Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3348 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
eustream, a.s.
Guľové uzávery DN 1000 pre projekt výstavby VTL plynovodu SK-PL   
Predmetom zákazky je dodávka 15 ks. guľových uzáverov (GU) DN 1000 pre projekt výstavby medzištátneho vysokotlakového plynovodu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou (ďalej ako SK-PL). Predmet zákazky bol rozdelený na 2 časti 1. časť GU DN 1000 s Hydropneumatickým pohonom (HPO) v celkovom počte 7 ks; 2. časť GU DN 1000 s Elektrickým pohonom (EP) v celkovom počte 8 ks;
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
MicroStep, spol. s r.o.
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti MicroStep, spol. s r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka vertikálneho frézovacieho a vyvŕtavacieho centra. Bližšie informácie sú uvedené v súťažnych podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Allapplication s. r. o.
Výroba inovatívnych potravinárskych výrobkov - Allapplication s. r. o.   
Predmetom zákazky je dodávka dochucovacej linky vrátane montáže. Linka musí pozostávať z navzájom kompatibilnýchčastí buffer (bubon), nanášací dopravník, dochucovacia linka, zásobník (dopravník) na hotové výrobky.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
SPORT SERVICE, s.r.o.
Nákup inovatívnej technológie pre spoločnosť SPORT SERVICE, S.R.O.   
Predmetom zákazky je dodanie technológii  - Hydraulický miešač na gumený granulát a zavážací vozík na materiál,  - Plnoautomatický Paver, elektrická nahrievacia skrinka s dvoma hladítkami a valec s elektrickým nahrievaním,  - Striekač a dvojvrtuľové miešadlo,  - Elektrocentrála mobilná na vozíku
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
Hi-Reklama, s.r.o.
Rozšírenie portfólia služieb spoločnosti orientovaných na koncových zákazníkov   
Verejný obstarávateľ plánuje nákup digitálnej priemyselnej tlačiarne - 1ks spolu so softvérovým balíkom k tlačiarni. Predmet zákazky je spojený s dodávkou tovaru, inštaláciou tovaru a zaškolením obsluhy v mieste dodania predmetu zákazky. Špecifikácia predmetu zákazky je z dôvodu zabezpečenia dodržania oprávnenosti nákladov v projekte uvedená v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov, kde je presne špecifikovaný predmet zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodanie samoobslužných čerpacích zariadení na čerpanie nafty a ADBLUE do ŽKV   
Predmetom zákazky je dodanie jedného čerpacieho zariadenia na čerpanie nafty do železničných koľajových vozidiel vobjemovej kapacite 40 m3 a s prevádzkovým objemom nádrže 2 500 litrov pre výdaj ADBLUE, vrátane všetkýchkomponentov, HW a SW vybavenia a ďalších súčastí a služieb potrebných pre zabezpečenie požadovaných vlastností.Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
ROŠERO - Manufacturing s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti inováciou výroby   
Predmetom zákazky je obstaranie Hlavného ustavovacieho prípravku pre ustavenie a výrobu karosérie nízkopodlažnéhomidibusu s pohonom aj na elektrickú energiu zváranej v ochranej atmosfére CO2. Na základe poskytnutej výkresovejdokumentácie výrobku - karosérie dodávateľ zabezpečí dodávku hlavného ustavovacieho prípravku s návodom naobsluhu, presné ustavenie polohy dielcov a možnosti zvárania. Prípravok bude slúžiť pre ustavenie ľavej aj pravejpostranice, podlahy, zadného čela a strechy karosérie. Zákazka nie je rozdelená na časti. Podrobný opis predmetuzákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Peter Lukáč
Strojové vybavenie dielne   
Predmetom zákazky je rozšírenie prevázky o strojové vybavenie na výrobu drevárskych a stolárskych polotovarov a kreatívnych výrobkov, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu. Podrobná špecifikácia je v Opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou Súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
MRAVA, s.r.o.
Inovácia výroby roštov, postelí a nábytku spoločnosti MRAVA, s.r.o. nákupom inovatívnych technológií   
Predmet zákazky tvoria štyri logické celky Logický celok č. 1 Polypethylenová baliaca linka na rošty po šírke vrátane zmršťovacieho tunela a dopravníka 1 ks Logický celok č. 2 CNC obrábacie centrum 1 ks Logický celok č. 3 Odsávacie zariadenie k výrobným technológiám 1 ks Logický celok č. 4 Jednorotorový univerzálny drvič odpadu 1 ks Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy
IZOSTAV, spol. s r.o.
Podpora inovácií v spoločnosti IZOSTAV spol. s r.o.   
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky zariadení slúžiacich na spracovanie dreva, spracovanie asušenie drevného odpadu a teplovzdušného kotla na pelety
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
MMG Produkt, s. r. o.
Univerzálna hrotová brúska   
Predmetom zákazky je dodávka Univerzálnej hrotovej brúsky. Predmetné zariadenie slúži na programovo riadenébrúsenie vonkajších a vnútorných rotačných plôch rovných (valcových), tvarových a kužeľových plôch s veľmi jemnoudrsnosťou opracovania a s veľmi veľkými presnosťami až 0,001 mm. Je to konečná operácia pri výrobe dielcov, beztakéhoto zariadenia nemôžno vyrábať súčiastky v požadovaných presnostiach napr. do 0,02 mm s drsnosťou povrchumaximálne 0,4. Upínanie obrobkov môže byť medzi hrotmi, letmo do skľučovadla alebo na magnetickej doske, ktorúupneme do skľučovadla.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Synthotec Slovakia s.r.o.
Obstaranie vstrekovacieho lisu   
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. Súťažných podkladov (ďalej len SP).
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Krošlák, s.r.o.
Inovácia technologického vybavenia v spoločnosti Krošlák, s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov 1. Brúska 2. Klipovačka na rezanie Bea klipov na bukové hranoly 3. Ohýbačka drôtu 4. Ručné práškovacie (striekacie) zariadenie 5. Šijacie stroje
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EMO 99600 Výmena statora TG11 - výroba, dodávka a montáž statora generátora TG11 pre závod Atómové elektrárne Mochovce   
Výroba a dodávka nového statora generátora Montáž nového statora generátora Šéfmontáž a technický dozor počas montáže nového statora generátora
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Zariadenia kotolní
SPAAC, s. r. o.
Zariadenie na prípravu a opätovné použitie nie nebezpečných odpadov v Hnúšti   
Predmetom zákazky je nákup Zariadenia na prípravu a opätovné použitie nie nebezpečných odpadov v Hnúšti. Zákazkanie je rozdelená na časti. Súčasťou dodania predmetu zákazky je montáž, skúšobná prevádzka, zaškolenie obsluhujúceho personálu, poskytnutie technickej dokumentácie a relevantné povolenia pre spustenie prevádzky.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie