Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 82 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti
Zhotovenie výstav vrátane výstavných prvkov, umeleckých dekorácií a kašírovaných predmetov   
Predmetom zákazky je zhotovenie výstav vrátane výstavných prvkov, umeleckých dekorácií a kašírovaných predmetov.Hromadné oznámenie za I. štvrťrok 2019
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
Rozhlas a televízia Slovenska
Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou prostredníctvom viackamerových prenosových vozov vrátane technickej obsluhy, prostredníctvom vysielacej satelitnej techniky DSNG satelitných vozov vrátane technickej obsluhy a prostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy na zabezpečovanie predovšetkým živého vysielania športových a iných spoločenských podujatí vo verejnom záujme a to podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa (podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Komplexné zabezpečenie stávok hazardných hier a nelotériových produktov   
Predmetom zákazky Komplexné zabezpečenie stávok hazardnych hier a nelotériovych produktov sú služby v rozsahuuvedenom v technickej špecifikácii predmetu zákazky a podľa podmienok zmluvy. Službami (ďalej len Služba) sa myslíkomplexné zabezpečenie systému Hazardnych hier a zabezpečenie prevádzky Produktov poskytovanych Prevádzkamialebo Integrovanymi prevádzkovateľmi. Zabezpečenie prevádzky Produktov zahŕňa najmä, nie však vylučne, poskytnutieslužieb súvisiacich s Technickym zariadením Prevádzok pre potreby prevádzkovania Produktov vrátane systémového atelekomunikačného prepojenia na informačny systém Objednávateľa, s tym súvisiaceho Spotrebného materiálu azabezpečenie servisu Terminálov Prevádzok. Objednávateľ zároveň požaduje zabezpečenie komplexného manažmentuTransakcií a operácií uskutočňovanych prostredníctvom Terminálov Prevádzok alebo koncovych zariadení Integrovanychprevádzkovateľov.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Prírodoveda pre 3. a 4. ročník ZŠ   
Predmetom zákazky je dopracovanie víťazných návrhov s názvom súťažePrírodoveda pre 3. a 4. ročník ZŠ predloženýchv súťaži návrhov do podoby hotového didaktického prostriedku, vytvorenie jazykovej verzie pre základné školy svyučovacím jazykom maďarským, metodických príručiek a dodanie tlačených a elektronických verzií didaktickýchprostriedkov.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Vlastiveda pre 3. a 4. ročník základných škôl   
Predmetom zákazky je dopracovanie víťazných návrhov s názvom súťažeVlastiveda pre 3. a 4. ročník ZŠ predloženýchv súťaži návrhov do podoby hotového didaktického prostriedku, vytvorenie jazykovej verzie pre základné školy svyučovacím jazykom maďarským, metodických príručiek a dodanie tlačených a elektronických verzií didaktickýchprostriedkov.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti
Zhotovenie výstav vrátane výstavných prvkov, umeleckých dekorácií a kašírovaných predmetov   
Predmetom zákazky je zhotovenie výstav vrátane výstavných prvkov, umeleckých dekorácií a kašírovaných predmetov.Hromadné oznámenie za I.-IV. štvrťrok 2018
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Zabezpečenie umiestnenia a odvysielania Komunikátov 2   
Zabezpečenie umiestnenia a odvysielania Komunikátov (záznamov zo žrebovania číselných lotérií a informácií pre tipujúcich).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovoutechnikou prostredníctvom viackamerových prenosových vozov vrátane technickej obsluhy, prostredníctvom vysielacejsatelitnej techniky DSNG satelitných vozov vrátane technickej obsluhy a prostredníctvom dieselagregátov vrátanetechnickej obsluhy na zabezpečovanie predovšetkým živého vysielania športových a iných spoločenských podujatí voverejnom záujme a to podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa (podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vsúťažných podkladoch).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Slovenská agentúra životného prostredia
Tvorba filmov, rozhlasových diskusií, zvukových upútaviek a poskytnutie iných profesionálnych produkčných služieb   
Predmetom zákazky je tvorba filmov, rozhlasových diskusií, zvukových upútaviek a poskytnutie iných profesionálnychprodukčných služieb. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B. a E. súťažných podkladov.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Filmové služby a videoslužby
Slovenská agentúra životného prostredia
Tvorba filmov, rozhlasových diskusií, zvukových upútaviek a poskytnutie iných profesionálnych produkčných služieb   
Predmetom zákazky je tvorba filmov, rozhlasových diskusií, zvukových upútaviek a poskytnutie iných profesionálnychprodukčných služieb. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B. a D. súťažných podkladov.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Filmové služby a videoslužby
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Komplexné zabezpečenie stávok hazardných hier a nelotériových produktov   
Predmetom zákazky Komplexné zabezpečenie stávok hazardných hier a nelotériových produktov sú služby v rozsahuuvedenom v technickej špecifikácii predmetu zákazky a podľa podmienok zmluvy. Službami (ďalej len Služba) sa myslíkomplexné zabezpečenie systému Hazardných hier a zabezpečenie prevádzky Produktov poskytovaných Prevádzkamialebo Integrovanými prevádzkovateľmi. Zabezpečenie prevádzky Produktov zahŕňa najmä, nie však výlučne, poskytnutieslužieb súvisiacich s Technickým zariadením Prevádzok pre potreby prevádzkovania Produktov vrátane systémového atelekomunikačného prepojenia na informačný systém Objednávateľa, s tým súvisiaceho Spotrebného materiálu azabezpečenie servisu Terminálov Prevádzok. Objednávateľ zároveň požaduje zabezpečenie komplexného manažmentuTransakcií a operácií uskutočňovaných prostredníctvom Terminálov Prevádzok alebo koncových zariadení Integrovanýchprevádzkovateľov.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií
Slovenská agentúra životného prostredia
Tvorba filmov, rozhlasových diskusií, zvukových upútaviek a poskytnutie iných profesionálnych produkčných služieb   
Predmetom zákazky je tvorba filmov, rozhlasových diskusií, zvukových upútaviek a poskytnutie iných profesionálnychprodukčných služieb. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B. a D. súťažných podkladov.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Filmové služby a videoslužby
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Vlastiveda pre 3. a 4. ročník základných škôl   
Predmetom zákazky je dopracovanie víťazných návrhov s názvom Vlastiveda pre 3. a 4. ročník ZŠ predložených vsúťaži návrhov do podoby hotového didaktického prostriedku, vytvorenie jazykovej verzie pre školy s vyučovacímjazykom maďarským, vytvorenie verzie didaktického prostriedku v Braillovom písme, vytvorenie metodických príručiekpre 3. a 4. ročník ZŠ a dodanie elektronických a tlačených verzií didaktických prostriedkov.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
REGION LIPTOV, oblastná organizácia CR
Technické zabezpečenie podujatí 2018-2020   
Predmetom zákazky sú služby technického zabezpečenia podujatí v Meste Liptovský Mikuláš, stredisku Jasná a v regióneLiptov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy
REGION LIPTOV, oblastná organizácia CR
Technické zabezpečenie podujatí 2018-2020   
Predmetom zákazky sú služby technického zabezpečenia podujatí v Meste Liptovský Mikuláš, stredisku Jasná a v regióneLiptov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie