Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3622 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Spojená škola
Nákup 3 ks CNC sústruhov s príslušenstvom – Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru dva CNC sústruhy s príslušenstvom do dielní v budove SOŠ elektrotechnickej naZvolenskej ceste 18 v Banskej Bystrici a jeden CNC sústruh s príslušenstvom do dielne odborného výcviku SOŠautomobilovej na Továrenskej 29 vo Vlkanovej. CNC sústruhy budú využité vo vyučovacom procese ako materiálno- technické vybavenie pre učebné odbory obrábač kovov, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik nastavovač a mechanik mechatronik.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
VIPET s.r.o.
Linka na pečenie bezlepkových oplátok - VIPET, s.r.o. (VO2)   
Predmet zákazky sa člení na časti Logický celok č. 1 Miešačka cesta - 2 ks Logický celok č. 2 Pec s automatickým dávkovaním - 2 ks Logický celok č. 3 Dopravný pásový systém - 1 ks Logický celok č. 4 Dochucovacia linka s aplikátorom tuku - 1 ks Logický celok č. 5 Buffer hotových výrobkov - 1 ks
Priemyselné mechanizmy
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Automatický systém skladovania liekov a zdravotníckeho materiálu   
Predmetom dodávky sú poloautomatické zariadenia určené na skladovanie liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálua spotrebného materiálu vrátane poskytnutia záručného servisu. Predmet zákazky je rozdelený do 3 skupín. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky k jednotlivým častiam zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
ProWire s.r.o.
Obstaranie inovatívnej technológie - ProWire s.r.o. (VO3)   
Predmet zákazky sa člení na časti Logický celok č. 1 Plazmová rezačka - 1 ks Logický celok č. 2 Inteligentný zvárací stroj - 1 ks Logický celok č. 3 Zvárací stroj - 4 ks Logický celok č. 4 Hydraulický lis - 1 ks Logický celok č. 5 Pásová píla - 1 ks Logický celok č. 6 Strihacie zariadenie - 1 ks Logický celok č. 7 Univerzálny sústruh - 1 ks
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
3 Energy, s.r.o.
Periférne vybavenie výrobnej haly   
Predmetom zákazky je dodanie elektrického mostového žeriava jednonosníkového s príslušenstvom. Bližšia špecifikáciapredmetu zákazky sa nachádza v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
CIPI, s.r.o.
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti CIPI, s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka/kúpa troch zariadení / strojov vrátane súvisiacich služieb CNC vysekávací stroj 1 ks  Laserové rezacie centrum1 ks CNC ohraňovací lis 1 ks   Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 6 súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
eustream, a.s.
Výmena hydraulických časti turbokompresorov ES na KS01   
Inžiniering, návrh, výroba, dodávka, inštalácia kompletných hydraulických častí plynových turbokompresorov typu 650-21-2 pre dva stroje ES-25MW s cieľom znížiť prietok každým turbokompresorom na polovicu jeho súčasnej kapacity, prizachovaní súčasného kompresného pomeru a zároveň zvýšiť hydraulickú účinnosť turbokompresora. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
GLspol, s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku – GLspol, s.r.o.   
Logický celok 1 Príprava tlačovín Spočíva v tlači na digitálnom tlačovom stroji pomocou tonerov CMYK. Ďalej ide o rezanie papiera pomocou stohovej rezačky na mechanickom princípe.  Logický celok 2 Zošľachťovanie tlačovín Spočíva v laminovaní a parciálnom laminovaní pomocou laminovacieho stroja a v skladaní papiera pomocou skladaciehostroja  Logický celok 3 Jednotka na viazanie Spočíva v konečnom viazaní hárkov do väzby V1, tzv. brožúrovej väzby, pričom stroj poskytne zároveň čelný orez. Ďalejide o lepenú väzbu V2, ktorá spočíva v osadení a prilepení hárkov do obálky, pričom stroj poskytne aj nevyhnutné bigovanie obálky. Špirálová väzba pripraví hárky pomocou dierovacieho stroja a následne zaviaže hárky do kovovej špirály pomocou viazacieho stroja.  Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov(Príloha č.1.1, č.1.2 a č.1.3)
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Obec Kráľová pri Senci
„Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci“   
Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci Logický celok I. Výpočtovej technicky a softvéru Logický celok II. - Didaktických a pracovných pomôcok do biologicko-chemickej (B-CH) učebne a polytechnickej (PolyTech) učebne Logický celok III. - Nábytku pre učebne a knižnicu Uvedeným rozdelením zákazky na časti sa verejný obstarávateľ nesnaží o vyňatie zákazky z vyššieho postupu na nižší stupeň postupu verejného obstarávania, ale vytvára priestor pre čo najširšiu hospodársku súťaž. Zákazka má tak rozmanitý obsah, že na trhu nie sú v očakávanom množstve hospodárske subjekty, ktoré by mali v predmete podnikania podobne zmiešané činnosti. Preto verejný obstarávateľ rozdeľuje predmet zákazky na 3 časti s tým, že umožňuje uchádzačom predložiť ponuku na akúkoľvek časť, na viacej časti alebo na všetky časti, ak uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať alebo dodávať predmetné dodávky.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Nákup čistiacich prostriedkov pre potreby ŽU   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru a súvisiacich služieb čistiacich prostriedkov pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
NÁKUP ZÁSOBNÍKOV, DÁVKOVAČOV A ICH NÁPLNÍ PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru a súvisiacich služieb Nákup zásobníkov, dávkovačov ich náplní, vreciek do vysávačov pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch. Aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu dodať celý predmet zákazky ako celok a na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
GEVORKYAN, s.r.o.
Additive manufacturing-Logický celok A   
Predmetom zákazky je dodávka zariadenia pre proces ,,Additive manufacturing"
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
GEVORKYAN, s.r.o.
Kalibračný automat vhodný pre kalibrovanie dielov z kombinovaných materiálov - Logický celok D   
Predmetom zákazky je dodávka vysokovýkonného prítlačného automat s presne nastaviteľnou prítlačnou silou 250T pre kalibrovanie kombinovaných materiálov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
GEVORKYAN, s.r.o.
CNC automaty na brúsenie vnútorných a vonkajších priemerov a výšok súčiastok z kombinovaných materiálov - Logický celok C   
Predmetom zákazky je dodávka CNC automatov na brúsenie vnútorných a vonkajších priemerov a výšok súčiastok z kombinovaných materiálov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Súkromná stredná odborná škola, Hliník nad Hronom
Modernizácia technického vybavenia na praktické vyučovanie   
Predmetom zákazky zakúpenie strojov a zariadení na realizáciu odborného výcviku a odbornú prax v oblasti servisu aopráv motorových vozidiel.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie