľko stroje v rámci automatizovaného pracoviska musia mať jednotný typ Riadiaceho systému z dôvodu kompatibility kontrolného zariadenia s jednotlivými obrábacími strojmi a zabezpečenia automatickej korekcie nastavenia spätnou väzbou, musia byť vybavené automatickými systémami nakladania a vykladania obrobkov a musia byť vzájomne spojené dopravníkom pre zabezpečenie transportu obrobkov medzi strojmi.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie