Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 104 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská agentúra životného prostredia
Komplexné zabezpečenie a realizácia marketingových kampaní vrátane správy sociálnych sietí   
Predmetom zákazky je Komplexné zabezpečenie a realizácia marketingových kampaní vrátane správy sociálnych sietí.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Západoslovenská distribučná, a.s.
Služby externého Call Centra   
Poskytovanie služieb externého Call Centra, najmä obsluha zákazníckej, poruchovej, VIP telefonickej linky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Digitálne služby v oblasti marketingu   
Online marketingová stratégia, ideamaking a exekúcia kampaní, social media stratégia a komplexná správa sociálnych sietí, návrh a realizácia mediálnej stratégie. Kompletné poskytovanie digitálnych služieb ako nastavenie online marketingovej stratégie, ideamaking a excekúcia kampaní, sociálna stratégia a správa sociálnych sietí, návrh a realizácia mediálnej stratégie a nákup médií. S cieľom Celoročná komunikácia, ktorá okrem šetrenia nákladov na zdravotnú starostlivosť, podporuje rast/retenciu poistencov a v neposlednom rade aj nárast využívania produktov VšZP ako mobilná aplikácia, newsletter, ePobočka, bude mať taktiež efekt budovania dobrého mena VšZP a spájanie si VšZP so zdravým životným štýlom. Segmenty musia mať stanovene ciele rastúcim smerom, konkrétne kľúčové ukazovatele výkonnosti sa určia na základe konečného stavu zmluvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Slovenská inovačná a energetická agentúra
S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež   
Predmetom zákazky je komplexné technicko-organizačné zabezpečenie služieb v predpokladanom počte 100 podujatíurčených pre deti a mládež, realizovaných v rámci národného projektu Žiť Energiou a agentúry SIEA,ktoré slúžia nazvyšovanie povedomia a informovanosti širokej verejnosti o obnoviteľných zdrojoch energie a efektívnomnízkouhlíkovom hospodárstve. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch verejnéhoobstarávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
LOGI s.r.o.
Vývoj aplikácie a marketingová kampaň pre LOGI s.r.o.   
Predmetom zákazky je vývoj aplikácie DHZO spolu so zabezpečením marketingovej kampane.Zadanie je súčasťou súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zber údajov v rámci výskumu súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti na Slovensku   
Predmetom zákazky je zber údajov v rámci výskumu súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti na Slovensku formou reprezentatívnych výskumov verejnej mienky a formou fokusových skupín a ich vyhodnotenie.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...
Prešovský samosprávny kraj
Štúdia realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu   
Predmetom zákazky je vypracovanie Štúdie realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu. Štúdia realizovateľnosti má nadviazať na už existujúcu "Stratégiu rozvoja pútnickej cesty na poľsko-slovenskom pohraničí" a komplexne zmapovať celé oprávnené územie v rámci Slovenskej republiky vrátane analýzy dopytu a vypracovať spoločné cezhraničné štandardy v oblasti ochrany a zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Západoslovenská distribučná, a.s.
Služby externého Call Centra   
Poskytovanie služieb externého Call Centra, najmä obsluha zákazníckej, poruchovej, VIP telefonickej linky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Digitálne služby v oblasti marketingu   
Online marketingová stratégia, ideamaking a exekúcia kampaní, social media stratégia a komplexná správa sociálnychsietí, návrh a realizácia mediálnej stratégie. Kompletné poskytovanie digitálnych služieb ako nastavenie onlinemarketingovej stratégie, ideamaking a excekúcia kampaní, sociálna stratégia a správa sociálnych sietí, návrh a realizáciamediálnej stratégie a nákup médií.  S cieľom Celoročná komunikácia, ktorá okrem šetrenia nákladov na zdravotnú starostlivosť, podporuje rast/retenciupoistencov a v neposlednom rade aj nárast využívania produktov VšZP ako mobilná aplikácia, newsletter, ePobočka,bude mať taktiež efekt budovania dobrého mena VšZP a spájanie si VšZP so zdravým životným štýlom. Segmenty musiamať stanovene ciele rastúcim smerom, konkrétne kľúčové ukazovatele výkonnosti sa určia na základe konečného stavuzmluvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Služby reklamnej agentúry (výber strategického partnera pre reklamnú nadlinkovú a podlinkovú komunikáciu)   
Predmetom zákazky bude zabezpečenie strategického poradenstva, zvukovej a vizuálnej produkcie spotov, tvorbakreatívnych konceptov, poskytovanie reklamných služieb v digitálnej podobe (tvorba aj spravovanie webov, a aplikácii),vykonávanie marketingových prieskumov a organizovanie celodenných alebo niekoľko denných eventov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zber údajov v rámci výskumu súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti na Slovensku   
Predmetom zákazky je zber údajov v rámci výskumu súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti naSlovensku formou reprezentatívnych výskumov verejnej mienky a formou fokusových skupín a ich vyhodnotenie.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Služby externého Call Centra   
Poskytovanie služieb externého Call Centra, najmä obsluha zákazníckej, poruchovej, VIP telefonickej linky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Obstaranie dodávateľa za účelom prezentácie Operačného programu Životné prostredie a Operačného programu Kvalita životného prostredia vo vybraných médiách   
Premetom zákazky je výber dodávateľa na nákup mediálneho priestoru v printových médiách v SR za účelomprezentácie Operačného programu Životné prostredie a Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Úrad vlády Slovenskej republiky
Zabezpečenie dodávky monitoringu printových a elektronických médií   
Predmetom zákazky je zabezpečenie online prístupu do databázy plného znenia informácií z požadovaných denníkov, vybraných regionálnych periodík, slovenských a českých týždenníkov, z vybraných českých médií a preklady ďalších zahraničných médií, prepisov spravodajských relácií vybraných elektronických médií a publicistických a diskusných reláciírozhlasového vysielania, a do databázy informácií z vybraných webových stránok. Predmetom zákazky je ajzabezpečenie personálnej dostupnosti uchádzača, zapožičanie audio a videozáznamov monitorovaných relácií podľapožiadaviek verejného obstarávateľa, export monitoringu zo systému uchádzača a prepisy osobitne vyžiadaných relácií zelektronických médií a iných verejných zdrojov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Služby mediálnej agentúry   
Spoločnosť TIPOS predstavuje lídra na trhu hazardných hier na území SR v mnohých oblastiach a pôsobí na trhuhazardných hier už 25 rokov. V súčasnosti TIPOS prevádzkuje štátnu lotériu, ktorú tvoria číselné lotérie, lotériu dokladovo prijatí tržby vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou a hazardné hry prevádzkované prostredníctvominternetu, okamžité lotérie a ďalšie lotérie a stávkové hry podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Za účelmi prezentácie všetkých svojich produktov širokejhráčskej verejnosti spoločnosť pravidelne uskutočňuje rôzne marketingové a komunikačné aktivity vo formenadlinkových aj podlinkových kampaní. Primárnym cieľom daného predmetu zákazky je zabezpečiť nákup mediálnehopriestoru na pokrytie všetkých marketingových aktivít vrátane plánovania, analýz a strategického aj operatívnehoporadenstva v mediálnej sfére.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie