Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 94 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Banská Štiavnica
Poskytnutie služieb lokálneho televízneho vysielania.   
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služieb lokálneho televízneho vysielania za úhradu - poskytovanieinformácií o verejnom dianí pre obyvateľov mesta Banská Štiavnica v termíne od 01.01.2020 do 31.12.2023.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Mesto Banská Štiavnica
Poskytnutie služieb lokálneho televízneho vysielania.   
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služieb lokálneho televízneho vysielania za úhradu - poskytovanie informácií o verejnom dianí pre obyvateľov mesta Banská Štiavnica v termíne od 01.01.2020 do 31.12.2023.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Mesto Banská Štiavnica
Poskytnutie služieb lokálneho televízneho vysielania.   
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služieb lokálneho televízneho vysielania za úhradu - poskytovanieinformácií o verejnom dianí pre obyvateľov mesta Banská Štiavnica v termíne od 01.01.2020 do 31.12.2023.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou prostredníctvom viackamerových prenosových vozov vrátane technickej obsluhy, prostredníctvom vysielacej satelitnej techniky DSNG satelitných vozov vrátane technickej obsluhy a prostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy na zabezpečovanie predovšetkým živého vysielania športových a iných spoločenských podujatí vo verejnom záujme a to podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa (podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou prostredníctvom viackamerových prenosových vozov vrátane technickej obsluhy, prostredníctvom vysielacej satelitnej techniky DSNG satelitných vozov vrátane technickej obsluhy a prostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy na zabezpečovanie predovšetkým živého vysielania športových a iných spoločenských podujatí vo verejnom záujme a to podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa (podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou prostredníctvom viackamerových prenosových vozov vrátane technickej obsluhy, prostredníctvom vysielacej satelitnej techniky DSNG satelitných vozov vrátane technickej obsluhy a prostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy na zabezpečovanie predovšetkým živého vysielania športových a iných spoločenských podujatí vo verejnom záujme a to podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa (podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Slovenský filmový ústav
Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva v SFÚ-2   
Systematická odborná kontrola, diagnostika a ošetrenie filmových materiálov archívneho fondu, ich obnova a prepis ksprístupňovaniu. Predmetom spracovania sú filmy zhotovené na triacetáte celulózy a tiež na nitrocelulózovej podložke.Cieľom je výroba nových 35 mm farebných a čiernobielych filmových materiálov na polyesterovej podložke. Očakáva sazlepšenie obrazových a zvukových parametrov týchto filmových materiálov. Pre dosiahnutie optimálnych obrazových azvukových parametrov filmových materiálov sa predpokladá výroba nových duplikátnych negatívov a duplikačnýchpozitívov, ich prepis na elektronické médium.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Filmové služby a videoslužby
Rozhlas a televízia Slovenska
Zabezpečenie služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikouprostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy na zabezpečovanie predovšetkým živého vysielaniašportových a iných spoločenských podujatí vo verejnom záujme a to podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa(podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Slovenská agentúra životného prostredia
Filmová produkcia   
Predmetom zákazky je profesionálna produkcia informačných video spotov, televíznych spotov, rádio spotov, 360stupňových 3D animovaných stereoskopických audiovizuálnych diel vo virtuálnej realite, rozšírenej reality a poskytnutieiných profesionálnych produkčných služieb.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Filmové služby a videoslužby
Rozhlas a televízia Slovenska
Zabezpečenie služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou prostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy na zabezpečovanie predovšetkým živéhovysielania športových a iných spoločenských podujatí vo verejnom záujme a to podľa aktuálnych potrieb verejnéhoobstarávateľa (podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Slovenský filmový ústav
Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva v SFÚ-2   
Systematická odborná kontrola, diagnostika a ošetrenie filmových materiálov archívneho fondu, ich obnova a prepis ksprístupňovaniu. Predmetom spracovania sú filmy zhotovené na triacetáte celulózy a tiež na nitrocelulózovej podložke.Cieľom je výroba nových 35 mm farebných a čiernobielych filmových materiálov na polyesterovej podložke. Očakáva sazlepšenie obrazových a zvukových parametrov týchto filmových materiálov. Pre dosiahnutie optimálnych obrazových azvukových parametrov filmových materiálov sa predpokladá výroba nových duplikátnych negatívov a duplikačnýchpozitívov, ich prepis na elektronické médium. Predmet zákazky je detailnejšie opísaný v súťažných podkladoch.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Filmové služby a videoslužby
Slovenský filmový ústav
Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva v Slovenskom filmovom ústave   
Systematická odborná kontrola, diagnostika a ošetrenie filmových materiálov archívneho fondu, ich obnova a prepis k sprístupňovaniu. Predmetom spracovania sú filmy zhotovené na triacetáte celulózy a tiež na nitrocelulózovej podložke. Cieľom je výroba nových 35 mm farebných a čiernobielych filmových materiálov na polyesterovej podložke. Očakáva sa zlepšenie obrazových a zvukových parametrov týchto filmových materiálov. Pre dosiahnutie optimálnych obrazových a zvukových parametrov filmových materiálov sa predpokladá výroba nových duplikátnych negatívov a duplikačných pozitívov, ich prepis na elektronické médium.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Filmové služby a videoslužby
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti
Zhotovenie výstav vrátane výstavných prvkov, umeleckých dekorácií a kašírovaných predmetov   
Predmetom zákazky je zhotovenie výstav vrátane výstavných prvkov, umeleckých dekorácií a kašírovaných predmetov.Hromadné oznámenie za I. štvrťrok 2019
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
Rozhlas a televízia Slovenska
Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou prostredníctvom viackamerových prenosových vozov vrátane technickej obsluhy, prostredníctvom vysielacej satelitnej techniky DSNG satelitných vozov vrátane technickej obsluhy a prostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy na zabezpečovanie predovšetkým živého vysielania športových a iných spoločenských podujatí vo verejnom záujme a to podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa (podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Komplexné zabezpečenie stávok hazardných hier a nelotériových produktov   
Predmetom zákazky Komplexné zabezpečenie stávok hazardnych hier a nelotériovych produktov sú služby v rozsahuuvedenom v technickej špecifikácii predmetu zákazky a podľa podmienok zmluvy. Službami (ďalej len Služba) sa myslíkomplexné zabezpečenie systému Hazardnych hier a zabezpečenie prevádzky Produktov poskytovanych Prevádzkamialebo Integrovanymi prevádzkovateľmi. Zabezpečenie prevádzky Produktov zahŕňa najmä, nie však vylučne, poskytnutieslužieb súvisiacich s Technickym zariadením Prevádzok pre potreby prevádzkovania Produktov vrátane systémového atelekomunikačného prepojenia na informačny systém Objednávateľa, s tym súvisiaceho Spotrebného materiálu azabezpečenie servisu Terminálov Prevádzok. Objednávateľ zároveň požaduje zabezpečenie komplexného manažmentuTransakcií a operácií uskutočňovanych prostredníctvom Terminálov Prevádzok alebo koncovych zariadení Integrovanychprevádzkovateľov.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie