Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 14 z 4 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa mestskej zelene v Košiciach
XIV.etapa rekonštrukcie horizontálnych vrtov a objektov stabilizujúcich Sídlisko Dargovských hrdinov Košiciach   
Predmetom zákazky je XIV. etapa rekonštrukcie horizontálnych vrtov (ďalej len HV) a objektov stabilizujúcich Sídlisko Dargovských hrdinov v Košiciach. HV sú na Sídlisku Dargovských hrdinov jedným z rozhodujúcich stabilizačných prvkov.Projekt rekonštrukcie HV je vypracovaný z dôvodu potreby obnovy HV, ktoré už prekročili praktickú životnosť (cca 10 až15 rokov). Pre rekonštrukciu boli navrhnuté HV, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve mesta, alebo nímpoverených správcov. Vrty navrhnuté na rekonštrukciu sa nachádzajú na troch miestach. Dve pracoviská sú na uliciVyšná úvrať. Tretie pracovisko je pod ulicou Povstanie českého ľudu.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Prieskumné vrty a vrtné práce
Správa mestskej zelene v Košiciach
XIV.etapa rekonštrukcie horizontálnych vrtov a objektov stabilizujúcich Sídlisko Dargovských hrdinov Košiciach   
Predmetom zákazky je XIV. etapa rekonštrukcie horizontálnych vrtov (ďalej len HV) a objektov stabilizujúcich SídliskoDargovských hrdinov v Košiciach. HV sú na Sídlisku Dargovských hrdinov jedným z rozhodujúcich stabilizačných prvkov.Projekt rekonštrukcie HV je vypracovaný z dôvodu potreby obnovy HV, ktoré už prekročili praktickú životnosť (cca 10 až15 rokov). Pre rekonštrukciu boli navrhnuté HV, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve mesta, alebo nímpoverených správcov. Vrty navrhnuté na rekonštrukciu sa nachádzajú na troch miestach. Dve pracoviská sú na uliciVyšná úvrať. Tretie pracovisko je pod ulicou Povstanie českého ľudu. Predmet zákazky je podrobne vymedzený vsúťažných podkladoch časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Prieskumné vrty a vrtné práce
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Bratislava - protipovodňová ochrana, Aktivita 3, MČ Bratislava - Karlova Ves, zaústenie Vydrice do Dunaja - dotesnenie podložia   
Dotesnenie línie protipovodňovej ochrany Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, zaústenie Vydrice do Dunajavysokotlakovou injektážou s pol metrovým previazaním s injektážou zeminy protipovodňovej ochrany, vybudovanieštyroch pozorovacích vrtov a drenážnej šachty.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Prieskumné vrty a vrtné práce
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Bratislava - protipovodňová ochrana, Aktivita 3, MČ Bratislava - Karlova Ves, zaústenie Vydrice do Dunaja - dotesnenie podložia   
Predmetom verejného obstarávania je dotesnenie línie protipovodňovej ochrany Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves,zaústenie Vydrice do Dunaja vysokotlakovou injektážou s pol metrovým previazaním s injektážou zeminyprotipovodňovej ochrany, vybudovanie štyroch pozorovacích vrtov a drenážnej šachty.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Prieskumné vrty a vrtné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie