Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 111 z 11 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Rozhlas a televízia Slovenska
HDTV televízne kamerové reťazce - 6 zostáv   
Účelom tohto verejného obstarávania je rozšírenie počtu štúdiových kamerových reťazcov pre televízne štúdiá Rozhlasu a televízie Slovenska - Slovenskej televízie Bratislava. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby kamerové reťazce boli plne kompatibilné s existujúcimi kamerovými reťazcami. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
Rozhlas a televízia Slovenska
Štúdiové kamery   
Štúdiové kamery
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
Rozhlas a televízia Slovenska
Štúdiové kamery   
Predmetom zákazky je dodávka štúdiových kamerových reťazcov pre televízne štúdiá RTVS STV štúdio Banská Bystricaa STV štúdio Košice v rámci investičnej akcie Televízna a rozhlasová štúdiová technika. Podrobné vymedzenie predmetuzákazky je bližšie špecifikované v Kapitole B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
Rozhlas a televízia Slovenska
Štúdiové kamery   
Predmetom zákazky je dodávka štúdiových kamerových reťazcov pre televízne štúdiá RTVS STV štúdio Banská Bystricaa STV štúdio Košice v rámci investičnej akcie Televízna a rozhlasová štúdiová technika. Podrobné vymedzenie predmetuzákazky je bližšie špecifikované v Kapitole B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vybavenie diaľnice D2 predselekčným vysokorýchlostným váhovým systémom pred odpočívadlom Sekule   
Predmetom zákazky je vybaviť diaľnicu D2 a pravostranné odpočívadlo Sekule predselekčným vysokorýchlostnýmváhovým systémom pre detekciu prekročenia rozmerových a hmotnostných limitov nákladných vozidiel a ich odklon zpremávky na úradné váženie na certifikovanej váhe. Predmetom dodávky budú technologické zariadenia a stavebnáčasť (výkopy, stĺpy) a to v zmysle priloženej projektovej dokumentácie.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Modernizácia a doplnenie IRSD na D1 a D2 na území mesta Bratislavy   
Predmetom zákazky je doplnenie a modernizácia ISD na diaľnici D1 Pečňa Vajnory v rámci ktorej bude zmodernizovanánapájacia a komunikačná infraštruktúra, kamerové systémy, premenné dopravné značky, a modernizácia telefónovnúdzového volania v rámci celého dopravného uzla Bratislava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Modernizácia a doplnenie ISD na úseku diaľnice D1 Trnava - Horná Streda   
Predmetom zákazky je doplnenie a modernizácia ISD na diaľnici D1 Trnava Horná Streda, v rámci ktorej budezmodernizovaná a doplnená napájacia komunikačná infraštruktúra, kamerové systémy dohľadu, premenné dopravnéznačky, modernizácia telefónov núdzového volania, meteostanice, sčítače dopravy a nové operátorské pracovisko naStredisku správy a údržby diaľnice 3 Trnava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetuzákazky súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Modernizácia a doplnenie IRSD na D1 a D2 na území mesta Bratislavy   
Predmetom zákazky je doplnenie a modernizácia ISD na diaľnici D1 Pečňa Vajnory v rámci ktorej bude zmodernizovanánapájacia a komunikačná infraštruktúra, kamerové systémy, premenné dopravné značky, a modernizácia telefónovnúdzového volania v rámci celého dopravného uzla Bratislava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vybavenie diaľnice D2 predselekčným vysokorýchlostným váhovým systémom pred odpočívadlom Sekule   
Predmetom zákazky je vybaviť diaľnicu D2 a pravostranné odpočívadlo Sekule predselekčným vysokorýchlostným váhovým systémom pre detekciu prekročenia rozmerových a hmotnostných limitov nákladných vozidiel a ich odklon z premávky na úradné váženie na certifikovanej váhe. Predmetom dodávky budú technologické zariadenia a stavebná časť (výkopy, stĺpy) a to v zmysle priloženej projektovej dokumentácie.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Modernizácia uzavretého televízneho okruhu tunela Branisko   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a jeho inštalácia, t .j. demontáž a úprava existujúcich zariadení uzatvorenéhotelevízneho okruhu, dodanie a montáž nových zariadení uzatvoreného televízneho okruhu (ďalej len "UTO") a zariadenína identifikáciu a vyhodnotenie vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci ADR pre prevádzkový súbor 422.12 UzatvorenýTV okruh UTO. Predmetom zákazky je taktiež aj poskytnutie služby, t. j. výkon technického servisu na dotknutých zariadeniachuzatvoreného televízneho okruhu UTO počas záručnej doby a vykonávanie opráv, za ktoré nie je zhotoviteľ zodpovednýv rámci zodpovednosti za vady diela v rámci záručnej doby, na základe písomnej objednávky objednávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia Modernizácia uzatvoreného televíznehookruhu, dokumentácia pre realizáciu stavby (DP/DRS), ktorú vypracovala spoločnosť PROJ-SIG s.r.o. (04/2019), a ktorátvorí prílohu č. 1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov. Elektromontážne a stavebné práce na PS 422.12 Uzatvorený TV okruh UTO budú vykonané podľa projektovejdokumentácie Modernizácia uzatvoreného televízneho okruhu, ktorá je Prílohou č.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazkySúťažných podkladov, v kvalite požadovanej podľa platných technických noriem a právnych predpisov. Pred zahájenímprác je potrebná súčinnosť servisnej organizácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetuzákazky Súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Modernizácia a doplnenie ISD na úseku diaľnice D1 Trnava - Horná Streda   
Predmetom zákazky je doplnenie a modernizácia ISD na diaľnici D1 Trnava Horná Streda, v rámci ktorej bude zmodernizovaná a doplnená napájacia komunikačná infraštruktúra, kamerové systémy dohľadu, premenné dopravné značky, modernizácia telefónov núdzového volania, meteostanice, sčítače dopravy a nové operátorské pracovisko na Stredisku správy a údržby diaľnice 3 Trnava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie