Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 17 z 7 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
Meracia technika   
Verejný obstrarávateľ zadáva podlimitnú zákazku na dodanie tovarov, pričom predmetom je dodanie meracej techniky v počte 7 ks (Digitálny nivelačný prístroj, Nivelačná podložka, Fiberglasová nivelačná lata, Skenovacia a fotogrametrická totálna stanica s možnosťou pripojenia GNSS, Geodetická totálna stanica nižšej presnosti, Geodetická totálna stanica, Laserový skener vrátane softvéru na spracovanie 3D skenovania) pre potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky sú aj neoddeliteľné činnosti (služby) spojené s umiestnením a montážou tovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Prieskumné, hydrografické, oceánografické a...
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
Meracia technika   
Verejný obstrarávateľ zadáva podlimitnú zákazku na dodanie tovarov, pričom predmetom je dodanie meracej techniky vpočte 7 ks (Digitálny nivelačný prístroj, Nivelačná podložka, Fiberglasová nivelačná lata, Skenovacia a fotogrametrickátotálna stanica s možnosťou pripojenia GNSS, Geodetická totálna stanica nižšej presnosti, Geodetická totálna stanica,Laserový skener vrátane softvéru na spracovanie 3D skenovania) pre potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky sú aj neoddeliteľné činnosti (služby) spojené s umiestnením a montážou tovaru. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Prieskumné, hydrografické, oceánografické a...
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Prístrojové vybavenie pre potreby projektu Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho prístrojového vybavenia v rámci pripravovaného projektu Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Predmet zákazky pozostáva z dodania špeciálneho prístrojového vybavenia pre potreby predmetného projektu podľa špecifikácie verejného obstarávateľa a v požadovanom množstve pre jednotlivé časti predmetu zákazky. Prístrojové vybavenie bude dodávané do priestorov Štátneho geologického ústavu v Bratislave podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch (najmä v Časti B.1 Opis predmetu zákazky, v Časti B. 2 Spôsob určenia ceny, ako aj v Časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky), prípadne do vybraných hydrologických vrtov v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava, ktoré budú verejným obstarávateľom upresnené v čiastkovej objednávke.  Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch, vrátane požadovaných množstiev jednotlivých položiek, ktoré tvoria predmet jednotlivých častí zákazky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Prieskumné, hydrografické, oceánografické a...
Slovenský hydrometeorologický ústav
Súprava hydrometrických vrtuliek na určenie prietoku malých tokov, stredne veľkých a veľkých tokov   
Predmetom zákazky je zariadenie na meranie rýchlosti prúdenia vody. Rýchlosť prúdenia sa určuje pomocou počtu otáčok pohyblivej časti prístroja (vrtule, rotoru) za určitý časový interval. K základným častiam hydrometrickej vrtule patrí pohyblivá časť (vrtuľa, osa), telo vrtule s kontaktným zariadením, prípadne prídavným závažím, signálne, resp. počítacie zariadenie a smerový stabilizátor (kormidlo). Nevyhnutnou súčasťou každej hydrometrickej vrtule je sútyčie (s dĺžkovou stupnicou pre meranie hĺbok) alebo záves s manipulačným zariadením. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Prieskumné, hydrografické, oceánografické a...
GEO-KOD, s.r.o.
GEODETICKÉ PRÍSTROJE S PRÍSLUŠENSTVOM A ZAŠKOLENÍM   
Obstaranie hardvérového, softvérového vybavenia a s tým spojené aj zaškolenie zamestnancov pre spoločnosťGEOKOD, s.r.o. za účelom inovácie výrobného procesu zodpovedajúcemu vysokým štandardom v poskytovanígeodetických a kartografických prác.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Prieskumné, hydrografické, oceánografické a...
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Prístrojové vybavenie pre potreby projektu„Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky”   
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho prístrojového vybavenia v rámci pripravovaného projektu Hydrogeologickýprieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Predmet zákazky pozostáva z dodania špeciálneho prístrojového vybavenia pre potreby predmetného projektu podľašpecifikácie verejného obstarávateľa a v požadovanom množstve pre jednotlivé časti predmetu zákazky. Prístrojovévybavenie bude dodávané do priestorov Štátneho geologického ústavu v Bratislave podľa požiadaviek uvedených vtýchto súťažných podkladoch (najmä v Časti B.1 Opis predmetu zákazky, v Časti B. 2 Spôsob určenia ceny, ako aj vČasti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky), prípadne do vybraných hydrologických vrtov v okresochRimavská Sobota, Revúca a Rožňava, ktoré budú verejným obstarávateľom upresnené v čiastkovej objednávke.   Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch, vrátane požadovaných množstievjednotlivých položiek, ktoré tvoria predmet jednotlivých častí zákazky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Prieskumné, hydrografické, oceánografické a...
Slovenský hydrometeorologický ústav
Súprava hydrometrických vrtuliek na určenie prietoku malých tokov, stredne veľkých a veľkých tokov   
Predmetom zákazky je zariadenie na meranie rýchlosti prúdenia vody. Rýchlosť prúdenia sa určuje pomocou počtu otáčok pohyblivej časti prístroja (vrtule, rotoru) za určitý časový interval. K základným častiam hydrometrickej vrtule patrí pohyblivá časť (vrtuľa, osa), telo vrtule s kontaktným zariadením, prípadne prídavným závažím, signálne, resp. počítacie zariadenie a smerový stabilizátor (kormidlo). Nevyhnutnou súčasťou každej hydrometrickej vrtule je sútyčie (s dĺžkovou stupnicou pre meranie hĺbok) alebo záves s manipulačným zariadením. Bližšia špecifikácia je uvedená v  1/4 súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Prieskumné, hydrografické, oceánografické a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie