Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 20 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Rohožník
Nákup drevnej štiepky pre obec Rohožník   
Dodávka drevnej štiepky pre kotoľňu k.ú Rohožník v plánovanom množstve cca 6000 ton za obdobie 36 mesiacov
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka palivového dreva vrátane dopravy a uloženia v mieste spotreby   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky palivového dreva a súvisiacich služieb (najmä doprava na miesto určenia,nakládka a vykládka) pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (kupujúci). Predávajúci sa zaväzuje dodávaťpredmet zákazky v množstve a čase podľa potrieb kupujúceho v súlade s nasledujúcimi minimálnymi požiadavkami Palivové drevo musí byť dodané z nasledujúcej drevnej hmoty dub/buk/jaseň
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
Obec Rohožník
Nákup drevnej štiepky pre obec Rohožník   
Dodávka drevnej štiepky pre kotolňu k.ú Rohožník v plánovanom množstve cca 6000 ton za obdobie 36 mesiacov vpravidelných intervaloch podľa potreby obstarávateľa vrátane dopravy
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
Združenie obcí dolného Žitného Ostrova
Dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika   
Predmetom zákazky je dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika,v rámci projektu s názvom Chute podunajskej prírody NATUR/DANUBEPARKS, kód projektu SKHU/1601/1.1./258podporeného z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika Maďarsko, ako je špecifikovaný v časti ZväzokII a za zmluvných podmienok stanovených v časti Zväzok IV súťažných podkladov.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Produkty lesných škôlok
Združenie obcí dolného Žitného Ostrova
Dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika   
Predmetom zákazky je dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika,v rámci projektu s názvom Chute podunajskej prírody NATUR/DANUBEPARKS, kód projektu SKHU/1601/1.1./258podporeného z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika Maďarsko, ako je špecifikovaný v časti ZväzokII a za zmluvných podmienok stanovených v časti Zväzok IV súťažných podkladov.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Produkty lesných škôlok
RETIA, a.s.
Sušené rastliny na extrakciu   
Predmetom zákazky je dodávka desiatich druhov sušených liečivých rastlín, ako rastlinnej suroviny na prípravuextraktov, vrátane dopravy na miesto uskladnenia. Požadovaná hmotnosť egalizácie balenia sušených liečivých rastlín jeminimálne 10 kg. Tieto sušené liečivé rastliny musia byť zabalené vo viacvrstvových papierových vreciach alebo vjutových vreciach alebo v plastových vreciach, pričom na obale vriec musia byť uvedené minimálne tieto údaje názovsušenej liečivej rastliny, množstvo, expirácia, rok pestovania a dátum zberu, dodávateľ. Dodávané sušené liečivé rastlinynemôžu byť v čase dodania staršie ako 12 mesiacov od dátumu zberu, ktorý bude vyznačený na obale. Predmet zákazkybude dodávaný v troch identických dodávkach.   Bližšie informácie sú uvedené v bode II.2.4) tohto oznámenia a v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Produkty lesných škôlok
LIGNOSTAR, s.r.o.
Dodávka technológie na plastifikáciu dreva   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka a montáž kompletnej technológie na výrobu plastifikovaného dreva.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
RETIA, a.s.
Sušené rastliny na extrakciu   
Predmetom zákazky je dodanie sušených rastlín na extrakciu. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádzala v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Produkty lesných škôlok
RETIA, a.s.
Sušené rastliny na extrakciu   
Predmetom zákazky je dodanie sušených rastlín na extrakciu. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Produkty lesných škôlok
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch   
Predmetom verejného obstarávania je výroba a montáž pozorovacích, kŕmnych a iných stolárskych výrobkov, ktoré súšpecifikované v súťažných podkladoch, vrátane dopravy na miesto určenia a osadenia vo voľnej prírode nachádzajúcejsa v Trenčianskom kraji.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch   
Predmetom verejného obstarávania je výroba a montáž pozorovacích, kŕmnych a iných stolárskych výrobkov, ktoré súšpecifikované v súťažných podkladoch, vrátane dopravy na miesto určenia a osadenia vo voľnej prírode nachádzajúcejsa v Trenčianskom kraji.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
Mesto Trnava
Zhotovenie a montáž predajných drevených stánkov   
Predmetom obstarávania je zhotovenie a montáž predajných drevných stánkov v nasledovnom minimálnom rozsahu Predajné drevené jednostánky, dvojstánky, občerstvovacie stánky prístrešky na státie, prístrešky na odpadové nádoby, latkové ploty, drevené stolíky sú vyrobené zo zrubového masívneho profilu hrúbky 44 mm (borovica a smrek). Konštrukcia je tvorená drevenými hranolmi pod opláštením.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
Mesto Trnava
Zhotovenie a montáž predajných drevených stánkov   
Predajné drevené jednostánky, dvojstánky, občerstvovacie stánky prístrešky na státie, prístrešky na odpadové nádoby,latkové ploty, drevené stolíky sú vyrobené zo zrubového masívneho profilu hrúbky 44 mm (borovica a smrek). Konštrukcia je tvorená drevenými hranolmi pod opláštením.  Všetky drevené časti stánku sú napustené olejovým moridlom proti škodcom a povrchovým vplyvom. Stánky s výnimkou prístreškov stoja na drevených hranoloch a výškovo sa dajú korigovať pomocou kovovýchnastaviteľných nožičiek pätiek o výške 10 cm, s možnosťou ich nastavenia 4 cm Celková povrchová úprava drevených prvkov je lakovaním.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
Mesto Trnava
Zhotovenie a montáž predajných drevených stánkov   
Predmetom obstarávania je zhotovenie a montáž predajných drevných stánkov v nasledovnom minimálnom rozsahu   Materiálové zloženie komponentov  Predajné drevené jednostánky, dvojstánky, občerstvovacie stánky prístrešky na státie, prístrešky na odpadové nádoby,latkové ploty, drevené stolíky sú vyrobené zo zrubového masívneho profilu hrúbky 44 mm (borovica a smrek). Konštrukcia je tvorená drevenými hranolmi pod opláštením.  Všetky drevené časti stánku sú napustené olejovým moridlom proti škodcom a povrchovým vplyvom. Čelo stánku je upravené spôsobom drátkovania ( zvrásnenie povrchu, ktorý vytvára efekt starého vyzretého dreva).  Strecha stánkov a prístreškov je sedlová, vyrobená z masívnych hranolov a OSB dosák pokrytá krytinou, asfaltovým(bitúmenovým) šindľom farby lesnej zelenej a olemované plechovými prvkami. Podlaha stánkov je z masívneho roštu vyvýšená pokrytá OSB doskami a protišmykovou gumovou vrstvou.  Dvere ktoré sú umiestnené v zadnej časti stánku, sú celé z masívu povrchovo upravené ako celý stánok. Šírka dverí je0,80 m, výška 1,75 m a sú uzamykateľné.  Stánky s výnimkou prístreškov stoja na drevených hranoloch a výškovo sa dajú korigovať pomocou kovových 1/4 nastaviteľných nožičiek pätiek o výške 10 cm, s možnosťou ich nastavenia 4 cm Celková povrchová úprava drevených prvkov je lakovaním.  Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
Mesto Trnava
Zhotovenie a montáž predajných drevených stánkov   
Zákazka je tvorená z  -38 kusov predajných stánkov jednodomčekov  -10 kusov predajných stánkov dvojdomčekov  -2 kusy občerstvovací predajný stánok, jednodomček s motívom suda  -6 kusov prístrešok na státie -1 kus prístrešok na odpadové nádoby  -12 kusov drevených stolíkov -47 kusov latkového plota o celkovom rozmere 1,2m x 0,7m -10 kusov obdĺžnikových tabuliek na označenie stánku dvojdomčeka o rozmere 2mx0,30m -38 kusov elipsovitých tabuliek na označenie stánku jednodomček o rozmere 0,5mx0,30m -38 kusov girlandy ( náhrada ihličia) s LED bielym teplým osvetlením (dĺžka 1 girlandy je 4,40m) -2 kusy girlandy ( náhrada ihličia) s LED bielym teplým osvetlením (dĺžka 1 girlandy je 2,40m) -10 kusov girlandy ( náhrada ihličia) s LED bielym teplým osvetlením (dĺžka 1 girlandy je 7,40m)  Zahŕňa aj dovoz a montáž na mieste uloženia
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie