Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3467 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
MD-MAX s. r. o.
Automatické CNC pilovŕtacie centrum   
Predmetom zákazky je dodávka automatického CNC pilovŕtacieho centra. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
I. E. systems spol. s r.o.
Inovatívna linka na výrobu a zušľachťovanie veľkoformátových betónových platní   
Predmetom zákazky je nákup Inovatívnej linky na výrobu a zušľachťovanie veľkoformátových betónových platní. 1) Linka na výrobu, zušľachťovanie - povrchovú úpravu betónových platní 2) Štiepacia linka s manuálnym nakladaním a odoberaním výrobkov
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
FBR s.r.o.
Nové a inovatívné technológie v mäsospracujúcom priemysle   
Dodanie a montáž prístrojového zariadenia technológie na spracovanie mäsa podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Univerzitná nemocnica Bratislava
Projekt racionalizácie a optimalizácie skladovania, sledovania stavu a pohybu liekov a ŠZM   
Predmetom zákazky je dodanie automatických a poloautomatických zariadení vrátane softvérového vybavenia apríslušenstva v rámci projektu racionalizácie a optimalizácie skladovania, sledovania stavu a pohybu liekov a ŠZM nacentrálnom sklade nemocníc a jednotlivých oddeleniach, vrátane nevyhnutných stavebných úprav spojených s dodanímzariadení a 12 mesačného záručného servisu dodaných zariadení. Zariadenia sú požadované do nemocníc v správeverejného obstarávateľa Nemocnica akad. L. Dérera, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda a Nemocnica Ružinov. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodaniapredmetu zákazky súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
HomeWood s.r.o.
Samostatne fungujúca sušiareň dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu.   
Predmetom zákazky je obstaranie samostatne fungujúcej sušiarne dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu. Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Príloheč. 2 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - doprava predmetu zákazky na miesto plnenia - montáž a inštalácia predmetu zákazky a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii a uvedenia do prevádzky, - konfigurácia predmetu zákazky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti predmetu zákazky, - protokolárne odovzdanie predmetu zákazky, - zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa ohľadne obsluhy vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu, - odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
Bryndziareň a syráreň,  s.r.o.
Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti Bryndziareň a syráreň, s.r.o.   
Predmetom zákazky je nákup 1 ks Kontinuálnej automatickej linky na zrážanie bielkovín a 1 ks Elektrohydraulickejvyrovnávacej rampy. Zákazka je rozdelená na časti. Podrobný opis dodania predmetu zákazky je uvedený v súťažnýchpodkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Ing. Juraj Šanoba
Obstaranie inovatívnej technológie na podporu, začatie a rozvoj podnikania - Ing. Juraj Šanoba   
Predmetom zákazky ja obstaranie CNC MAGNETICKEJ BRUSKY , Sústruhu SEMI CNC, Súradnicového meracieho stroja SMS a SOFTVÉR + Hardvérové vybavenie - PC kompatibilné so SOFTVÉRom. Inovatívna technológia bude umiestnená vo výrobných a prevádzkových priestoroch Ing. Juraja Šanobu, v Ružomberku,ul. Sv. Anny 126/30. Predmet zákazky sa delí na časti a to Časť č. 1 CNC MAGNETICKÁ BRUSKA, Časť č. 2 Sústruh SEMI CNC, Časť č. 3 Súradnicový merací stroj SMS, Časť č. 4 SOFTVÉR + Hardvérové vybavenie - PC kompatibilné so SOFTVÉRom. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov a kúpnej zmluvy.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
DANUBIUS spol. s r. o.
Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy DANUBIUS spol. s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodanie chladiarenských technológií a osvetlenia. Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia
EUROSVIT s.r.o.
Zavedenie inovatívnych technológií do výrobného procesu spoločnosti EUROSVIT s.r.o. II   
obstaranie inovatívnej technológie 3D meracie rameno Mostový žeriav(1ks) s elektrickým pojazdom a zdvihom, vrátane žeriavovej dráhy (27m) a trolejového vedenia spolu s vákuovým uchopovačom na obsluhu páliacich strojov
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
EKO-FBB spoločnosť s ručením obmedzeným
Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti EKO-FBB s.r.o.   
Predmet zákazky tvorí päť logických celkov  Logický celok č. 1 Nástrojárska CNC fréza 1 ks Logický celok č. 2 Cyklický CNC sústruh hrotový 1 ks Logický celok č. 3 Pneumatické náradie 1 kpl Logický celok č. 4 Plazmová rezačka 1 ks Logický celok č. 5 Indukčný ohrev 1 ks  Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
MAJK, s.r.o.
Automatizácia výrobného procesu v spoločnosti MAJK s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka vytlačovacej linky na gumu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Systém na odstraňovanie snehu z nákladných vozidiel   
Predmetom zákazky je realizácia, t.j. dodanie a montáž zariadení na odstránenie snehu a ľadu z nákladných vozidiel,prívesov, skriňových vozidiel a prepravných kontajnerov pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej lenNDS).
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Mesto Tornaľa
Zberný dvor Tornaľa   
Predmetom zákazky je dodávka strojového zaradenia zberného dvora. Zákazka je rozdelená na 3 časti. Časť č. 1 Dodávka traktora a prívesu za traktor Časť č. 2 Dodávka čelného nakladača Časť č. 3 Dodávka univerzálneho stranovo výsuvného mulčovača Podrobný opis dodania predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Spojená škola
Nákup troch CNC sústruhov s príslušenstvom – Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - dva CNC sústruhy do dielní v budove SOŠ elektrotechnickej na Zvolenskej ceste18 v Banskej Bystrici a jeden CNC sústruh do dielne odborného výcviku SOŠ automobilovej na Továrenskej 29 voVlkanovej. CNC sústruhy budú využité vo vyučovacom procese ako materiálno-technické vybavenie pre učebné odboryobrábač kovov, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik nastavovač a mechanik mechatronik.Podrobná špecifikácia CNC strojov je uvedená v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v prílohách SP.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
EKOMETAL, spol. s r.o.
Inovácia výroby v spoločnosti EKOMETAL, spol. s r.o. - technologické vybavenie   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení 1. 3-osé CNC (2 ks) 2. Meracie zariadenie (1 ks) vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie